Lasse Egendal Leipziger, Fulbright 2022/2023

Forskningsophold

I mit Ph.D.-projekt ved Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet har jeg undersøgt, i hvilken grad økonomisk ulighed mellem etniske grupper udgør en hindring for demokratisering og demokratisk stabilitet. Derudover har jeg undersøgt, hvornår og hvordan demokratiseringsprocesser resulterer i lavere ulighed mellem grupper. Mit forskningsprojekt bidrager væsentligt til forståelsen af, hvorfor lande som Bolivia og Nigeria, der kendetegnes ved betydelig ulighed mellem etniske grupper, har haft vanskeligheder med at etablere stabile demokratier. Derudover belyser det, hvordan demokratiseringen af lande som Sydafrika og Nepal har medført lavere ulighed mellem grupper og dermed mindre potentiale for konflikt.

Som led i min forskning blev jeg inviteret på et forskningsophold (september-december 2022) af Professor Stephan Haggard ved University of California, San Diego (UCSD). Mit forskningsophold ved UCSD var en enestående mulighed for at præsentere min forskning og modtage feedback fra førende forskere på området. Foruden arbejdet med mit forskningsprojekt har jeg styrket mit netværk til forskere og praktikere på UCSD. Endelig fulgte jeg to PhD-kurser om hhv. kvalitativ metode og ulighed, som både gav mig nye faglige indsigter og kontakt til en lang række dygtige PhD’er på UCSD.

University of California San Diego

Antal studerende

35,000+

Rangering

Times Higher Education (THE) 2023 rangerede University of California San Diego som nummer 32 i verden.

Fulbright-legatet var en afgørende økonomisk støtte, som muliggjorde mit ophold i Californien, hvor leveomkostningerne er særdeles høje. Derudover gav min status som Fulbrighter mig bedre adgang til en række personer på University of California, San Diego (UCSD), da folk er bekendt med Fulbright-programmet, som anses for at være prestigefyldt.

Fulbright - Mere end et legat

Opholdet hjalp mig til at opbygge et internationalt netværk og udvikle mig som forsker. Mødet med amerikanerne og den amerikanske kultur, deres åbenhed og høje ambitioner samt den storeslåede natur gjorde også stort indtryk. Jeg har tidligere tilbragt et år i Mexico, og på den måde var opholdet i San Diego tæt på grænsen til Mexico også et interessant indblik, hvordan kulturer interagerer og blandes. Måske særligt som samfundsforsker er det også svært ikke at fascineres af de store kontraster mellem USA og Danmark/Europa, samtidig med at der også er meget tætte historiske bånd.

 

Hvis du er interesseret i at søge et Fulbright-legat, så kan du læse mere om vores legater her.