fbpx
Print

Fulbright Kommissionens legater

Skal du til USA for at studere, forske eller undervise, og er du i tvivl om, hvordan du skal finansiere dit ophold? Så se her, om du kan søge legater hos os!

Fulbright Kommissionen uddeler hvert år legater til danske og amerikanske studerende, forskere og undervisere, der søger akademiske udfordringer i USA eller Danmark. Vi tilbyder mange forskellige typer af legater og administrerer også legater til USA for andre danske fonde.

Ens for alle vores legater er, at de uddeles til nogle af de dygtigste danskere, der ønsker at studere, forske eller undervise i USA. Du kan sagtens søge vores legater, før du som studerende har fået svar på optagelse fra det amerikanske universitet, eller som forsker har fået en fast aftale med universitetet.

 • For at kunne udbetale et legat til studerende skal vi se et optagelsesbrev fra det amerikanske universitet.
 • For at kunne udbetale et legat til forskere skal vi se korrespondance med det amerikanske universitet, der opridser aftalen.
 • For studerende gælder det desuden, at studierne skal være på graduate-niveau (kandidat eller Ph.d.) og studierne i USA må ikke være påbegyndt.
 • Hvis du skal til USA på et udvekslingsophold via dit danske universitet, skal du betale tuition (undervisningsafgift) i USA for at kunne søge vores legater. Dette kan dog afvige for Ph.d.-studerende. Du kan kontakte os, hvis du er i tvivl.
 • Vi giver ikke legater til bachelorstudier i USA. Ligeledes giver vi ikke legater til praktikophold i USA, til summer school, grupperejser kongresrejser og lignende.
 • Vi giver ikke legater til studieophold med optagelse udenfor det amerikanske universitets almindelige afdelinger (dvs. ikke school of professional studies, school of continuing education, extension service, lifelong learning institute, MOOCS mv.).
 • Du kan ikke få et Fulbright-legat, hvis du tidligere har haft et længerevarende ophold i USA. Kontakt os, hvis du tidligere har studeret eller boet i USA og tror, at det vil påvirke dine muligheder for et Fulbright-legat.
 • Legaterne gives ikke til medfølgende familie.

Har du spørgsmål til legatsøgning eller til bachelorstudier i USA, er du altid velkommen til at kontakte vores vejledere.

Hvis du modtager et legat fra Fulbright, vil du, udover al vores vejledning, modtage en invitation til vores pre-departure møde i juni, hvor vi forbereder dig på dit studieophold i USA. Du får praktiske og gode råd inden afrejse og du vil få mulighed for at møde og netværke med legatmodtagere i samme situation som dig.

Vi har én ansøgningsrunde om året for det kommende akademiske år:

 • Første onsdag i marts: den store legatrunde for Fulbright Kommissionen.

OBS: Gælder ikke for Fulbright Schuman Program

Master/Kandidat

Fulbright Kommissionen tilbyder en lang række legater til kandidatstudier i USA. Klik på hvert enkelt legat nedenfor for at læse nærmere om vores ansøgningskrav.

Fulbright Master

Fulbright Kommissionen udbyder et antal legater til studerende, der skal læse på graduate-niveau i USA. For at komme i betragtning til et Fulbright-legat skal du kunne opfylde følgende:

 • Du skal have mindst en bachelorgrad eller tilsvarende studietid bag dig inden for det fag, du ønsker at studere.
 • Du kan søge legaterne til en fuld Master’s Degree eller til ”non-degree” studier. Det er ikke et krav, at non-degree studierne i USA meritoverføres til en dansk uddannelse.
 • Legaterne gives til ophold i USA på max ét akademisk år (8-10 mdr.) eller mindst ét semester (4-6 mdr.). Der kan søges til uddannelser i USA, der er længere end et år, men der gives kun støtte til første år af uddannelsen.
 • Legaterne gives til ophold i USA på minimum 4 måneder i det akademiske år man har søgt til. Der gives ikke dispensation til ophold af kortere varighed.
 • Du må ikke have påbegyndt studierne i USA, når du ansøger.
 • Du kan godt søge om et Fulbright-legat, før du har fået svar på optagelse fra det amerikanske universitet. For at kunne udbetale legatet, skal vi dog se et endeligt optagelsesbrev. Hvis du allerede har fået svar på optagelse, skal du vedlægge et optagelsesbrev i din ansøgning.
 • Du skal være dansk statsborger. Fulbright-legaterne kan ikke søges, hvis du har dobbelt statsborgerskab.
 • Du kan ikke søge Fulbright-legaterne, hvis du har et amerikansk ”Green Card”.
 • Du kan ikke få et Fulbright-legat, hvis du tidligere har haft et længerevarende ophold i USA. Kontakt os, hvis du tidligere har studeret eller boet i USA og tror, at det vil påvirke dine muligheder for et Fulbright-legat.
 • Du skal optages via almindelig graduate admission, dvs. via det amerikanske universitets almindelige afdelinger (ikke School of professional studies, school of continuing education, extension service, lifelong learning institute, MOOCS mv.).
 • Der gives ikke til udvekslingsaftaler via dansk universitet, hvor tuition bortfalder.

Legatportioner
DKK 85.000 plus mindre, obligatorisk amerikansk ulykkes- og sygeforsikring til ophold af et akademisk års varighed
DKK 50.000 plus mindre, obligatorisk amerikansk ulykkes- og sygeforsikring til ophold af et semesters varighed

Ansøg

Ansøgningsfrist i 2020

Onsdag d. 4. marts kl. 12.
Svar på ansøgning: maj/juni 2020.

Ansøgningsskema

Alle ansøgninger udfyldes elektronisk.

 • Ansøgningsfrist er første onsdag i marts, 2020, til ophold med opstart i det efterfølgende akademiske år (2020-2021). Ansøgningsrunden for 2019-2020 er lukket. Den tidligst mulige startdato for det akademiske program der søges til, er 1. august 2020.
 • Opholdet kan lægges enten i et helt akademisk år (8-10 måneder), eller som et semesterophold (4-6 måneder).
 • Et semesterophold skal både begyndes og afsluttes i det akademiske år 2020-2021. Bliver man tildelt et Fulbright-legat til det akademiske år 2020-2021 kan dette ikke udsættes til det efterfølgende akademiske år.
 • Du kan søge legaterne fra Fulbright før du som studerende har fået svar på optagelse fra det amerikanske universitet, eller som forsker har fået en fast aftale med universitetet.

Ansøgning

Checkliste

Dokumenter der skal uploades i ansøgningsportalen online:

Essays – max. 1 side pr. essay (Study/Research Objective + Personal Statement)
CV – max. 2 sider
Karakterudskrifter fra videregående uddannelser
Anbefalinger – 3 stk. (skal være på engelsk, skrevet på officielt brevpapir, dateret og underskrevet)

Dokumenter du skal indsende på e-mail til Fulbright Kommissionen i Danmark:

Cover letter
Budgetskema
Optagelsesbrev fra amerikansk(e) universitet(er)/Letter of Invitation/Korrespondance om optagelse
Kopi af billedsiden af dit pas
Signature form (findes i ansøgningsportalen)
Gældende for kunstnere/musikere: slides, fotos, kataloger, musik eller andet

OBS: Alle dokumenter i din ansøgning skal være på engelsk.

Når du ansøger om legaterne fra Fulbright Kommissionen, foregår processen sådan, at du både skal udfylde og indsende et online ansøgningsskema og derefter skal du sende en række dokumenter pr. mail til Fulbright Kommissionen. Din ansøgning er først komplet, når ansøgningsskemaet er indsendt online og vi har modtaget alle dokumenter fra dig pr. mail. Gennemgå Checklisten for at sikre dig at du har styr på alle dine dokumenter. Alle dokumenter i din ansøgning skal være på engelsk.

Opret dig som bruger i den online ansøgningsportal med brugernavn og password. Du behøver ikke udfylde ansøgningsskemaet på én gang – du kan sagtens vende tilbage til skemaet af flere omgange og udfylde løbende. Sørg for at læse intruktionerne til skemaet grundigt. Ansøgningsskemaet er et generelt skema, der bruges af Fulbright Kommissioner over hele verden. Der kan forekomme dokumenter i skemaet, der ikke er påkrævet fra den dansk-amerikanske Fulbright Kommission. Brug Checklisten – det er kun dokumenter der fremgår her, som er påkrævet i din ansøgning.

Vær opmærksom på:

 • Du har to muligheder i forbindelse med dine anbefalinger – dine anbefalere kan enten uploade anbefalinger direkte i ansøgningsskemaet, eller de kan sende disse til Fulbright Kommissionen. Vi skal modtage anbefalingerne inden ansøgningsfristen på en af disse måder. Læs mere om dette i instruktionerne til ansøgningsskemaet. Det er dit eget ansvar, at disse når frem til Fulbright Kommissionen inden ansøgningsfristen.
 • I ansøgningsskemaet vil det fremgå at man i sine essays ikke skal nævne de specifikke universiteter, man søger ind på. Dette gælder ikke ansøgere fra Danmark. Vi skal vide hvor du søger hen og hvorfor.
 • I instruktionen til skemaet står nævnt sidetal og ”item-numre” – disse fremgår ikke nødvendigvis af skemaet, men fremgår af det indsendte skema. Følg i stedet fortegnelsen til venstre i skemaet.
 • Fulbright Kommissionen kræver ikke at se testresultater (fx. TOEFL/IELTS og GRE/GMAT), men det kan være et krav fra dit amerikanske universitet, at du tager en eller flere af disse. Husk altid at tjekke med dit amerikanske universitet, hvad det kræves af dig i forbindelse med din optagelse.

Du udfylder dit ansøgningsskema i den online ansøgningsportal her.

Du skal yderligere udfylde følgende dokumenter elektronisk og sende til Fulbright Kommissionen i Danmark pr. mail:

Husk at gennemgå Checklisten for hvilke andre dokumenter du skal have med i din ansøgning. Det er dit eget ansvar, at disse når frem til Fulbright Kommissionen inden ansøgningsfristen.

Klar til at søge?

✓ Tjek på ansøgningskriterier

✓ Indsamlet alle dokumenter

✓ Ansøgning afsendt inden deadline

Når du har udfyldt ansøgningsskemaet i Embark-ansøgningsportalen, kan du indsende de resterende dokumenter til Fulbright Kommissionen i Danmark. De skal sendes som Pdf-filer til mail: info@fulbright.dk.

Spørgsmål?

Har du yderligere spørgsmål om vores legater, ansøgningsskema eller ansøgningsproces kontakt os på mail: info@fulbright.dk eller telefon:
33 18 10 00.

