fbpx
Print

Den dansk-amerikanske Fulbright Kommission

The Best & the Brightest 

legater og vejledning til de unge, der skal være med til at skabe fremtiden – 

det handler Den dansk-amerikanske Fulbright Kommissions arbejde om.  

Amerikanerne kalder Fulbright programmet  for deres ”Flagship Program” og unge danskere, der har været i USA med et Fulbright legat, ved at det åbner døre, skaber netværk  og internationalt er en stor hjælp på ens CV.

Formål:
Fulbright programmet er baseret på den amerikanske Senator J. William Fulbrights ide om at forhindre en ny krig efter 2. Verdenskrig ved at skabe gensidig kulturel forståelse gennem akademiske udvekslinger på højt niveau.

Fulbright Danmark:
I Danmark tilbyder Fulbright Kommissionen  vejledning om de muligheder, der er for topuddannelse i Danmark og USA –  og giver legater til danskere og amerikanere (studerende, forskere og undervisere). Vi formidler også andre legater til USA, f.eks. Crown Prince Frederik Fund til Harvard. Alt hvad vi laver er samlet i Fulbright Center i Nørregade 7A i København K., men vi arbejder med alle uddannelsesinstitutioner i hele Danmark og USA.

I Fulbright Center under EducationUSA regi vejleder vi hvert år over 8.000 unge danskere – enten  individuelt, i gruppemøder hos os eller på de danske institutioner, samt ved  deltagelse i f.eks. deres internationale dage. Vores hjemmeside www.fulbrightcenter.dk holdes opdateret med det nyeste inden for vejledning og visa. Hjemmesiden har over 50.000 hits årligt.

Den dansk-amerikanske Fulbright Kommission uddeler legater af forskellig størrelse fra DKK 50.000 – 350.000. Det drejer sig om ca. 35-45 legater om året til danskere og amerikanere. Legaterne er til kandidat og Ph.d. studerende, samt forskere og undervisere.

Fulbright Verden:
Fulbright programmet har fra 1949-2014 givet i alt 611.037 legater til studerende i hele verden, heraf var 133.652 til europæere og 372.735 til amerikanere. Dermed er den europæiske og den amerikanske del af programmet de to største.

Historie:
“Bringing a little more knowledge, reason and compassion to the world” – sagt af Senator Fulbright om Fulbright programmet.

Den dansk-amerikanske  Fulbright Kommission blev grundlagt i 1951 og er baseret på en regeringsaftale mellem Danmark og USA. Aftalen om Fulbright Kommisionen blev indgået i udenrigsminister regi, men i det daglige arbejde hører Fulbright Kommissionen i dag under Uddannelses- og  Forskningsministeriet i Danmark medens programmet  i USA stadig hører under en afdeling i US. Department of State (Udenrigsministeriet). Begge lande betaler samlet til Fulbright Kommissionens arbejde i Danmark og USA. Kommissionen har en bestyrelse i Danmark , der består af 4 danskere og 4 amerikanere, der er bosiddende i Danmark, heraf altid to fra Den amerikanske Ambassade, hvoraf den ene er formand og den anden er Kommissionens kasserer. Den amerikanske Ambassadør til Danmark er ”Honorary Chair” i bestyrelsen. De fire danske medlemmer udpeges af Forskningsministeriet, og de fire amerikanske af Den amerikanske Ambassade.

De danske og amerikanske legatmodtagere vælges af komiteer både i Danmark og i USA, men alle skal endeligt godkendes af The J. William Fulbright Foreign Scholarship Board (FFSB) i Washington D.C. FFSB’s medlemmer er direkte udpeget af den siddende amerikanske præsident og tjener i en årrække, så der altid er repræsentanter udpeget af forskellige præsidenter. FFSB skal sikre den fortsatte kvalitet af Fulbright Programmet worldwide og er programmets øverste myndighed..