Alberte Baggesgaard Seeberg, Fulbright 2023/2024, New York University

Jeg kom til New York for at fremme min forskning og samarbejde om et projekt om rytme og groove hos ensidigt døve cochlear implantat (CI)-brugere. Det har givet en unik indsigt i rytmeopfattelse og oplevelsen af groove med et CI, sammenlignet med hvad der har været muligt i Aarhus, på grund af muligheden for at teste ensidigt døve CI-brugere i et within-participant design.

Forskellige konstellationer

Meget tidligt besluttede min samarbejdspartner, Dr. David Landsberger, og jeg at udvide projektet til ikke kun at teste ensidigt døve CI-brugere, men også bilaterale CI-brugere (med CI på begge ører), da vi var interesserede i at lære mere om effekten af “two-earedness” (at lytte med to ører i stedet for ét) i en lang række forskellige konstellationer.

New York University

Antal studerende

50.000+

Ranking

Ifølge U.S. News, er NYU rangeret nr. 5 i Business Programs og nr. 35 i National Universities

Alle disse konstellationer var ud over at lytte med det ene øre alene, hvad enten det var med et CI eller naturligt med et normalthørende øre. Derved blev ambitionen for, hvad vi kunne opnå under mit ophold større, og jeg mener, at det, vi finder, er meget interessant; for eksempel at CI sammen med det normalthørende øre er bedre for oplevelsen af groove end det normalthørende øre alene hos ensidigt døve patienter.

Et styrket ph.d.-projekt

Dette projekt har styrket mit ph.d.-projekt, og resultaterne forsøges publiceret i en internationalt anerkendt journal. Udover selve projektet, som vi har samarbejdet omkring, har Dr. Landsberger ageret en fantastisk vært for mig, da han gjorde det til sin prioritet at jeg skulle få mest muligt ud af mit ophold på NYU. Han sørgede for at integrere mig i sin gruppe og har gennemgået de projekter, de arbejder på, lært mig om signalprocessering gennem et CI, inviteret mig til relevante konferencer, hvoraf jeg fik mulighed for at præsentere på en (en konference i Maryland), hvilket muliggjorde for mig at udvide mit netværk inden for området. Derudover har han også inkluderet mig som medvejleder på et bachelorprojekt. Dette samarbejde har været fantastisk for mit ph.d.- projekt, men det vil helt sikkert også kunne fortsætte længere end det.

Jeg fik også kontakt til en gruppe på University of California Los Angeles (UCLA), online, og hvis vi kan etablere et multicenterprojekt med UCLA, NYU og Center for Music in the Brain, Aarhus Universitet, kan det resultere i et af de største CI- og musikstudier til dato. Derudover har jeg lært en masse om ensidigt døve CI-brugere under mit ophold. I Danmark opfordres der i øjeblikket ikke på samme måde som i USA til at få et CI, når man stadig har et fuldt fungerende øre. Men efter at have talt med patienter og med Dr. Landsberger, står det klart for mig, at patienter kan have stor gavn af at få et CI på den døve side, da det kan forbedre deres daglige funktion og deres livskvalitet betydeligt. Jeg håber at kunne udbrede viden og skabe opmærksomhed om dette i Danmark.

Et sikkerhedsnet i Fulbright

Det at jeg var sponsoreret af Fulbright gav en følelse af altid at have et sikkerhedsnet. Udover at have hjulpet og simplificeret mange a processerne op til afrejse (f.eks. hjælp med visa), føler jeg også, at Fulbright sikrede sig, at man vidste, at der var et netværk, som man kunne trække på i højere eller mindre grad, når man havde brug for det. At have adgang til et sådant netværk, betyder enormt meget, når man flytter til et andet land, der er så langt væk. Jeg var heldig, at jeg fik mulighed for at bo et godt og billigt sted i New York i et hus, hvor vi også var sociale sammen.

Derudover, startede jeg til fodbold i en mixturnering allerede i min anden uge i New York og mødte nogle lokale derigennem. Jeg vil råde alle, især dem som planlægger at skulle til en storby, til at undersøge, hvilke muligheder der er for boliger tidligt i processen. Og hvis man ender et sted, som ikke er helt så socialt, som man kunne tænke sig, så at opsøge det sociale igennem en hobby eller nogle arrangementer fra Fulbright, så man kommer ud og møder nogle mennesker

Læs mere om Fulbright Denmarks legater her.

Alberte in Central Park
Alberte at a Knicks game