Forsikring
For at vi kan udbetale et legat skal legatmodtagere have tilstrækkelig forsikringsdækning. Den amerikanske forsikring, som tegnes for alle Fulbrightere, er kun en mindre, obligatorisk ulykkes- og sygeforsikring og legatmodtageren skal derfor tegne en dansk tillægsforsikring, som også dækker bl.a. ansvarsforsikring og hjemtransport. Hvis legatmodtageren tegner en forsikring via det amerikanske universitet, som dækker på lige fod med en dansk forsikring (inkl. bl.a. ansvarsforsikring og hjemtransport), kan denne også accepteres.

Generelt for alle Fulbright-legater
Der følger altid et J-1 Exchange Visitor Visa med et Fulbright-legat. Legaterne består af midler fra den danske og amerikanske stat og alle Fulbright-legatmodtagere vil derfor skulle overstå en “Two-Year Home-Country Physical Presence Requirement”, når deres legatperiode er ovre. Det er således IKKE muligt at opnå bestemte typer visa til arbejde og immigration, før den to-årige periode er overstået. Man vil dog sagtens kunne rejse tilbage til USA på konference-og turistrejser, ligesom visse andre studieophold også kan foretages. Ligeledes vil man kunne søge visum til ansættelse i de internationale mellemstatslige organisationer (FN, Verdensbanken o.lign.) placeret i USA.

Ansøgere som læser en hel uddannelse i USA bør være opmærksom på de tidsrammer, som et J-1 visum og Fulbright-programmets regler sætter. Det betyder, at det ikke altid er muligt at opnå yderligere studie- eller forskningstid i USA efter endt grad UDEN, at den 2 årige “ Two-Year Home-Country Physical Presence Requirement” regel er opfyldt. Især overgangen fra Ph.d.-studier til postdoc-programmer kan være problematisk. Det er enhver legatmodtagers pligt i meget god tid at undersøge dette, inden visumforlængelsen skal være foretaget.

Læs mere om visum til USA og “Two-Year Home-Country Physical Presence Requirement” her.

NB: Fulbright Kommissionen forbeholder sig ret til eventuelle løbende rettelser.

Fulbright Joint Grants

Fulbright Kommissionen uddeler et antal legater til bestemte amerikanske universiteter i forårets ansøgningsrunde. Dette er de såkaldte Joint Grants, som er opstået i samarbejde med velrenommerede universiteter i USA. Legaterne består af DKK 85.000 fra Fulbright Kommissionen samt en hel eller delvis nedsættelse af undervisningsafgiften (tuition) fra det amerikanske universitet. Altså et rigtig godt tilbud til en dansk studerende.

Ansøgere skal sideløbende med legatansøgningen selv sørge for at søge ind på det universitet, de søger et Joint Grant til. Der stilles store krav til ansøgers kvalifikationer, da vi skal være sikre på, at legatmodtagerne kan blive optaget ved det pågældende universitet.

For at komme i betragtning til et Fulbright Joint Grant skal du kunne opfylde følgende:

 • Joint Grants-legaterne er kun til de nævnte skoler på universiteterne nedenfor.
 • Du skal have mindst en bachelorgrad eller tilsvarende studietid bag dig inden for det fag, du ønsker at studere.
 • Studieopholdet i USA skal være på ét akademisk år. Der kan søges til uddannelser i USA, der er længere end et år, men der gives kun støtte til første år af uddannelsen.
 • Du må ikke have påbegyndt studierne i USA, når du ansøger.
 • Du kan godt søge om et Fulbright-legat, før du har fået svar på optagelse fra det amerikanske universitet. For at kunne udbetale legatet skal vi dog se et endeligt optagelsesbrev. Hvis du allerede har fået svar på optagelse, skal du vedlægge et optagelsesbrev i din ansøgning.
 • Du skal være dansk statsborger. Fulbright-legaterne kan ikke søges, hvis du har dobbelt statsborgerskab.
 • Du kan ikke søge Fulbright-legaterne, hvis du har et amerikansk ”Green Card”.
 • Du kan ikke få et Fulbright-legat, hvis du tidligere har haft et længerevarende ophold i USA. Kontakt os hvis du tidligere har studeret eller boet i USA og tror, at det vil påvirke dine muligheder for et Fulbright-legat.

Legatportioner
DKK 85.000 plus mindre, obligatorisk amerikansk ulykkes- og sygeforsikring og hel eller delvis nedsættelse af undervisningsafgiften fra det pågældende amerikanske universitet

Her kan du læse nærmere om de enkelte Fulbright Joint Grants:

Columbia University, Graduate School of Arts And Sciences

Et legat til en Master-studerende eller Ph.d.-studerende til et års studier ved Graduate School of Arts and Sciences ved Columbia University i New York City. NB: aftalen inkluderer ikke optagelse på School of Journalism

Legatet til en Master-studerende består af en nedsættelse af undervisningsafgiften (tuition reduction) på DKK 85.000 fra Columbia University og DKK 85.000 fra Fulbright Kommissionen. Legatmodtageren skal selv finansiere de resterende udgifter.

Legatet til en Ph.d.-studerende består af et frafald af undervisningsafgiften (tuition waiver) fra Columbia University og DKK 85.000 fra Fulbright Kommissionen (bliver man optaget på en hel Ph.d.-uddannelse på Columbia University, GSAS, er resten af uddannelsen fuldt betalt af Columbia).

Ansøger skal på forhånd have undersøgt, om Graduate School of Arts and Sciences, Columbia University udbyder fag indenfor relevant fagområde.

www.columbia.edu

New York University, Graduate School of Arts and Science

Et legat til en kandidat- eller Ph.d.-studerende til studier ved Graduate School of Arts and Science, New York University. NB: gives ikke til Stern School of Business, Cinema Studies, Performance Studies, Environmental Health Science, Basic Medical Science and Biomaterials Science.

Legatet kan kun søges af studerende, der ønsker at tage en komplet Master- eller Ph.d.-grad ved New York University, GSAS. Legatet består af et frafald af undervisningsafgiften (tuition waiver) fra New York University, GSAS for det første akademiske år og DKK 85.000 fra Fulbright Kommissionen. Studietid udover det første år skal legatmodtageren selv finansiere (bliver man optaget på en hel Ph.d.-uddannelse på NYU, GSAS er resten af uddannelsen fuldt betalt af NYU).

Ansøger skal på forhånd have undersøgt, om Graduate School of Arts and Science, New York University udbyder fag indenfor relevant fagområde.

www.nyu.edu

The University of Chicago, Division of the Physical Sciences

Et legat til en kandidatstuderende til et års studier ved Division of the Physical Sciences (naturvidenskabelige fakultet), The University of Chicago.

Legatet består af en nedsættelse af undervisningsafgiften (tuition reduction) fra Division of the Physical Sciences, The University of Chicago, på ca. USD 19.000. Udgifterne til tuition kommer dermed ned på USD 21.800 for et akademisk år. Derudover følger et legat på DKK 85.000 fra Fulbright Kommissionen. Hvis man arbejder som Teaching Assistant (TA) eller Research Assistant (RA) i et quarter, får man yderligere DKK 50.000 fra The University of Chicago.

Kvalificerede studerende, som gerne vil fortsætte deres studier på The University of Chicago efter legatets ene år, vil evt. kunne optages på et fuldt betalt Ph.d.-program, såfremt man er kvalificeret.

University of Chicago optager også studerende der ikke tager en fuld kandidatuddannelse til en tuition på USD 3.170 per quarter (halvt semester).

Ansøger skal på forhånd have undersøgt, om Division of Physical Sciences, The University of Chicago udbyder fag indenfor relevant fagområde.

www.uchicago.edu

University of Pittsburgh, Graduate School of Public and International Affairs

Et legat til en kandidat eller Ph.d.-studerende inden for internationale forhold med henblik på et års studier ved Graduate School of Public and International Affairs, University of Pittsburgh. Legatet kan også søges af studerende, der vil tage en hel grad.

NB: Grundet Pittsburghs holdning til den 3-årige danske bachelorgrad, skal den studerende på afrejse-tidspunktet have afsluttet det, der svarer til 240 ECTS point af sin uddannelse.

Legatet består af en nedsættelse af undervisningsafgiften (tuition reduction) på ca. USD 6.250 fra University of Pittsburgh, Graduate School of Public and International Affairs det første akademiske år. Udgifterne til tuition kommer dermed ned på ca. $20.000. Derudover følger et legat på 85.000 kr. fra Fulbright Kommissionen. Studietid udover det første år skal legatmodtageren selv finansiere.

Ansøger skal på forhånd have undersøgt, om Graduate School of Public and International Affairs, University of Pittsburgh udbyder relevante fag.

www.pitt.edu

OBS: Fulbright Kommissionen tager forbehold for universiteter og legatstørrelser. 

Ansøg

Ansøgningsfrist i 2020

Onsdag d. 4. marts kl. 12.
Svar på ansøgning: maj/juni 2020.

Ansøgningsskema

Alle ansøgninger udfyldes elektronisk.

 • Ansøgningsfrist er første onsdag i marts, 2020, til ophold med opstart i det efterfølgende akademiske år (2020-2021). Ansøgningsrunden for 2019-2020 er lukket. Den tidligst mulige startdato for det akademiske program der søges til, er 1. august 2020.
 • Opholdet kan lægges enten i et helt akademisk år (8-10 måneder), eller som et semesterophold (4-6 måneder).
 • Et semesterophold skal både begyndes og afsluttes i det akademiske år 2020-2021. Bliver man tildelt et Fulbright-legat til det akademiske år 2020-2021 kan dette ikke udsættes til det efterfølgende akademiske år.
 • Du kan søge legaterne fra Fulbright før du som studerende har fået svar på optagelse fra det amerikanske universitet, eller som forsker har fået en fast aftale med universitetet.

Ansøgning

Checkliste

Dokumenter der skal uploades i Embark-ansøgningsportalen:

Essays – max. 1 side pr. essay (Study/Research Objective + Personal Statement)
CV – max. 2 sider
Karakterudskrifter fra videregående uddannelser
Anbefalinger – 3 stk. (skal være på engelsk, skrevet på officielt brevpapir, dateret og underskrevet)

Dokumenter du skal indsende på e-mail til Fulbright Kommissionen i Danmark:

Cover letter
Budgetskema
Optagelsesbrev fra amerikansk(e) universitet(er)/Letter of Invitation/Korrespondance om optagelse
Kopi af billedsiden af dit pas
Signature form (findes i ansøgningsportalen)
Gældende for kunstnere/musikere: slides, fotos, kataloger, musik eller andet

OBS: Alle dokumenter i din ansøgning skal være på engelsk.

