Fulbright Denmark uddeler i år for første gang et særligt legat - Inger P. Davis Grant in Social Sciences - hvor ansøgere fra forskningsområder med fokus på børns vilkår og rettigheder vil vægtes højt.

Vi støtter dette vigtige forskningsområde på baggrund af en arv, som vi har modtaget fra en tidligere legatmodtager, Inger P. Davis.

Selvom dette legat indenfor social sciences uddeles for første gang i 2023, så er vi stolte af også tidligere at have støttet forskning indenfor børns vilkår. I det akademiske år 2021/2022 rejste PhD-studerende Joachim Kahr Rasmussen fra Københavns Universitet til Harvard University med støtte fra Fulbright Denmark. Du kan læse mere om hans ophold herunder:

“Med støtte fra Fulbright, besøgte jeg i foråret 2022 professor Raj Chetty på Opportunity Insights (OI), som er tilknyttet det økonomiske institut på Harvard University. OI er et forskningscenter, som anvender såkaldt ”big data” med henblik på at analysere barrierer for økonomiske muligheder blandt den fattigste del af samfundet samt at forstå, hvordan den opadrettede sociale og økonomiske mobilitet kan øges.

I forbindelse med mit ophold arbejdede jeg særligt med at forstå, hvordan økonomiske ressourcer (primært i form af arv) hos forældre har en direkte påvirkning på, hvordan deres børn udvikler sig. Herunder arbejdede jeg specifikt på at forstå, hvornår i barndommen en eventuelt direkte effekt af økonomiske ressourcer påvirker børn mest, samt hvordan forældre eventuelt kan bruge økonomiske midler til at påvirke udviklingen af deres børn ved forskellige alderstrin. Her efter hjemkomsten er resultaterne i øjeblikket ved at blive genbesøgt og tolket.”

Artiklen fortsætter efter billedet.

“Det at besøge Harvard med støtte fra Fulbright var en stor oplevelse — fagligt såvel som personligt. Fra en faglig vinkel, var det åbenlyst interessant at få muligheden for at beskæftige sig med økonomisk forskning blandt nogle af de største forskere inden for det felt, som jeg dagligt har arbejdet med i løbet af mit PhD-forløb. Særligt det at præsentere dele af mit arbejde på en intern workshop var stort, og jeg modtog feedback fra dygtige PhD-studerende såvel som nogle af de mest veletablerede forskere inden for arbejdsmarkedsøkonomi. Fra en personlig vinkel var det også helt unikt at kunne tage til USA som familie og udforske Boston-området med min hustru og (relativt) nyfødte datter i weekenderne.

At være afsted med støtte fra Fulbright havde flere fordele. Først var Fulbright Danmark en enorm hjælp i forbindelse med flere praktiske aspekter at arrangere opholdet i USA. Særligt i forbindelse med visum-procesessen lagde Fulbright og deres ansatte en stor indsats, som jeg stadig er meget taknemmelig for. Dernæst var det i forbindelse med ankomsten til USA belejligt og trygt at have en forhåndsdefineret ’netværk’ af legatmodtagere, som jeg kunne mødes med samt skrive sammen med vedrørende udfordringer i dagligdagen — dette skal blandt andet ses i lyset af, at jeg ankom på et tidspunkt, hvor COVID-19 stadig i høj grad påvirkede det amerikanske samfund og dagligdagen i Cambridge. Sidst spillede Fulbright også en rolle i forbindelse med, at i samtaler med studerende og ansatte på universitetet var tydeligt, at der både var kendskab til samt respekt for Fulbright som organisation.

Hvis jeg skal give råd til andre, som planlægger et akademisk ophold i USA, så må det være, at de ikke må være alt for benovede over pludselig at opholde sig på et universitet, der har mange personligheder, som man ser op til. Det er selvfølgelig også vigtigt at opføre sig med respekt, men hvis ikke man finder en balance, så risikerer man at komme til at holde sig tilbage og ikke få det maksimale ud af opholdet.”

Hvis du er interesseret i at søge et legat til studier/forskning indenfor Social Sciences, så kan du læse mere om Fulbright Denmarks legater inklusiv Inger P. Davis Grant ved at klikke på knappen øverst til højre. 

Legater

Hvert år uddeler Fulbright Denmark legater til dygtige og ambitiøse studerende og forskere som rejser til USA på et akademisk ophold.

Vores deadline til ophold i det akademiske år 2023/2024 er d. 14. februar 2023, kl. 12.

Læs mere