Crown Prince Frederik Fund har tildelt to legater til Harvard Kennedy School. Legatmodtagerne er Tine Nielsen Hertz og Kezia Wexøe-Mikkelsen og begge vil begynde studierne i efteråret 2022. Læs mere om modtagerne nedenfor.

Tine Nielsen Hertz, direktør i Kaya Research, en international tænketank med fokus på strategisk rådgivning om klimadagsordenens politiske aspekter, tidligere kontorchef i Erhvervsministeriet med ansvar for Internationale Forhold, cand.scient.pol. fra Københavns Universitet i 2010 med et udvekslingsophold på Monash University i Australien.

Tine Nielsen skal læse en 1-årig Mid-Career Master in Public Administration på Harvard Kennedy School for kandidater med erhvervs- og ledelseserfaring. Hun står for inddragende og udadvendt ledelse og finder det vigtigt, at man bringer sig selv i spil og ikke er bange for at tage nye og tilsyneladende uoverstigelige udfordringer op – eller for at lave fejl. Hun tror på, at politisk beslutsomhed baseret på demokratiske institutioner og global samtale kan tage livtag med selv de største udfordringer som krig på europæisk jord og klimakrisen. Det er udfordringer, som ikke kan løses af individer, virksomheder eller lande hver for sig, men kræver gensidig forståelse, fællesskab og handling.

 

Kezia Wexøe-Mikkelsen har en bachelorgrad i ’International Business og Politics’ fra Copenhagen Business School. Undervejs på studiet, blev hun medstifter af et initiativ, UNIGMA, som havde fokus på, at samle forskellige aktører indenfor teknologi. Initiativet blev optaget som en del af Clinton Global Initiativ University Program. Derudover har Kezia Wexøe-Mikkelsen bl.a. også været i praktik på USAs ambassade i København, og aktiv i Ungdommens Røde Kors. Efter studiet har hun arbejdet i Microsofts European Government Affairs afdeling i Bruxelles med cyberdiplomati og cybersikkerhed.

Kezia Wexøe-Mikkelsen begynder sine studier på Harvard Kennedy School til efteråret, hvor hun vil arbejde for, at opnå en større indsigt i, hvordan man ved hjælp af bl.a. teknologiske løsninger, kan skabe positive forandringer i samfundet

 

H.K.H. Kronprinsen forestår legatoverrækkelsen for Crown Prince Frederik Fund i Frederik VIII’s Palæ på Amalienborg.

Fulbright Denmark administrerer ansøgningesprocessen til Crown Prince Frederik Funds legater til Harvard Kennedy School.

Crown Prince Frederik Fund

Hvert år uddeler Crown Prince Frederik Fund to legater indenfor socialvidenskab til excellente studerende eller professionelle til Harvard University’s John F. Kennedy School of Government.

Læs mere