Når du ansøger om legaterne fra Fulbright Kommissionen, foregår processen sådan, at du både skal udfylde og indsende et online ansøgningsskema og derefter skal du sende en række dokumenter pr. mail til Fulbright Kommissionen. Din ansøgning er først komplet, når ansøgningsskemaet er indsendt online og vi har modtaget alle dokumenter fra dig pr. mail. Gennemgå Checklisten for at sikre dig at du har styr på alle dine dokumenter. Alle dokumenter i din ansøgning skal være på engelsk.

Opret dig som bruger i den online ansøgningsportal med brugernavn og password. Du behøver ikke udfylde ansøgningsskemaet på én gang – du kan sagtens vende tilbage til skemaet af flere omgange og udfylde løbende. Sørg for at læse intruktionerne til skemaet grundigt. Ansøgningsskemaet er et generelt skema, der bruges af Fulbright Kommissioner over hele verden. Der kan forekomme dokumenter i skemaet, der ikke er påkrævet fra den dansk-amerikanske Fulbright Kommission. Brug Checklisten – det er kun dokumenter der fremgår her, som er påkrævet i din ansøgning.

Vær opmærksom på:

 • Du har to muligheder i forbindelse med dine anbefalinger – dine anbefalere kan enten uploade anbefalinger direkte i ansøgningsskemaet, eller de kan sende disse til Fulbright Kommissionen. Vi skal modtage anbefalingerne inden ansøgningsfristen på en af disse måder. Læs mere om dette i instruktionerne til ansøgningsskemaet. Det er dit eget ansvar, at disse når frem til Fulbright Kommissionen inden ansøgningsfristen.
 • I ansøgningsskemaet vil det fremgå at man i sine essays ikke skal nævne de specifikke universiteter, man søger ind på. Dette gælder ikke ansøgere fra Danmark. Vi skal vide hvor du søger hen og hvorfor.
 • I instruktionen til skemaet står nævnt sidetal og ”item-numre” – disse fremgår ikke nødvendigvis af skemaet, men fremgår af det indsendte skema. Følg i stedet fortegnelsen til venstre i skemaet.
 • Fulbright Kommissionen kræver ikke at se testresultater (fx. TOEFL/IELTS og GRE/GMAT), men det kan være et krav fra dit amerikanske universitet, at du tager en eller flere af disse. Husk altid at tjekke med dit amerikanske universitet, hvad det kræves af dig i forbindelse med din optagelse.

Du udfylder dit ansøgningsskema i den online ansøgningsportal her.

Du skal yderligere udfylde følgende dokumenter elektronisk og sende til Fulbright Kommissionen i Danmark pr. mail:

Husk at gennemgå Checklisten for hvilke andre dokumenter du skal have med i din ansøgning. Det er dit eget ansvar, at disse når frem til Fulbright Kommissionen inden ansøgningsfristen.

Klar til at søge?

✓ Tjek på ansøgningskriterier

✓ Indsamlet alle dokumenter

✓ Ansøgning afsendt inden deadline

Når du har udfyldt ansøgningsskemaet i Embark-ansøgningsportalen, kan du indsende de resterende dokumenter til Fulbright Kommissionen i Danmark. De skal sendes som Pdf-filer til mail: info@fulbright.dk.

Spørgsmål?

Har du yderligere spørgsmål om vores legater, ansøgningsskema eller ansøgningsproces kontakt os på mail: info@fulbright.dk eller telefon:
33 18 10 00.

Forsikring
For at få tildelt et legat skal legatmodtagere have tilstrækkelig forsikringsdækning. Den amerikanske forsikring, som tegnes for alle Fulbrightere, er kun en mindre, obligatorisk ulykkes- og sygeforsikring og legatmodtageren skal derfor tegne en dansk tillægsforsikring, som også dækker bl.a. ansvarsforsikring og hjemtransport. Hvis legatmodtageren tegner en forsikring via det amerikanske universitet, som dækker på lige fod med en dansk forsikring (inkl. bl.a. ansvarsforsikring og hjemtransport), kan denne også accepteres.

Generelt for alle Fulbright-legater
Der følger altid et J-1 Exchange Visitor Visa med et Fulbright-legat. Legaterne består af midler fra den danske og amerikanske stat og alle Fulbright-legatmodtagere vil derfor skulle overstå en “Two-Year Home-Country Physical Presence Requirement”, når deres legatperiode er ovre. Det er således IKKE muligt at opnå bestemte typer visa til arbejde og immigration, før den to-årige periode er overstået. Man vil dog sagtens kunne rejse tilbage til USA på konference-og turistrejser, ligesom visse andre studieophold også kan foretages. Ligeledes vil man kunne søge visum til ansættelse i de internationale mellemstatslige organisationer (FN, Verdensbanken o.lign.) placeret i USA.

Ansøgere som læser en hel uddannelse i USA bør være opmærksom på de tidsrammer, som et J-1 visum, og Fulbright-programmets regler, sætter. Det betyder, at det ikke altid er muligt at opnå yderligere studie- eller forskningstid i USA efter endt grad UDEN, at den 2 årige “ Two-Year Home-Country Physical Presence Requirement” regel er opfyldt. Især overgangen fra Ph.d.-studier til postdoc-programmer kan være problematisk. Det er enhver legatmodtagers pligt i meget god tid at undersøge dette, inden visumforlængelsen skal være foretaget.

Læs mere om visum til USA og “Two-Year Home-Country Physical Presence Requirement” her.

Fulbright legater til studerende ved Kulturministeriets skoler

Studerende på institutioner, der hører under Kulturministeriet (se her), kan søge et Fulbright-legat til studier på graduate-niveau i USA på et semester eller et akademisk år. For at komme i betragtning til et Fulbright-legat skal du kunne opfylde følgende:

 • Du skal have mindst en bachelorgrad eller tilsvarende studietid bag dig inden for det fag, du ønsker at studere.
 • Du kan søge legaterne til en fuld Master’s Degree eller til ”non-degree” studier. Det er ikke et krav, at non-degree studierne i USA meritoverføres til en dansk uddannelse.
 • Legaterne gives til ophold i USA på max ét akademisk år (8-10 mdr.) eller mindst ét semester (4-6 mdr.). Der kan søges til uddannelser i USA, der er længere end et år, men der gives kun støtte til første år af uddannelsen.
 • Legaterne gives til ophold i USA på minimum 4 måneder i det akademiske år man har søgt til. Der gives ikke dispensation til ophold af kortere varighed.
 • Du må ikke have påbegyndt studierne i USA, når du ansøger.
 • Du kan godt søge om et Fulbright-legat, før du har fået svar på optagelse fra det amerikanske universitet. For at kunne udbetale legatet, skal vi dog se et endeligt optagelsesbrev. Hvis du allerede har fået svar på optagelse, skal du vedlægge et optagelsesbrev i din ansøgning.
 • Du skal være dansk statsborger. Fulbright-legaterne kan ikke søges, hvis du har dobbelt statsborgerskab.
 • Du kan ikke søge Fulbright-legaterne, hvis du har et amerikansk ”Green Card”.
 • Du kan ikke få et Fulbright-legat, hvis du tidligere har haft et længerevarende ophold i USA. Kontakt os, hvis du tidligere har studeret eller boet i USA og tror, at det vil påvirke dine muligheder for et Fulbright-legat.
 • Du skal optages via almindelig graduate admission, dvs. via det amerikanske universitets almindelige afdelinger (ikke school of professional studies, school of continuing education, extension service, lifelong learning institute, MOOCS mv.).
 • Der gives ikke til udvekslingsaftaler via dansk universitet, hvor tuition bortfalder.

Legatportioner
DKK 85.000 plus mindre, obligatorisk amerikansk ulykkes- og sygeforsikring til ophold af et akademisk års varighed
DKK 50.000 plus mindre, obligatorisk amerikansk ulykkes- og sygeforsikring til ophold af et semesters varighed

Ansøgningsfrist
Første onsdag i marts 2020. Legaterne kan kun søges til studier i det efterfølgende akademiske år.

Ansøgningsfrist i 2020

Onsdag d. 4. marts kl. 12.
Svar på ansøgning: maj/juni 2020.

Ansøgningsskema

Alle ansøgninger udfyldes elektronisk.

 • Ansøgningsfrist er første onsdag i marts, 2020, til ophold med opstart i det efterfølgende akademiske år (2020-2021). Ansøgningsrunden for 2019-2020 er lukket. Den tidligst mulige startdato for det akademiske program der søges til, er 1. august 2020.
 • Opholdet kan lægges enten i et helt akademisk år (8-10 måneder), eller som et semesterophold (4-6 måneder).
 • Et semesterophold skal både begyndes og afsluttes i det akademiske år 2020-2021. Bliver man tildelt et Fulbright-legat til det akademiske år 2020-2021 kan dette ikke udsættes til det efterfølgende akademiske år.
 • Du kan søge legaterne fra Fulbright før du som studerende har fået svar på optagelse fra det amerikanske universitet, eller som forsker har fået en fast aftale med universitetet.

Ansøgning

Checkliste

Dokumenter der skal uploades i Embark-ansøgningsportalen:

Essays – max. 1 side pr. essay (Study/Research Objective + Personal Statement)
CV – max. 2 sider
Karakterudskrifter fra videregående uddannelser
Anbefalinger – 3 stk. (skal være på engelsk, skrevet på officielt brevpapir, dateret og underskrevet)

Dokumenter du skal indsende på e-mail til Fulbright Kommissionen i Danmark:

Cover letter
Budgetskema
Optagelsesbrev fra amerikansk(e) universitet(er)/Letter of Invitation/Korrespondance om optagelse
Kopi af billedsiden af dit pas
Signature form (findes i ansøgningsportalen)
Gældende for kunstnere/musikere: slides, fotos, kataloger, musik eller andet

OBS: Alle dokumenter i din ansøgning skal være på engelsk.

Når du ansøger om legaterne fra Fulbright Kommissionen, foregår processen sådan, at du både skal udfylde og indsende et online ansøgningsskema og derefter skal du sende en række dokumenter pr. mail til Fulbright Kommissionen. Din ansøgning er først komplet, når ansøgningsskemaet er indsendt online og vi har modtaget alle dokumenter fra dig pr. mail. Gennemgå Checklisten for at sikre dig at du har styr på alle dine dokumenter. Alle dokumenter i din ansøgning skal være på engelsk.

Opret dig som bruger i den online ansøgningsportal med brugernavn og password. Du behøver ikke udfylde ansøgningsskemaet på én gang – du kan sagtens vende tilbage til skemaet af flere omgange og udfylde løbende. Sørg for at læse intruktionerne til skemaet grundigt. Ansøgningsskemaet er et generelt skema, der bruges af Fulbright Kommissioner over hele verden. Der kan forekomme dokumenter i skemaet, der ikke er påkrævet fra den dansk-amerikanske Fulbright Kommission. Brug Checklisten – det er kun dokumenter der fremgår her, som er påkrævet i din ansøgning.

