fbpx
Print

Thanks To Scandinavia legater

Thanks To Scandinavia (TTS) blev oprettet af Victor Borge og Richard Netter i 1963 som en tak til de skandinaviske lande for deres hjælp til jøder under 2. verdenskrig. TTS uddeler en række legater til studerende og forskere fra Skandinavien og Bulgarien til studier i USA og Israel. Der henvises desuden til TTS’ hjemmeside.

Der gives hvert år to legater til kandidatstudier samt et legat til musikstudier i USA igennem Fulbright Center Denmark.

Generelt om legaterne

Legaterne skal bruges på tuition eller udgifter relaterede til tuition (bøger, universitetsrelaterede gebyrer etc.). Legaterne udbetales i USA og i US dollars.

For at komme i betragtning til et af disse amerikanske legater skal du kunne opfylde følgende:

  • Legaterne kan kun søges til en hel Master’s Degree.
  • Der kan søges til uddannelser i USA, der er længere end et år, men der gives kun støtte til første år af uddannelsen.
  • Du må ikke have påbegyndt studierne i USA, når du ansøger.
  • Du kan godt søge, før du har fået svar på optagelse fra det amerikanske universitet. For at kunne udbetale legatet skal vi dog se et endeligt optagelsesbrev. Hvis du allerede har fået svar på optagelse, skal du vedlægge et optagelsesbrev i din ansøgning.
  • Du skal være dansk statsborger. Fulbright Center Denmarks legater kan ikke søges, hvis du har dobbelt dansk-amerikansk statsborgerskab.
  • Du skal optages via almindelig graduate admission, dvs. via det amerikanske universitets almindelige afdelinger (ikke school of continuing education, extension service, lifelong learning institute, MOOCS mv.).
  • Der gives ikke til udvekslingsaftaler via dansk universitet, hvor tuition bortfalder.

 

Specielt om Victor Borge Music Scholarship

Der gives hvert år et legat til en dansker, som vil studere i USA.

Legatet skal bruges på tuition eller udgifter relaterede til tuition (bøger, universitetsrelaterede gebyrer etc.). Punkterne under generelt om legaterne gør sig også gældende her. Endvidere skal

  • Ansøgere studere indenfor et akademisk felt der er relateret til musik, men studerende indenfor performance music, composition og conducting foretrækkes.
  • Findes der ikke en relevant dansk ansøger, vil legatet gå til en relevant studerende fra Sverige, Norge, Finland eller Bulgarien.

 

I anledning af Thanks To Scandinavias 53-års jubilæum i 2016 blev Thanks To Scandinavia Victor Borge Music Scholarship skabt. Legatet ærer den danske entertainer Victor Borges eftermæle, kærlighed til musikken og hans ønske om at hylde de heroiske skandinaver og bulgarer, som på egen bekostning reddede mange af deres jødiske naboer under 2. Verdenskrig. Læs mere om legatet på TTS’ hjemmeside her.

 

Legatportioner for alle tre legater:
Hvert legat forventes at være på 20.000 US dollars.

Ansøgningsfrist
6. marts 2019.

Ansøgningsskema
Der søges på samme vis, som når man søger et af Fulbright Centers andre legater. Læs mere her.

Svar på ansøgning
Maj/juni

 

Bemærk: Fulbright Center Denmark er ikke ansvarlig for Thanks To Scandinavia’s andre legater der ligger fast hos bestemte amerikanske universiteter. Læs mere om disse “TTS Scholarship by University” for danskere til specifikke amerikanske universiteter her.