fbpx
Print

Tips til legatsøgning

Hvorfor skal jeg søge legater? Fordi det er dyrt at studere i udlandet! Det er gratis at tage en uddannelse i Danmark og derfor har studerende ofte ikke en opsparing, de kan bruge på at studere i udlandet.  Når du tager til udlandet for at studere, specielt udenfor EU, skal du ofte betale en undervisningsafgift for at få lov til at læse ved det pågældende universitet. Denne afgift kan være høj og det kan derfor betale sig at søge legater, der kan dække de omkostninger, du har i forbindelse med opholdet. Du kan ikke forvente at finansiere hele dit ophold i udlandet ved hjælp af legater, men det kan være et godt supplement til SU, Udlandsstipendium m.v.

Der findes mange legater og fonde i Danmark, som du kan søge til dit udlandsophold. Nogle fonde uddeler legater uden specielle formål, mens andre fonde kun har fokus på et eller flere akademiske områder eller lande. De enkelte legatportioner i Danmark varierer meget i størrelse, så det kan være nødvendigt at søge mange legater, før du når det ønskede beløb. Vær opmærksom på, at det kan være svært for studerende på bachelorniveau at søge legater, da mange fonde kun støtter udlandsophold på kandidatniveau. Det vil sige, at en bacheloruddannelse eller tilsvarende studieforløb er et minimumskrav for at kunne ansøge.

Lige meget hvilke legater du søger, så er der altid nogle ting, du skal huske:

Begynd din legatsøgning i god tid

Nogle fonde har løbende ansøgningsfrister, mens andre har ansøgningsfrist en eller to gange årligt. Vi anbefaler derfor, at du starter din legatsøgning i så god tid som muligt – også selvom du måske ikke har fået svar på optagelse fra universitetet i udlandet.

Vær opmærksom på ansøgningsfrister, ansøgningsprocedure og krav

Undersøg, om du skal udfylde et ansøgningsskema og vedlægge bilag eller om du skal aflevere en motiveret ansøgning uden skema. Find også frem til fondens ansøgningskrav og undersøg, om du er kvalificeret til at søge legatet. Lad være med at søge, hvis du ikke er kvalificeret, for det er spild af din og fondens tid.

Skriv målrettet til den individuelle fond og husk at skrive fondens navn og adresse korrekt

Lav ikke en standardansøgning, som du sender til alle fonde. Det er vigtigt at målrette din ansøgning, så fondene kan se, at du har lagt et stykke arbejde i din ansøgning. Sørg også for at have formalia på plads – skriv fondens navn og adresse korrekt, aflever en overordnet pæn ansøgning, aflever indenfor ansøgningsfristen og vær høflig overfor fondens sekretariat. Alt dette kan influere på bedømmelsen af din legatansøgning.

Vær sikker på, at du afleverer al dokumentation, som fonden vil se

Tag fondens retningslinjer alvorligt og aflever kun de dokumenter, de beder om. Hvis du vil aflevere andet materiale, kan du kontakte fonden på forhånd for at høre, om de tager imod yderligere materiale. Forvent ikke automatisk, at du får afleveret materiale retur.

Læg mærke til, om fonden modtager ansøgninger, før du har fået svar på optagelse fra det udenlandske universitet

Nogle fonde tager ikke imod din ansøgning, før du har fået svar på optagelse, mens andre fonde kan søges, før du har fået svar. Nogle fonde kan du ikke søge, efter du har påbegyndt dine studier i udlandet, mens andre fonde kan søges, efter du er taget af sted. Sørg for at undersøge dette i god tid.

Brug god tid på legatansøgningen

Start på din ansøgning i god tid, så du kan nå at finpudse den, skrive et godt personal statement/projektbeskrivelse og indhente bilag som fx anbefalinger, karakterudskrifter osv. Det kan tage lang tid at få alle dokumenter i hus.

Vær opmærksom på, at mange fonde ønsker en opfølgning efter endt ophold

Undersøg om fondene vil have en rapport og evt. budget tilsendt efter endt ophold i udlandet.

Nedenfor er en oversigt over, hvad en legatansøgning til studier i udlandet typisk skal indeholde. Oversigten tager udgangspunkt i, hvad en legatansøgning til Fulbright skal indeholde, men du bør kunne bruge oversigten, når du søger andre legater også.

CV

CV’et er ofte det første indtryk, man får af dig. Det skal derfor gennemarbejdes og målrettes det, du søger legater til. Når du søger legater til studier i udlandet, skal CV’et derfor fokusere på dine studier indtil nu, men også på den erfaring, du har fra relevante studiejob.

Et godt CV stilles op i punktform og listes i omvendt kronologisk rækkefølge, dvs. med din seneste uddannelse, studiejob osv. øverst. Et CV til legatsøgning skal ikke være en optegnelse over alt, hvad du har lavet indtil nu, så du vil nok skulle skære fritidsjob m.m. fra – vær kritisk og tag kun det med, der er relevant for legatansøgningen. Det gavner dit CV, hvis du kan skrive frivilligt arbejde, politisk arbejde, organisationsarbejde osv. på også (især i forbindelse med studier i USA, læs mere her). Du vil typisk have plads til at skrive et par linjer under hver uddannelse, studiejob osv., men ikke mere end det. Et CV til en legatansøgning må ofte ikke fylde over 1-2 sider, så her gælder begrænsningens kunst.