Vær opmærksom på:

 • Du har to muligheder i forbindelse med dine anbefalinger – dine anbefalere kan enten uploade anbefalinger direkte i ansøgningsskemaet, eller de kan sende disse til Fulbright Kommissionen. Vi skal modtage anbefalingerne inden ansøgningsfristen på en af disse måder. Læs mere om dette i instruktionerne til ansøgningsskemaet. Det er dit eget ansvar, at disse når frem til Fulbright Kommissionen inden ansøgningsfristen.
 • I ansøgningsskemaet vil det fremgå at man i sine essays ikke skal nævne de specifikke universiteter, man søger ind på. Dette gælder ikke ansøgere fra Danmark. Vi skal vide hvor du søger hen og hvorfor.
 • I instruktionen til skemaet står nævnt sidetal og ”item-numre” – disse fremgår ikke nødvendigvis af skemaet, men fremgår af det indsendte skema. Følg i stedet fortegnelsen til venstre i skemaet.
 • Fulbright Kommissionen kræver ikke at se testresultater (fx. TOEFL/IELTS og GRE/GMAT), men det kan være et krav fra dit amerikanske universitet, at du tager en eller flere af disse. Husk altid at tjekke med dit amerikanske universitet, hvad det kræves af dig i forbindelse med din optagelse.

Du udfylder dit ansøgningsskema i den online ansøgningsportal her.

Du skal yderligere udfylde følgende dokumenter elektronisk og sende til Fulbright Kommissionen i Danmark pr. mail:

Husk at gennemgå Checklisten for hvilke andre dokumenter du skal have med i din ansøgning. Det er dit eget ansvar, at disse når frem til Fulbright Kommissionen inden ansøgningsfristen.

Klar til at søge?

✓ Tjek på ansøgningskriterier

✓ Indsamlet alle dokumenter

✓ Ansøgning afsendt inden deadline

Når du har udfyldt ansøgningsskemaet i Embark-ansøgningsportalen, kan du indsende de resterende dokumenter til Fulbright Kommissionen i Danmark. De skal sendes som Pdf-filer til mail: info@fulbright.dk.

Forsikring
For at få tildelt et legat skal legatmodtagere have tilstrækkelig forsikringsdækning. Den amerikanske forsikring, som tegnes for alle Fulbrightere, er kun en mindre, obligatorisk ulykkes- og sygeforsikring og legatmodtageren skal derfor tegne en dansk tillægsforsikring, som også dækker bl.a. ansvarsforsikring og hjemtransport. Hvis legatmodtageren tegner en forsikring via det amerikanske universitet, som dækker på lige fod med en dansk forsikring (inkl. bl.a. ansvarsforsikring og hjemtransport), kan denne også accepteres.

Generelt for alle Fulbright-legater
Der følger altid et J-1 Exchange Visitor Visa med et Fulbright-legat. Legaterne består af midler fra den danske og amerikanske stat og alle Fulbright-legatmodtagere vil derfor skulle overstå en “Two-Year Home-Country Physical Presence Requirement”, når deres legatperiode er ovre. Det er således IKKE muligt at opnå bestemte typer visa til arbejde og immigration, før den to-årige periode er overstået. Man vil dog sagtens kunne rejse tilbage til USA på konference-og turistrejser, ligesom visse andre studieophold også kan foretages. Ligeledes vil man kunne søge visum til ansættelse i de internationale mellemstatslige organisationer (FN, Verdensbanken o.lign.) placeret i USA.

Ansøgere som læser en hel uddannelse i USA bør være opmærksom på de tidsrammer, som et J-1 visum, og Fulbright-programmets regler, sætter. Det betyder, at det ikke altid er muligt at opnå yderligere studie- eller forskningstid i USA efter endt grad UDEN, at den 2 årige “ Two-Year Home-Country Physical Presence Requirement” regel er opfyldt. Især overgangen fra Ph.d.-studier til postdoc-programmer kan være problematisk. Det er enhver legatmodtagers pligt i meget god tid at undersøge dette, inden visumforlængelsen skal være foretaget.

Læs mere om visum til USA og “Two-Year Home-Country Physical Presence Requirement” her.

NB: Fulbright Kommissionen forbeholder sig ret til eventuelle løbende rettelser.

Fulbright legat til studerende på Arkitektskolen Aarhus

Fulbright Kommissionen udbyder et legat til en studerende fra Arkitektskolen Aarhus, der skal læse på graduate-niveau i USA. For at komme i betragtning til dette Fulbright-legat skal du kunne opfylde følgende:

 • Du skal have mindst en bachelorgrad eller tilsvarende studietid bag dig inden for det fag, du ønsker at studere.
 • Du kan søge legaterne til en fuld Master’s Degree eller til ”non-degree” studier. Det er ikke et krav, at non-degree studierne i USA meritoverføres til en dansk uddannelse.
 • Legaterne gives til ophold i USA på ét akademisk år (8-10 mdr.). Der kan søges til uddannelser i USA, der er længere end et år, men der gives kun støtte til første år af uddannelsen. Der gives ikke dispensation til ophold af kortere varighed.
 • Du må ikke have påbegyndt studierne i USA, når du ansøger.
 • Du kan godt søge om et Fulbright-legat, før du har fået svar på optagelse fra det amerikanske universitet. For at kunne udbetale legatet, skal vi dog se et endeligt optagelsesbrev. Hvis du allerede har fået svar på optagelse, skal du vedlægge et optagelsesbrev i din ansøgning.
 • Du skal være dansk statsborger. Fulbright-legaterne kan ikke søges, hvis du har dobbelt dansk-amerikansk statsborgerskab.
 • Du kan ikke søge Fulbright-legaterne, hvis du har et amerikansk ”Green Card”.
 • Du kan ikke få et Fulbright-legat, hvis du tidligere har haft et længerevarende ophold i USA. Kontakt os, hvis du tidligere har studeret eller boet i USA og tror, at det vil påvirke dine muligheder for et Fulbright-legat.
 • Du skal optages via almindelig graduate admission, dvs. via det amerikanske universitets almindelige afdelinger (ikke School of professional studies, school of continuing education, extension service, lifelong learning institute, MOOCS mv.).
 • Der gives ikke til udvekslingsaftaler via dansk universitet, hvor tuition bortfalder.

Legatportioner
DKK 85.000 plus mindre, obligatorisk amerikansk ulykkes- og sygeforsikring til ophold af et akademisk års varighed
DKK 50.000 plus mindre, obligatorisk amerikansk ulykkes- og sygeforsikring til ophold af et semesters varighed

Ansøgningsfrist
Første onsdag i marts 2020. Legaterne kan kun søges til studier i det efterfølgende akademiske år.

Ansøgningsfrist i 2020

Onsdag d. 4. marts kl. 12.
Svar på ansøgning: maj/juni 2020.

Ansøgningsskemaet

Alle ansøgninger udfyldes elektronisk.

 • Ansøgningsfrist er første onsdag i marts, 2020, til ophold med opstart i det efterfølgende akademiske år (2020-2021). Ansøgningsrunden for 2019-2020 er lukket. Den tidligst mulige startdato for det akademiske program der søges til, er 1. august 2020.
 • Opholdet kan lægges enten i et helt akademisk år (8-10 måneder), eller som et semesterophold (4-6 måneder).
 • Et semesterophold skal både begyndes og afsluttes i det akademiske år 2020-2021. Bliver man tildelt et Fulbright-legat til det akademiske år 2020-2021 kan dette ikke udsættes til det efterfølgende akademiske år.
 • Du kan søge legaterne fra Fulbright før du som studerende har fået svar på optagelse fra det amerikanske universitet, eller som forsker har fået en fast aftale med universitetet.

Ansøgning

Checkliste

Dokumenter der skal uploades i Embark-ansøgningsportalen:

Essays – max. 1 side pr. essay (Study/Research Objective + Personal Statement)
CV – max. 2 sider
Karakterudskrifter fra videregående uddannelser
Anbefalinger – 3 stk. (skal være på engelsk, skrevet på officielt brevpapir, dateret og underskrevet)

Dokumenter du skal indsende på e-mail til Fulbright Kommissionen i Danmark:

Cover letter
Budgetskema
Optagelsesbrev fra amerikansk(e) universitet(er)/Letter of Invitation/Korrespondance om optagelse
Kopi af billedsiden af dit pas
Signature form (findes i ansøgningsportalen)
Gældende for kunstnere/musikere: slides, fotos, kataloger, musik eller andet

OBS: Alle dokumenter i din ansøgning skal være på engelsk.

Når du ansøger om legaterne fra Fulbright Kommissionen, foregår processen sådan, at du både skal udfylde og indsende et online ansøgningsskema og derefter skal du sende en række dokumenter pr. mail til Fulbright Kommissionen. Din ansøgning er først komplet, når ansøgningsskemaet er indsendt online og vi har modtaget alle dokumenter fra dig pr. mail. Gennemgå Checklisten for at sikre dig at du har styr på alle dine dokumenter. Alle dokumenter i din ansøgning skal være på engelsk.

Opret dig som bruger i den online ansøgningsportal med brugernavn og password. Du behøver ikke udfylde ansøgningsskemaet på én gang – du kan sagtens vende tilbage til skemaet af flere omgange og udfylde løbende. Sørg for at læse intruktionerne til skemaet grundigt. Ansøgningsskemaet er et generelt skema, der bruges af Fulbright Kommissioner over hele verden. Der kan forekomme dokumenter i skemaet, der ikke er påkrævet fra den dansk-amerikanske Fulbright Kommission. Brug Checklisten – det er kun dokumenter der fremgår her, som er påkrævet i din ansøgning.

Vær opmærksom på:

 • Du har to muligheder i forbindelse med dine anbefalinger – dine anbefalere kan enten uploade anbefalinger direkte i ansøgningsskemaet, eller de kan sende disse til Fulbright Kommissionen. Vi skal modtage anbefalingerne inden ansøgningsfristen på en af disse måder. Læs mere om dette i instruktionerne til ansøgningsskemaet. Det er dit eget ansvar, at disse når frem til Fulbright Kommissionen inden ansøgningsfristen.
 • I ansøgningsskemaet vil det fremgå at man i sine essays ikke skal nævne de specifikke universiteter, man søger ind på. Dette gælder ikke ansøgere fra Danmark. Vi skal vide hvor du søger hen og hvorfor.
 • I instruktionen til skemaet står nævnt sidetal og ”item-numre” – disse fremgår ikke nødvendigvis af skemaet, men fremgår af det indsendte skema. Følg i stedet fortegnelsen til venstre i skemaet.
 • Fulbright Kommissionen kræver ikke at se testresultater (fx. TOEFL/IELTS og GRE/GMAT), men det kan være et krav fra dit amerikanske universitet, at du tager en eller flere af disse. Husk altid at tjekke med dit amerikanske universitet, hvad det kræves af dig i forbindelse med din optagelse.

