Emilie Helstrup, Fulbright 2022/2023

Cornell University

Jeg har længe næret et dybfølt ønske om at erhverve en grundlæggende forståelse af, hvordan de centrale aktører inden for den grønne omstilling – virksomheder og regeringer – bedst kan samarbejde for at forme en mere bæredygtig fremtid. Dette ønske ledte mig til at dedikere et år af min kandidat i økonomi på Cornell University for at specialisere mig i Environmental Economics and Sustainable Business. Formålet med denne specialisering var at opnå den nødvendige viden og de værktøjer til at forstå sammenhængen mellem bæredygtighed og økonomisk vækst. Selvom min tid i USA var præget af studier og ikke forskning, og jeg derfor ikke kan præsentere konkrete resultater, er der dog visse konklusioner, jeg kan drage fra de fag, jeg har deltaget i, som har resoneret med mig:

  1. Princippet om “What gets measured gets managed” – aktivt brug af et grønt virksomheds- og nationalregnskab er nødvendigt for at politikere, investorer, og virksomhedsledere kan internalisere miljøomkostninger tilknyttet økonomisk aktivitet i deres beslutningsprocesser
  2. Ved håndtering af klima- og miljømæssige udfordringer bør politikere og virksomhedsledere anvende en ”systems thinking” for at opnå mere effektive løsninger og resultater.
  3. Multilateralt samarbejde og samarbejde mellem erhvervslivet og politiske beslutningstagere er essentielt for at sikre en omkostningseffektiv grøn omstilling.

Cornell University

Antal studerende

21.000+

Ranking

Ifølge U.S. News & World Report's America's Best Colleges 2022-23 rangerer Cornell University som nummer 17 blandt nationale universiteter i USA.

Balancen mellem Akademisk Vækst og Personlig Udvikling

Et udvekslingsophold skal naturligvis være akademisk givende, men det er vigtigt, at man som udvekslingsstuderende ikke tilbringer al sin tid på biblioteket. Et sådant ophold er en helt unik mulighed for at udvikle sig personligt og blive mere selvstændig. At flytte alene til et andet land i et år gav mig et naturligt skub ud af min “comfortzone”, da det tvang mig til at skabe et liv for mig selv væk fra venner og familie, samtidig med at jeg lærte at tilpasse mig en ny kultur og hverdag. Selvom jeg sætter høj pris på det faglige udbytte fra mit ophold, er det personlige udbytte det, jeg værdsætter højest, da det ikke i samme grad kan opnås herhjemme. I mine øjne bør personlig udvikling og selvstændighed derfor vægtes højt i ens overvejelser omkring udveksling.

Et vigtigt råd i forbindelse med overvejelser om et akademisk ophold i USA er at tage af sted alene. Når du er alene, er du langt mere åben for at møde nye mennesker, og du udfordrer dig selv personligt i højere grad. Et andet vigtigt råd, som jeg gerne vil give med på vejen, er ikke at lade sig skræmme af alle de praktiske foranstaltninger, der er knyttet til et udvekslingsophold. Selvom der er mange af dem, er et udvekslingsophold i USA en oplevelse for livet, der giver så meget fantastisk faglig og personlig viden med sig. At overkomme de praktiske foranstaltninger bliver dog lettere med et Fulbright-legat, da Fulbright Danmark med afrejsechecklister, hjælp til visum, folkeregister, de rette vacciner og meget mere sørger for at hjælpe én godt på vej. Det betød rigtig meget for mig i tiden op til min afrejse at have Fulbright Danmark at sparre med og blive ledet i den rigtige retning.

Fulbright - mere end et legat

I løbet af min tid i USA stødte jeg ikke på én eneste amerikaner, der ikke kendte til Fulbright-programmet. Alle amerikanere, især amerikanske professorer, betragter dette program som det mest prestigefyldte internationale udvekslingsprogram i verden. Dette betyder, at en udvekslingsstuderende med begrænset kendskab til professoren på ens værtsuniversitet hurtigt kan etablere kontakt og opbygge professionelle relationer med de interessante professorer. Men det mest fantastiske ved Fulbright-programmet er de livslange globale forbindelser og venskaber, som programmet fremmer gennem sociale arrangementer og konferencer, både på og uden for ens værtsuniversitet.

Især de begivenheder og konferencer, som arrangeres uden for ens værtsuniversitet, er helt unikke at deltage i. De giver en mulighed for at etablere relationer med Fulbright-stipendiater fra andre universiteter, som deler ens studie- eller forskningsområde. Samtidig får man mulighed for at opleve andre byer og kulturer i USA. En anden bemærkelsesværdig indsats er, at Fulbright-programmet sørger for at introducere en til alle Fulbright-stipendiater fra ens værtsinstitution, inden man ankommer til USA. Dette har stor betydning, da det skaber en følelse af fællesskab med ligesindede, når man ankommer til et nyt universitet i et fremmed land, hvor man ikke kender nogen.

De mange arrangementer, konferencer og initiativer fra Fulbright-programmet har resulteret i en stærk sammenhængskraft blandt mange Fulbright-stipendiater i USA. Dette er jeg Fulbright-programmet evigt taknemmelig for. Uden Fulbright-programmet ville jeg aldrig have skabt så mange nye globale venskaber, bekendtskaber og relationer. I mine øjne repræsenterer et Fulbright-legat derfor langt mere end blot økonomisk støtte. Det er en mulighed for personlig og faglig udvikling samt etablering af dybe internationale relationer, som vil vare livet igennem.