Personal Statement

De fleste legatansøgninger skal indeholde en motiveret ansøgning, projektbeskrivelse, personligt essay eller andet. Vi kalder det et ”personal statement”. Et personal statement skal ofte fylde 1-2 sider og dette er din chance for at fortælle, hvem du er og hvorfor du skal have et legat. Sørg for at fortælle, hvad du søger støtte til og hvorfor fonden skal støtte dit projekt. Når du søger om støtte til studier i udlandet, skal du desuden forklare, hvorfor du ikke kan blive i Danmark og udføre projektet og hvad du vil bringe med tilbage til Danmark efter endt ophold. Hvad forventer du at få ud at opholdet? Hvorfor skal nogen støtte dig?

Husk at dit statement ikke skal være en gentagelse af dit CV. Du skal fokusere på det, du søger om støtte til, men samtidig fortælle, hvem du er. Sørg for at forklare dine studier og dit projekt så klart og tydeligt som muligt. Tænk på at modtageren ikke nødvendigvis er fagekspert.

Anbefalinger

Du vil typisk skulle vedlægge 1-3 anbefalinger, når du søger om legater. Anbefalingerne skal være fra undervisere fra gymnasial eller videregående uddannelse afhængig af de legater, du søger. Nogle fonde vil måske kun have anbefalinger fra undervisere fra videregående uddannelser. Hvis du skal vedlægge flere end to anbefalinger, bør du også have en anbefaling fra en arbejdsgiver – hvis studiejobbet er relevant for din ansøgning.

Anbefalingerne skal ses som en støtte for din ansøgning. De skal fortælle, hvem du er og nævne dine kompetencer som studerende og på den måde supplere dit personal statement. Læs de anbefalinger, du indhenter grundigt. Tjener de dit formål?

Det kan være svært at få gode anbefalinger fra undervisere eller professorer, fordi man som studerende i Danmark ikke nødvendigvis har så meget kontakt til sine undervisere som i fx USA. Prøv alligevel at spørge din professor eller underviser – anbefalingerne kan tillægges mere værdi, hvis de kommer fra en professor end fra en undervisningsassistent. Du kan blive bedt om at skrive et udkast til en anbefaling, som professoren/underviseren så retter til, men hav i det mindste facts klar som en hjælp, når du kontakter professoren/underviseren.

Budget

Mange fonde kræver, at du vedlægger et forventet budget over dine indtægter og udgifter i forbindelse med det projekt, du søger støtte til. Under udgifter kan du skrive undervisningsafgift, flybilletter, studiebøger/-materiale, leveomkostninger, udgifter til visum og forsikring, lokal transport osv. Du bør også have en post til diverse, dvs. kulturelle aktiviteter, ferie mv.

Indtægter kan være SU, SU-lån, Udlandsstipendium, opsparing, andre legater, scholarships fra universitetet i udlandet, støtte fra familie mv. Vær så ærlig som muligt – skriv alle indtægter på, også de legater du har fået hidtil. Husk at du ikke skal tilpasse dit budget, så du lige præcis mangler det beløb, du søger – det virker ikke helt ærligt.

Karakterudskrifter

Vedlæg kun de mest relevante karakterudskrifter. Undersøg på forhånd, om fonden kun vil se udskrifter fra videregående uddannelser eller om de også vil have karakterudskrifter fra din gymnasiale uddannelse. Undersøg også, om du må vedlægge et udskrift fra nettet eller om de skal være underskrevet af skolen/universitetet og om de skal være på dansk eller engelsk.

Optagelsesbrev

Hvis du er blevet optaget på et universitet i udlandet, skal du vedlægge et optagelsesbrev. Hvis du søger legater, som ikke kræver, at du er optaget ved ansøgningstidspunktet (fx Fulbright), skal du vedlægge dokumentation på, at du er i gang med eller har søgt om optagelse på universitetet.

Andre bilag

Du kan også komme ud for, at du skal vedlægge testresultater (fx sprogtest), årsopgørelse, lister over andre legater, du har søgt om støtte mv.

Du kan læse mere om Fulbrights legater og hvordan du søger her og om andre legater til USA her. Ansøgningsskemaerne til vores legater er tilgængelige her på vores hjemmeside ca. 2-3 måneder før ansøgningsfristen.

Når du skal søge efter legater, er Legathåndbogen nok den største samling af legater i Danmark. Bogen findes også på CD-rom og kan eventuelt lånes på biblioteket. Der findes også hjemmesider, hvor du kan lede efter legater og hvor du desuden kan målrette din søgning efter legater, bl.a. denne:

Studerende Online: studerendeonline.dk/legater 

Du kan også kigge efter legater via Legatbogen, som er den største søgemaskine for fonde og legater i Danmark. Legatbogen er en social-økonomisk virksomhed, hvis formål er at gøre det nemt at søge almennyttige midler. 30.000 brugere finder hver måned informationer om fonde, legater og offentlige puljer. Alle informationer er gratis. Se mere på Legatbogen.

Vær opmærksom på, at disse sider måske ikke altid er helt opdaterede. Du bør derfor selv tjekke ansøgningsfrister, krav mv. på fondenes hjemmesider eller ved at kontakte dem.

Når du søger legater, skal du være opmærksom på, at der findes hjemmesider som mod et gebyr tilbyder at udvælge legater og skrive dine legatansøgninger for dig. Vi har erfaret, at der ofte er tale om ikke opdaterede lister og studerende har derfor oplevet, at det ikke har været pengene værd. Vi anbefaler, at du i stedet selv gør arbejdet for at være sikker på at finde frem til de legater, der er relevante for dig at søge. Din legatansøgning bliver også altid bedre af, at du selv skriver den.

Du kan altid kontakte os, hvis du har spørgsmål til legatsøgning – også selvom det ikke er vores legater, du søger. Derudover holder vi jævnligt infomøder om legatsøgning, som du er velkommen til at deltage i. Hold øje med vores kalender og Facebook-side for mere information.