Du udfylder dit ansøgningsskema i den online ansøgningsportal her.

Du skal yderligere udfylde følgende dokumenter elektronisk og sende til Fulbright Kommissionen i Danmark pr. mail:

Husk at gennemgå Checklisten for hvilke andre dokumenter du skal have med i din ansøgning. Det er dit eget ansvar, at disse når frem til Fulbright Kommissionen inden ansøgningsfristen.

Klar til at søge?

✓ Tjek på ansøgningskriterier

✓ Indsamlet alle dokumenter

✓ Ansøgning afsendt inden deadline

Når du har udfyldt ansøgningsskemaet i Embark-ansøgningsportalen, kan du indsende de resterende dokumenter til Fulbright Kommissionen i Danmark. De skal sendes som Pdf-filer til mail: info@fulbright.dk.

Forsikring
For at vi kan udbetale et legat skal legatmodtagere have tilstrækkelig forsikringsdækning. Den amerikanske forsikring, som tegnes for alle Fulbrightere, er kun en mindre, obligatorisk ulykkes- og sygeforsikring og legatmodtageren skal derfor tegne en dansk tillægsforsikring, som også dækker bl.a. ansvarsforsikring og hjemtransport. Hvis legatmodtageren tegner en forsikring via det amerikanske universitet, som dækker på lige fod med en dansk forsikring (inkl. bl.a. ansvarsforsikring og hjemtransport), kan denne også accepteres.

Generelt for alle Fulbright-legater
Der følger altid et J-1 Exchange Visitor Visa med et Fulbright-legat. Legaterne består af midler fra den danske og amerikanske stat og alle Fulbright-legatmodtagere vil derfor skulle overstå en “Two-Year Home-Country Physical Presence Requirement”, når deres legatperiode er ovre. Det er således IKKE muligt at opnå bestemte typer visa til arbejde og immigration, før den to-årige periode er overstået. Man vil dog sagtens kunne rejse tilbage til USA på konference-og turistrejser, ligesom visse andre studieophold også kan foretages. Ligeledes vil man kunne søge visum til ansættelse i de internationale mellemstatslige organisationer (FN, Verdensbanken o.lign.) placeret i USA.

Ansøgere som læser en hel uddannelse i USA bør være opmærksom på de tidsrammer, som et J-1 visum og Fulbright-programmets regler sætter. Det betyder, at det ikke altid er muligt at opnå yderligere studie- eller forskningstid i USA efter endt grad UDEN, at den 2 årige “ Two-Year Home-Country Physical Presence Requirement” regel er opfyldt. Især overgangen fra Ph.d.-studier til postdoc-programmer kan være problematisk. Det er enhver legatmodtagers pligt i meget god tid at undersøge dette, inden visumforlængelsen skal være foretaget.

Læs mere om visum til USA og “Two-Year Home-Country Physical Presence Requirement” her.

NB: Fulbright Kommissionen forbeholder sig ret til eventuelle løbende rettelser.

Ph.d.

Fulbright Kommissionen tilbyder en lang række legater til Ph.d.-studier i USA. Klik på hvert enkelt legat nedenfor for at læse nærmere om vores ansøgningskrav.

Fulbright Ph.d.

Fulbright Kommissionen udbyder et antal legater til Ph.d.-studier i USA. Legaterne kan både søges af nuværende Ph.d.-studerende, der skal til USA som led i deres danske uddannelse eller af ansøgerne, som søger ind på en hel Ph.d.-uddannelse i USA. For at komme i betragtning til et Fulbright-legat skal du kunne opfylde følgende:

 • Du skal have mindst en bachelorgrad eller tilsvarende studietid bag dig inden for det fag, du ønsker at studere.
 • Du kan søge legaterne til en fuld Ph.D. Degree eller til ”non-degree” studier som led i din danske Ph.d.-uddannelse.
 • Legaterne gives til ophold i USA på max ét akademisk år (8-10 mdr.) eller mindst ét semester (4-6 mdr.). Der kan søges til uddannelser i USA, der er længere end et år, men der gives kun støtte til første år af uddannelsen.
 • Legaterne gives til ophold i USA på minimum 4 måneder i det akademiske år man har søgt til. Der gives ikke dispensation til ophold af kortere varighed.
 • Du må ikke have påbegyndt studierne i USA, når du ansøger.
 • Du kan godt søge om et Fulbright-legat, før du har fået svar på optagelse fra det amerikanske universitet. For at kunne udbetale legatet, skal vi dog se et endeligt optagelsesbrev. Hvis du allerede har fået svar på optagelse, skal du vedlægge et optagelsesbrev i din ansøgning.
 • Hvis du skal til USA som del af din danske Ph.d.-uddannelse, skal vi se korrespondance med det amerikanske universitet, der opridser aftalen.
 • Du skal være dansk statsborger. Fulbright-legaterne kan ikke søges, hvis du har dobbelt statsborgerskab.
 • Du kan ikke søge Fulbright-legaterne, hvis du har et amerikansk ”Green Card”.
 • Du kan ikke få et Fulbright-legat, hvis du tidligere har haft et længerevarende ophold i USA. Kontakt os, hvis du tidligere har studeret eller boet i USA og tror, at det vil påvirke dine muligheder for et Fulbright-legat.
 • Hvis du søger ind på en hel Ph.d.-uddannelse i USA, skal du optages via almindelig graduate admission, dvs. via det amerikanske universitets almindelige afdelinger (ikke school of professional studies, school of continuing education, extension service, lifelong learning institute, MOOCS mv.).
 • Der gives ikke til udvekslingsaftaler via dansk universitet, hvor tuition bortfalder. OBS: Dette kan dog afvige for Ph.d.-studerende. Du kan kontakte os, hvis du er i tvivl.

Legatportioner
DKK 85.000 plus mindre, obligatorisk amerikansk ulykkes- og sygeforsikring til ophold af et akademisk års varighed
DKK 50.000 plus mindre, obligatorisk amerikansk ulykkes- og sygeforsikring til ophold af et semesters varighed

Ansøg

Ansøgningsfrist i 2020

Onsdag d. 4. i marts kl. 12.
Svar på ansøgning: maj/juni 2020.

Ansøgningsskema

Alle ansøgninger udfyldes elektronisk.

 • Ansøgningsfrist er første onsdag i marts, 2020, til ophold med opstart i det efterfølgende akademiske år (2020-2021). Ansøgningsrunden for 2019-2020 er lukket. Den tidligst mulige startdato for det akademiske program der søges til, er 1. august 2020.
 • Opholdet kan lægges enten i et helt akademisk år (8-10 måneder), eller som et semesterophold (4-6 måneder).
 • Et semesterophold skal både begyndes og afsluttes i det akademiske år 2020-2021. Bliver man tildelt et Fulbright-legat til det akademiske år 2020-2021 kan dette ikke udsættes til det efterfølgende akademiske år.
 • Du kan søge legaterne fra Fulbright før du som studerende har fået svar på optagelse fra det amerikanske universitet, eller som forsker har fået en fast aftale med universitetet.

Ansøgning

Checkliste

Dokumenter der skal uploades i Embark-ansøgningsportalen:

Essays – max. 1 side pr. essay (Study/Research Objective + Personal Statement)
CV – max. 2 sider
Karakterudskrifter fra videregående uddannelser
Anbefalinger – 3 stk. (skal være på engelsk, skrevet på officielt brevpapir, dateret og underskrevet)

Dokumenter du skal indsende på e-mail til Fulbright Kommissionen i Danmark:

Cover letter
Budgetskema
Optagelsesbrev fra amerikansk(e) universitet(er)/Letter of Invitation/Korrespondance om optagelse
Kopi af billedsiden af dit pas
Signature form (findes i ansøgningsportalen)
Gældende for kunstnere/musikere: slides, fotos, kataloger, musik eller andet
Gældende for Ph.d.-studerende: Dokumentation for faglig og økonomisk støtte fra hjemmeuniversitetet (vejleder/institut)

OBS: Alle dokumenter i din ansøgning skal være på engelsk.

Når du ansøger om legaterne fra Fulbright Kommissionen, foregår processen sådan, at du både skal udfylde og indsende et online ansøgningsskema og derefter skal du sende en række dokumenter pr. mail til Fulbright Kommissionen. Din ansøgning er først komplet, når ansøgningsskemaet er indsendt online og vi har modtaget alle dokumenter fra dig pr. mail. Gennemgå Checklisten for at sikre dig at du har styr på alle dine dokumenter. Alle dokumenter i din ansøgning skal være på engelsk.

Opret dig som bruger i den online ansøgningsportal med brugernavn og password. Du behøver ikke udfylde ansøgningsskemaet på én gang – du kan sagtens vende tilbage til skemaet af flere omgange og udfylde løbende. Sørg for at læse intruktionerne til skemaet grundigt. Ansøgningsskemaet er et generelt skema, der bruges af Fulbright Kommissioner over hele verden. Der kan forekomme dokumenter i skemaet, der ikke er påkrævet fra den dansk-amerikanske Fulbright Kommission. Brug Checklisten – det er kun dokumenter der fremgår her, som er påkrævet i din ansøgning.

Vær opmærksom på:

 • Du har to muligheder i forbindelse med dine anbefalinger – dine anbefalere kan enten uploade anbefalinger direkte i ansøgningsskemaet, eller de kan sende disse til Fulbright Kommissionen. Vi skal modtage anbefalingerne inden ansøgningsfristen på en af disse måder. Læs mere om dette i instruktionerne til ansøgningsskemaet. Det er dit eget ansvar, at disse når frem til Fulbright Kommissionen inden ansøgningsfristen.
 • I ansøgningsskemaet vil det fremgå at man i sine essays ikke skal nævne de specifikke universiteter, man søger ind på. Dette gælder ikke ansøgere fra Danmark. Vi skal vide hvor du søger hen og hvorfor.
 • I instruktionen til skemaet står nævnt sidetal og ”item-numre” – disse fremgår ikke nødvendigvis af skemaet, men fremgår af det indsendte skema. Følg i stedet fortegnelsen til venstre i skemaet.
 • Fulbright Kommissionen kræver ikke at se testresultater (fx. TOEFL/IELTS og GRE/GMAT), men det kan være et krav fra dit amerikanske universitet, at du tager en eller flere af disse. Husk altid at tjekke med dit amerikanske universitet, hvad det kræves af dig i forbindelse med din optagelse.

Du udfylder dit ansøgningsskema i den online ansøgningsportal her.

Du skal yderligere udfylde følgende dokumenter elektronisk og sende til Fulbright Kommissionen i Danmark pr. mail:

Husk at gennemgå Checklisten for hvilke andre dokumenter du skal have med i din ansøgning. Det er dit eget ansvar, at disse når frem til Fulbright Kommissionen inden ansøgningsfristen.

