fbpx
Print

Det danske og amerikanske karaktersystem

Karaktersystemer og karaktergivning i USA og Danmark er meget forskellige. Der vil i løbet af et semester i USA ofte være forskellige tests og opgaver, hvor resultatet vil være en del af din endelige karakter for semestret – en del af karakteren vil ofte også være baseret på aktivdeltagelse i de enkelte fag. Resultaterne fra tests, opgaver, fremmøde og eksamen vil så give dig en samlet karakter for semestret.

På nuværende tidspunkt findes der ingen officiel sammenligning af den danske 7-trinsskala og den amerikanske karakterskala. Derfor vil vi gerne understrege, at nedenstående sammenligning hverken er officiel eller godkendt. Da vi får mange spørgsmål vedrørende dette, har vi opstillet den som en guide, så du kan få et indtryk af de danske karakterer sammenlignet med amerikanske karakterer.

DK
Old 13-point grading scale

DK
New the 7-point grading scale

EU
ECTS grading scale
USA
US grading scale
11, 13 12 A A+
10 10 B A, A-
8, 9 7 C B+, B
7 4 D B-, C+, C
6 02 E C-, D+, D
03, 5 00 Fx D-, F
00 -3 F F

 

ECTS og Credits

European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) er en måleenhed, der angiver arbejdsbyrden i et uddannelsesforløb, og denne målenhed er et fælles europæisk målesystem. Hvert fag eller kursus i en uddannelse tildeles et antal point, som udtrykker den arbejdsindsats, den studerende skal yde for at gennemføre den enkelte uddannelsesenhed.

60 ECTS point svarer til arbejdsindsatsen for et helt studieår, hvor 30 ECTS point normalt gives for et semester. Projektarbejde, praktik og afhandlinger kan også tillægges ECTS point, hvis disse udgør en del af den samlede uddannelse men undersøg med dit studie, om der er specifikke regler omkring dette.

I USA bruger man et credit- eller credit hour-system, der indikerer, om man er fuldtids- eller deltidsstuderende. Når du skal vælge fag på det amerikanske universitet, du skal studere på, skal du være opmærksom på, hvor mange credits/credit hours du skal have for, at det svarer til det antal ECTS-point, du skal bruge. Både for at få studieopholdet i USA godkendt som et fuldtidsstudie og for, at du ikke ender med at mangle ECTS-point på din danske uddannelse. Derudover skal du også være fuldtidsstuderende for at kunne få et visum til dit studieophold i USA.

En fuldtidsstuderende i USA tager normalt mellem 15 og 18 credit hours pr. uge på sin bacheloruddannelse, og en kandidatstuderende tager omkring 9 credit hours pr. uge men husk at undersøge med dit studie i Danmark, hvor mange credits du skal tage for, at det svarer til det antal ECTS-point, du skal have.