Klar til at søge?

✓ Tjek på ansøgningskriterier

✓ Indsamlet alle dokumenter

✓ Ansøgning afsendt inden deadline

Når du har udfyldt ansøgningsskemaet i Embark-ansøgningsportalen, kan du indsende de resterende dokumenter til Fulbright Kommissionen i Danmark. De skal sendes som Pdf-filer til mail: info@fulbright.dk.

Spørgsmål?

Har du yderligere spørgsmål om vores legater, ansøgningsskema eller ansøgningsproces kontakt os på mail: info@fulbright.dk eller telefon:
33 18 10 00.

Forsikring
For at få tildelt et legat skal legatmodtagere have tilstrækkelig forsikringsdækning. Den amerikanske forsikring, som tegnes for alle Fulbrightere, er kun en mindre, obligatorisk ulykkes- og sygeforsikring og legatmodtageren skal derfor tegne en dansk tillægsforsikring, som også dækker bl.a. ansvarsforsikring og hjemtransport. Hvis legatmodtageren tegner en forsikring via det amerikanske universitet, som dækker på lige fod med en dansk forsikring (inkl. bl.a. ansvarsforsikring og hjemtransport), kan denne også accepteres.

Generelt for alle Fulbright-legater
Der følger altid et J-1 Exchange Visitor Visa med et Fulbright-legat. Legaterne består af midler fra den danske og amerikanske stat og alle Fulbright-legatmodtagere vil derfor skulle overstå en “Two-Year Home-Country Physical Presence Requirement”, når deres legatperiode er ovre. Det er således IKKE muligt at opnå bestemte typer visa til arbejde og immigration, før den to-årige periode er overstået. Man vil dog sagtens kunne rejse tilbage til USA på konference-og turistrejser, ligesom visse andre studieophold også kan foretages. Ligeledes vil man kunne søge visum til ansættelse i de internationale mellemstatslige organisationer (FN, Verdensbanken o.lign.) placeret i USA.

Ansøgere som læser en hel uddannelse i USA bør være opmærksom på de tidsrammer, som et J-1 visum, og Fulbright-programmets regler, sætter. Det betyder, at det ikke altid er muligt at opnå yderligere studie- eller forskningstid i USA efter endt grad UDEN, at den 2 årige “Two-Year Home-Country Physical Presence Requirement” regel er opfyldt. Især overgangen fra Ph.d.-studier til postdoc-programmer kan være problematisk. Det er enhver legatmodtagers pligt i meget god tid at undersøge dette, inden visumforlængelsen skal være foretaget.

Læs mere om visum til USA og “Two-Year Home-Country Physical Presence Requirement” her.

NB: Fulbright Kommissionen forbeholder sig ret til eventuelle løbende rettelser.

Fulbright Joint Grants

Fulbright Kommissionen uddeler et antal legater til bestemte amerikanske universiteter i forårets ansøgningsrunde. Dette er de såkaldte Joint Grants, som er opstået i samarbejde med velrenommerede universiteter i USA. Legaterne består af DKK 85.000 fra Fulbright Kommissionen samt en hel eller delvis nedsættelse af undervisningsafgiften (tuition) fra det amerikanske universitet. Altså et rigtig godt tilbud til en dansk studerende.

Ansøgere skal sideløbende med legatansøgningen selv sørge for at søge ind på det universitet, de søger et Joint Grant til. Der stilles store krav til ansøgers kvalifikationer, da vi skal være sikre på, at legatmodtagerne kan blive optaget ved det pågældende universitet.

For at komme i betragtning til et Fulbright Joint Grant skal du kunne opfylde følgende:

 • Joint Grants-legaterne er kun til de nævnte skoler på universiteterne nedenfor.
 • Du skal have mindst en bachelorgrad eller tilsvarende studietid bag dig inden for det fag, du ønsker at studere.
 • Studieopholdet i USA skal være på ét akademisk år. Der kan søges til uddannelser i USA, der er længere end et år, men der gives kun støtte til første år af uddannelsen.
 • Du må ikke have påbegyndt studierne i USA, når du ansøger.
 • Du kan godt søge om et Fulbright-legat, før du har fået svar på optagelse fra det amerikanske universitet. For at kunne udbetale legatet, skal vi dog se et endeligt optagelsesbrev. Hvis du allerede har fået svar på optagelse, skal du vedlægge et optagelsesbrev i din ansøgning.
 • Hvis du skal til USA som del af din danske Ph.d.-uddannelse, skal vi se korrespondance med det amerikanske universitet, der opridser aftalen.
 • Du skal være dansk statsborger. Fulbright-legaterne kan ikke søges, hvis du har dobbelt statsborgerskab.
 • Du kan ikke søge Fulbright-legaterne, hvis du har et amerikansk ”Green Card”.
 • Du kan ikke få et Fulbright-legat, hvis du tidligere har haft et længerevarende ophold i USA. Kontakt os hvis du tidligere har studeret eller boet i USA og tror, at det vil påvirke dine muligheder for et Fulbright-legat.

Legatportioner
DKK 85.000 plus mindre, obligatorisk amerikansk ulykkes- og sygeforsikring og hel eller delvis nedsættelse af undervisningsafgiften fra det pågældende amerikanske universitet.

Her kan du læse nærmere om de enkelte Fulbright Joint Grants:

Columbia University, Graduate School of Arts And Sciences

Et legat til en Master-studerende eller Ph.d.-studerende til et års studier ved Graduate School of Arts and Sciences ved Columbia University i New York City. NB: aftalen inkluderer ikke optagelse på School of Journalism

Legatet til en Master-studerende består af en nedsættelse af undervisningsafgiften (tuition reduction) på DKK 85.000 fra Columbia University og DKK 85.000 fra Fulbright Kommissionen. Legatmodtageren skal selv finansiere de resterende udgifter.

Legatet til en Ph.d.-studerende består af et frafald af undervisningsafgiften (tuition waiver) fra Columbia University og DKK 85.000 fra Fulbright Kommissionen (bliver man optaget på en hel Ph.d.-uddannelse på Columbia University, GSAS, er resten af uddannelsen fuldt betalt af Columbia).

Ansøger skal på forhånd have undersøgt, om Graduate School of Arts and Sciences, Columbia University udbyder fag indenfor relevant fagområde.

www.columbia.edu

New York University, Graduate School of Arts and Science

Et legat til en kandidat- eller Ph.d.-studerende til studier ved Graduate School of Arts and Science, New York University. NB: gives ikke til Stern School of Business, Cinema Studies, Performance Studies, Environmental Health Science, Basic Medical Science and Biomaterials Science.

Legatet kan kun søges af studerende, der ønsker at tage en komplet Master- eller Ph.d.-grad ved New York University, GSAS. Legatet består af et frafald af undervisningsafgiften (tuition waiver) fra New York University, GSAS for det første akademiske år og DKK 85.000 fra Fulbright Kommissionen. Studietid udover det første år skal legatmodtageren selv finansiere (bliver man optaget på en hel Ph.d.-uddannelse på NYU, GSAS er resten af uddannelsen fuldt betalt af NYU).

Ansøger skal på forhånd have undersøgt, om Graduate School of Arts and Science, New York University udbyder fag indenfor relevant fagområde.

www.nyu.edu

University of Pittsburgh, Graduate School of Public and International Affairs

Et legat til en kandidat eller Ph.d.-studerende inden for internationale forhold med henblik på et års studier ved Graduate School of Public and International Affairs, University of Pittsburgh. Legatet kan også søges af studerende, der vil tage en hel grad.

NB: Grundet Pittsburghs holdning til den 3-årige danske bachelorgrad, skal den studerende på afrejse-tidspunktet have afsluttet det, der svarer til 240 ECTS point af sin uddannelse.

Legatet består af en nedsættelse af undervisningsafgiften (tuition reduction) på ca. USD 6.250 fra University of Pittsburgh, Graduate School of Public and International Affairs det første akademiske år. Udgifterne til tuition kommer dermed ned på ca. $20.000. Derudover følger et legat på 85.000 kr. fra Fulbright Kommissionen. Studietid udover det første år skal legatmodtageren selv finansiere.

Ansøger skal på forhånd have undersøgt, om Graduate School of Public and International Affairs, University of Pittsburgh udbyder relevante fag.

www.pitt.edu

OBS: Fulbright Kommissionen tager forbehold for universiteter og legatstørrelser.

Ansøg

Ansøgningsfrist i 2020

Onsdag d. 4.  marts kl. 12.
Svar på ansøgning: maj/juni 2020.

Ansøgningsskema

Alle ansøgninger udfyldes elektronisk.

 • Ansøgningsfrist er første onsdag i marts, 2020, til ophold med opstart i det efterfølgende akademiske år (2020-2021). Ansøgningsrunden for 2019-2020 er lukket. Den tidligst mulige startdato for det akademiske program der søges til, er 1. august 2020.
 • Opholdet kan lægges enten i et helt akademisk år (8-10 måneder), eller som et semesterophold (4-6 måneder).
 • Et semesterophold skal både begyndes og afsluttes i det akademiske år 2020-2021. Bliver man tildelt et Fulbright-legat til det akademiske år 2020-2021 kan dette ikke udsættes til det efterfølgende akademiske år.
 • Du kan søge legaterne fra Fulbright før du som studerende har fået svar på optagelse fra det amerikanske universitet, eller som forsker har fået en fast aftale med universitetet.

Ansøgning

Checkliste

Dokumenter der skal uploades i Embark-ansøgningsportalen:

Essays – max. 1 side pr. essay (Study/Research Objective + Personal Statement)
CV – max. 2 sider
Karakterudskrifter fra videregående uddannelser
Anbefalinger – 3 stk. (skal være på engelsk, skrevet på officielt brevpapir, dateret og underskrevet)

Dokumenter du skal indsende på e-mail til Fulbright Kommissionen i Danmark:

Cover letter
Budgetskema
Optagelsesbrev fra amerikansk(e) universitet(er)/Letter of Invitation/Korrespondance om optagelse
Kopi af billedsiden af dit pas
Signature form (findes i ansøgningsportalen)
Gældende for kunstnere/musikere: slides, fotos, kataloger, musik eller andet
Gældende for Ph.d.-studerende: Dokumentation for faglig og økonomisk støtte fra hjemmeuniversitetet (vejleder/institut)

OBS: Alle dokumenter i din ansøgning skal være på engelsk.

Når du ansøger om legaterne fra Fulbright Kommissionen, foregår processen sådan, at du både skal udfylde og indsende et online ansøgningsskema og derefter skal du sende en række dokumenter pr. mail til Fulbright Kommissionen. Din ansøgning er først komplet, når ansøgningsskemaet er indsendt online og vi har modtaget alle dokumenter fra dig pr. mail. Gennemgå Checklisten for at sikre dig at du har styr på alle dine dokumenter. Alle dokumenter i din ansøgning skal være på engelsk.

Opret dig som bruger i den online ansøgningsportal med brugernavn og password. Du behøver ikke udfylde ansøgningsskemaet på én gang – du kan sagtens vende tilbage til skemaet af flere omgange og udfylde løbende. Sørg for at læse intruktionerne til skemaet grundigt. Ansøgningsskemaet er et generelt skema, der bruges af Fulbright Kommissioner over hele verden. Der kan forekomme dokumenter i skemaet, der ikke er påkrævet fra den dansk-amerikanske Fulbright Kommission. Brug Checklisten – det er kun dokumenter der fremgår her, som er påkrævet i din ansøgning.

Vær opmærksom på:

 • Du har to muligheder i forbindelse med dine anbefalinger – dine anbefalere kan enten uploade anbefalinger direkte i ansøgningsskemaet, eller de kan sende disse til Fulbright Kommissionen. Vi skal modtage anbefalingerne inden ansøgningsfristen på en af disse måder. Læs mere om dette i instruktionerne til ansøgningsskemaet. Det er dit eget ansvar, at disse når frem til Fulbright Kommissionen inden ansøgningsfristen.
 • I ansøgningsskemaet vil det fremgå at man i sine essays ikke skal nævne de specifikke universiteter, man søger ind på. Dette gælder ikke ansøgere fra Danmark. Vi skal vide hvor du søger hen og hvorfor.
 • I instruktionen til skemaet står nævnt sidetal og ”item-numre” – disse fremgår ikke nødvendigvis af skemaet, men fremgår af det indsendte skema. Følg i stedet fortegnelsen til venstre i skemaet.
 • Fulbright Kommissionen kræver ikke at se testresultater (fx. TOEFL/IELTS og GRE/GMAT), men det kan være et krav fra dit amerikanske universitet, at du tager en eller flere af disse. Husk altid at tjekke med dit amerikanske universitet, hvad det kræves af dig i forbindelse med din optagelse.

Du udfylder dit ansøgningsskema i den online ansøgningsportal her.

Du skal yderligere udfylde følgende dokumenter elektronisk og sende til Fulbright Kommissionen i Danmark pr. mail:

Husk at gennemgå Checklisten for hvilke andre dokumenter du skal have med i din ansøgning. Det er dit eget ansvar, at disse når frem til Fulbright Kommissionen inden ansøgningsfristen.

Klar til at søge?

✓ Tjek på ansøgningskriterier

✓ Indsamlet alle dokumenter

✓ Ansøgning afsendt inden deadline

Når du har udfyldt ansøgningsskemaet i Embark-ansøgningsportalen, kan du indsende de resterende dokumenter til Fulbright Kommissionen i Danmark. De skal sendes som Pdf-filer til mail: info@fulbright.dk.

Spørgsmål?

Har du yderligere spørgsmål om vores legater, ansøgningsskema eller ansøgningsproces kontakt os på mail: info@fulbright.dk eller telefon:
33 18 10 00.

 

Forsikring
For at få tildelt et legat skal legatmodtagere have tilstrækkelig forsikringsdækning. Den amerikanske forsikring, som tegnes for alle Fulbrightere, er kun en mindre, obligatorisk ulykkes- og sygeforsikring og legatmodtageren skal derfor tegne en dansk tillægsforsikring, som også dækker bl.a. ansvarsforsikring og hjemtransport. Hvis legatmodtageren tegner en forsikring via det amerikanske universitet, som dækker på lige fod med en dansk forsikring (inkl. bl.a. ansvarsforsikring og hjemtransport), kan denne også accepteres.

Generelt for alle Fulbright-legater
Der følger altid et J-1 Exchange Visitor Visa med et Fulbright-legat. Legaterne består af midler fra den danske og amerikanske stat og alle Fulbright-legatmodtagere vil derfor skulle overstå en “Two-Year Home-Country Physical Presence Requirement”, når deres legatperiode er ovre. Det er således IKKE muligt at opnå bestemte typer visa til arbejde og immigration, før den to-årige periode er overstået. Man vil dog sagtens kunne rejse tilbage til USA på konference-og turistrejser, ligesom visse andre studieophold også kan foretages. Ligeledes vil man kunne søge visum til ansættelse i de internationale mellemstatslige organisationer (FN, Verdensbanken o.lign.) placeret i USA.

Ansøgere som læser en hel uddannelse i USA bør være opmærksom på de tidsrammer, som et J-1 visum, og Fulbright-programmets regler, sætter. Det betyder, at det ikke altid er muligt at opnå yderligere studie- eller forskningstid i USA efter endt grad UDEN, at den 2 årige “ Two-Year Home-Country Physical Presence Requirement” regel er opfyldt. Især overgangen fra Ph.d.-studier til postdoc-programmer kan være problematisk. Det er enhver legatmodtagers pligt i meget god tid at undersøge dette, inden visumforlængelsen skal være foretaget.

Læs mere om visum til USA og “Two-Year Home-Country Physical Presence Requirement” her.

Fulbright legater til studerende ved Kulturministeriets skoler

Studerende på institutioner der hører under Kulturministeriet (se her) kan søge et Fulbright-legat til studier på graduate-niveau i USA på et semester eller et akademisk år. For at komme i betragtning til et Fulbright-legat skal du kunne opfylde følgende:

 • Du skal have mindst en bachelorgrad eller tilsvarende studietid bag dig inden for det fag, du ønsker at studere.
 • Du kan søge legaterne til en fuld Ph.D. Degree eller til ”non-degree” studier som led i din danske Ph.d.-uddannelse.
 • Legaterne gives til ophold i USA på max ét akademisk år (8-10 mdr.) eller mindst ét semester (4-6 mdr.). Der kan søges til uddannelser i USA, der er længere end et år, men der gives kun støtte til første år af uddannelsen.
 • Legaterne gives til ophold i USA på minimum 4 måneder i det akademiske år man har søgt til. Der gives ikke dispensation til ophold af kortere varighed.
 • Du må ikke have påbegyndt studierne i USA, når du ansøger.
 • Du kan godt søge om et Fulbright-legat, før du har fået svar på optagelse fra det amerikanske universitet. For at kunne udbetale legatet, skal vi dog se et endeligt optagelsesbrev. Hvis du allerede har fået svar på optagelse, skal du vedlægge et optagelsesbrev i din ansøgning.
 • Hvis du skal til USA som del af din danske Ph.d.-uddannelse, skal vi se korrespondance med det amerikanske universitet, der opridser aftalen.
 • Du skal være dansk statsborger. Fulbright-legaterne kan ikke søges, hvis du har dobbelt statsborgerskab.
 • Du kan ikke søge Fulbright-legaterne, hvis du har et amerikansk ”Green Card”.
 • Du kan ikke få et Fulbright-legat, hvis du tidligere har haft et længerevarende ophold i USA. Kontakt os hvis du tidligere har studeret eller boet i USA og tror, at det vil påvirke dine muligheder for et Fulbright-legat.
 • Hvis du søger ind på en hel Ph.d.-uddannelse i USA, skal du optages via almindelig graduate admission, dvs. via det amerikanske universitets almindelige afdelinger (ikke school of professional studies, school of continuing education, extension service, lifelong learning institute, MOOCS mv.).
 • Der gives ikke til udvekslingsaftaler via dansk universitet, hvor tuition bortfalder. OBS: Dette kan dog afvige for Ph.d.-studerende. Du kan kontakte os, hvis du er i tvivl.

Legatportioner
DKK 85.000 plus mindre, obligatorisk amerikansk ulykkes- og sygeforsikring til ophold af et akademisk års varighed
DKK 50.000 plus mindre, obligatorisk amerikansk ulykkes- og sygeforsikring til ophold af et semesters varighed

Ansøg

Ansøgningsfrist i 2020

Onsdag d. 4. marts kl. 12.
Svar på ansøgning: maj/juni 2020.

Ansøgningsskema

Alle ansøgninger udfyldes elektronisk.

 • Ansøgningsfrist er første onsdag i marts, 2020, til ophold med opstart i det efterfølgende akademiske år (2020-2021). Ansøgningsrunden for 2019-2020 er lukket. Den tidligst mulige startdato for det akademiske program der søges til, er 1. august 2020.
 • Opholdet kan lægges enten i et helt akademisk år (8-10 måneder), eller som et semesterophold (4-6 måneder).
 • Et semesterophold skal både begyndes og afsluttes i det akademiske år 2020-2021. Bliver man tildelt et Fulbright-legat til det akademiske år 2020-2021 kan dette ikke udsættes til det efterfølgende akademiske år.
 • Du kan søge legaterne fra Fulbright før du som studerende har fået svar på optagelse fra det amerikanske universitet, eller som forsker har fået en fast aftale med universitetet.

Ansøgning

Checkliste

Dokumenter der skal uploades i Embark-ansøgningsportalen:

Essays – max. 1 side pr. essay (Study/Research Objective + Personal Statement)
CV – max. 2 sider
Karakterudskrifter fra videregående uddannelser
Anbefalinger – 3 stk. (skal være på engelsk, skrevet på officielt brevpapir, dateret og underskrevet)

Dokumenter du skal indsende på e-mail til Fulbright Kommissionen i Danmark:

Cover letter
Budgetskema
Optagelsesbrev fra amerikansk(e) universitet(er)/Letter of Invitation/Korrespondance om optagelse
Kopi af billedsiden af dit pas
Signature form (findes i ansøgningsportalen)
Gældende for kunstnere/musikere: slides, fotos, kataloger, musik eller andet
Gældende for Ph.d.-studerende: Dokumentation for faglig og økonomisk støtte fra hjemmeuniversitetet (vejleder/institut)

OBS: Alle dokumenter i din ansøgning skal være på engelsk.

Når du ansøger om legaterne fra Fulbright Kommissionen, foregår processen sådan, at du både skal udfylde og indsende et online ansøgningsskema og derefter skal du sende en række dokumenter pr. mail til Fulbright Kommissionen. Din ansøgning er først komplet, når ansøgningsskemaet er indsendt online og vi har modtaget alle dokumenter fra dig pr. mail. Gennemgå Checklisten for at sikre dig at du har styr på alle dine dokumenter. Alle dokumenter i din ansøgning skal være på engelsk.

Opret dig som bruger i den online ansøgningsportal med brugernavn og password. Du behøver ikke udfylde ansøgningsskemaet på én gang – du kan sagtens vende tilbage til skemaet af flere omgange og udfylde løbende. Sørg for at læse intruktionerne til skemaet grundigt. Ansøgningsskemaet er et generelt skema, der bruges af Fulbright Kommissioner over hele verden. Der kan forekomme dokumenter i skemaet, der ikke er påkrævet fra den dansk-amerikanske Fulbright Kommission. Brug Checklisten – det er kun dokumenter der fremgår her, som er påkrævet i din ansøgning.

Vær opmærksom på:

 • Du har to muligheder i forbindelse med dine anbefalinger – dine anbefalere kan enten uploade anbefalinger direkte i ansøgningsskemaet, eller de kan sende disse til Fulbright Kommissionen. Vi skal modtage anbefalingerne inden ansøgningsfristen på en af disse måder. Læs mere om dette i instruktionerne til ansøgningsskemaet. Det er dit eget ansvar, at disse når frem til Fulbright Kommissionen inden ansøgningsfristen.
 • I ansøgningsskemaet vil det fremgå at man i sine essays ikke skal nævne de specifikke universiteter, man søger ind på. Dette gælder ikke ansøgere fra Danmark. Vi skal vide hvor du søger hen og hvorfor.
 • Fulbright Kommissionen kræver ikke at se testresultater (fx. TOEFL/IELTS og GRE/GMAT), men det kan være et krav fra dit amerikanske universitet, at du tager en eller flere af disse. Husk altid at tjekke med dit amerikanske universitet, hvad det kræves af dig i forbindelse med din optagelse.

Du udfylder dit ansøgningsskema i den online ansøgningsportal her.

Du skal yderligere udfylde følgende dokumenter elektronisk og sende til Fulbright Kommissionen i Danmark pr. mail:

Husk at gennemgå Checklisten for hvilke andre dokumenter du skal have med i din ansøgning. Det er dit eget ansvar, at disse når frem til Fulbright Kommissionen inden ansøgningsfristen.

Klar til at søge?

✓ Tjek på ansøgningskriterier

✓ Indsamlet alle dokumenter

✓ Ansøgning afsendt inden deadline

Når du har udfyldt ansøgningsskemaet i Embark-ansøgningsportalen, kan du indsende de resterende dokumenter til Fulbright Kommissionen i Danmark. De skal sendes som Pdf-filer til mail: info@fulbright.dk.

Spørgsmål?

Har du yderligere spørgsmål om vores legater, ansøgningsskema eller ansøgningsproces kontakt os på mail: info@fulbright.dk eller telefon:
33 18 10 00.

Forsikring
For at få tildelt et legat skal legatmodtagere have tilstrækkelig forsikringsdækning. Den amerikanske forsikring, som tegnes for alle Fulbrightere, er kun en mindre, obligatorisk ulykkes- og sygeforsikring og legatmodtageren skal derfor tegne en dansk tillægsforsikring, som også dækker bl.a. ansvarsforsikring og hjemtransport. Hvis legatmodtageren tegner en forsikring via det amerikanske universitet, som dækker på lige fod med en dansk forsikring (inkl. bl.a. ansvarsforsikring og hjemtransport), kan denne også accepteres.

Generelt for alle Fulbright-legater
Der følger altid et J-1 Exchange Visitor Visa med et Fulbright-legat. Legaterne består af midler fra den danske og amerikanske stat og alle Fulbright-legatmodtagere vil derfor skulle overstå en “Two-Year Home-Country Physical Presence Requirement”, når deres legatperiode er ovre. Det er således IKKE muligt at opnå bestemte typer visa til arbejde og immigration, før den to-årige periode er overstået. Man vil dog sagtens kunne rejse tilbage til USA på konference-og turistrejser, ligesom visse andre studieophold også kan foretages. Ligeledes vil man kunne søge visum til ansættelse i de internationale mellemstatslige organisationer (FN, Verdensbanken o.lign.) placeret i USA.

Ansøgere som læser en hel uddannelse i USA bør være opmærksom på de tidsrammer, som et J-1 visum, og Fulbright-programmets regler, sætter. Det betyder, at det ikke altid er muligt at opnå yderligere studie- eller forskningstid i USA efter endt grad UDEN, at den 2 årige “ Two-Year Home-Country Physical Presence Requirement” regel er opfyldt. Især overgangen fra Ph.d.-studier til postdoc-programmer kan være problematisk. Det er enhver legatmodtagers pligt i meget god tid at undersøge dette, inden visumforlængelsen skal være foretaget.

Læs mere om visum til USA og “Two-Year Home-Country Physical Presence Requirement” her.

NB: Fulbright Kommissionen forbeholder sig ret til eventuelle løbende rettelser.

Fulbright Schuman Program

Fulbright Schuman-programmet henvender sig til studerende og forskere indenfor EU eller US-EU forhold, som skal studere, forske eller undervise ved et universitet i USA på graduate eller postdoc-niveau.  For at komme i betragtning til et Fulbright-legat skal du kunne opfylde følgende:

 • Du skal være Ph.d.-studerende, færdiguddannet med bachelorgrad og min. 2 års relevant erhvervserfaring eller færdiguddannet med Ph.d.-grad.
 • Dit studie-, forsknings- eller undervisningsprojekt i USA skal være relevant for mindst to medlemslande i EU.
 • Du skal selv arrangere dit ophold ved et amerikansk universitet eller forskningsinstitut.
 • Opholdet i USA skal være på minimum 3 måneder og max et akademisk år.
 • Du må ikke have påbegyndt studierne i USA, når du ansøger.
 • Du skal være dansk statsborger. Fulbright-legaterne kan ikke søges, hvis du har dobbelt statsborgerskab.
 • Du kan ikke søge Fulbright-legaterne, hvis du har et amerikansk ”Green Card”.
 • Du kan ikke få et Fulbright-legat, hvis du tidligere har haft et længerevarende ophold i USA. Kontakt os hvis du tidligere har studeret eller boet i USA og tror, at det vil påvirke dine muligheder for et Fulbright-legat.

Bemærk: Fulbright Schuman-programmet administreres af Fulbright Kommissionen i Belgien og Luxembourg. Se deres hjemmeside for yderligere information om ansøgningskrav.

Legatportion
EUR 3.000,00 for ansøgere med Ph.d.-grad eller færdiguddannede plus mindre, obligatorisk amerikansk ulykkes- og sygeforsikring til ophold af et akademisk års varighed
EUR 2.000,00 for Ph.d.-studerende plus mindre, obligatorisk amerikansk ulykkes- og sygeforsikring til ophold af et akademisk års varighed

Ansøgningsfrist
1. december til efterfølgende akademiske år. Går man videre fra første runde, indkaldes man til interview via Skype.

Ansøgningsskema
Ja.
Ph.d-studerende (kun åben 15. september-30. november)
Ansøgere med Ph.d. (kun åben 15. september-30. november)

Forsikring
For at få tildelt et legat skal legatmodtagere have tilstrækkelig forsikringsdækning. Den amerikanske forsikring, som tegnes for alle Fulbrightere, er kun en mindre, obligatorisk ulykkes- og sygeforsikring og legatmodtageren skal derfor tegne en dansk tillægsforsikring, som også dækker bl.a. ansvarsforsikring og hjemtransport. Hvis legatmodtageren tegner en forsikring via det amerikanske universitet, som dækker på lige fod med en dansk forsikring (inkl. bl.a. ansvarsforsikring og hjemtransport), kan denne også accepteres.

Generelt for alle Fulbright-legater
Der følger altid et J-1 Exchange Visitor Visa med et Fulbright-legat. Legaterne består af midler fra den danske og amerikanske stat og alle Fulbright-legatmodtagere vil derfor skulle overstå en “Two-Year Home-Country Physical Presence Requirement”, når deres legatperiode er ovre. Det er således IKKE muligt at opnå bestemte typer visa til arbejde og immigration, før den to-årige periode er overstået. Man vil dog sagtens kunne rejse tilbage til USA på konference-og turistrejser, ligesom visse andre studieophold også kan foretages. Ligeledes vil man kunne søge visum til ansættelse i de internationale mellemstatslige organisationer (FN, Verdensbanken o.lign.) placeret i USA.

Ansøgere som læser en hel uddannelse i USA bør være opmærksom på de tidsrammer, som et J-1 visum, og Fulbright-programmets regler, sætter. Det betyder, at det ikke altid er muligt at opnå yderligere studie- eller forskningstid i USA efter endt grad UDEN, at den 2 årige “ Two-Year Home-Country Physical Presence Requirement” regel er opfyldt. Især overgangen fra Ph.d.-studier til postdoc-programmer kan være problematisk. Det er enhver legatmodtagers pligt i meget god tid at undersøge dette, inden visumforlængelsen skal være foretaget.

Læs mere om visum til USA og “Two-Year Home-Country Physical Presence Requirement” her.

Programmet administreres af Fulbright Kommissionen i Belgien og Luxembourg, men hvis man vil søge et af disse legater, skal den danske Fulbright Kommission informeres. Kontakt os venligst på info@fulbright.dk.

NB: Fulbright Kommissionen forbeholder sig ret til eventuelle løbende rettelser

Her har vi samlet en hurtig oversigt over hvad, man som studerende kan søge vores legater til:

Hvem kan søge:
Fulbright
Alder Ingen begrænsninger
Lande Danskere til USA
Amerikanere til Danmark
Nationalitet Dansk statsborgerskab
Amerikansk til DK
Ansøgere med dobbelt statsborgerskab kan IKKE søge Fulbright
Type Legat til studier eller forskning
Legater til Master
Ph.d.
Scholars
Akademisk område Alle – dog med undtagelse af studier, der er første grad i medicin, veterinær medicin og tandlægestudier
Kunstnere
Designere
Musikere
Ja
Længde af ophold Max 1 akademisk år (8-10 mdr.) og minimum 1 semester (4-6 mdr.).Til hele grader i USA gives der kun til 1. år af uddannelsen.
LL.M. og MBA Nej
Double Degree i USA og andet land Kun hvis 1. studieår foregår i USA.
Hvem kan ikke søge:
Fulbright
Påbegyndte ophold Studerende og forskere, der allerede har påbegyndt deres ophold i USA
Udvekslingsophold Ansøgere, der skal på udvekslingsophold via dansk universitet, hvor tuition bortfalder
Immigrantvisum Ansøgere, der rejser til USA på immigrantvisum
Andre typer ophold Ansøgere, der tager til USA på kongresrejser, sprogrejser, sommerskole, grupperejser
Udgifter til familie Ansøgere, der ønsker udgifter dækket i forbindelse med ledsagende familiemedlemmer
Praktikophold Ansøgere, der skal på trainee- eller praktikophold
Akademisk fagområde Ansøgere, der skal læse en LL.M eller MBA i USA
Double Degree i USA og andet land Ansøgere, som er studerende på en double degree-uddannelse, hvor 1. studieår ikke foregår i USA.