fbpx
Print

Danske forskere og undervisere

Fulbright Kommissionen har forskellige typer af legater til danske forskere og undervisere. Klik på hvert enkelt legat nedenfor for at læse nærmere om vores ansøgningskrav.

Fulbright Danish Visiting Scholar

Fulbright Kommissionen udbyder i det akademiske år 2019/2020 to Danish Visiting Scholar-legater. For at komme i betragtning til legatet, skal du kunne opfylde følgende:

 • Du skal være ansat som postdoc, adjunkt, lektor eller professor ved en højere dansk uddannelsesinstitution.
 • Legatet gives til et selvarrangeret forsknings- og undervisningsophold ved et amerikansk universitet.
 • Opholdet skal være på et semester (4-6 mdr.) og skal ligge i efterårssemesteret eller forårssemesteret (der gives ikke til kortere/længere ophold, konferencerejser eller lignende).
 • Du skal vedlægge dokumentation for optagelse/tilknytning (fx Letter of Invitation) til universitetet i USA i din ansøgning.
 • Du må ikke have påbegyndt opholdet, når du søger legatet.
 • Du skal beherske engelsk på højt niveau.
 • Du skal være dansk statsborger. Legatet kan ikke søges, hvis du har dobbelt statsborgerskab.
 • Du kan ikke søge legatet, hvis du har et amerikansk ”Green Card”.
 • Du kan ikke få et Fulbright-legat, hvis du tidligere har haft et længerevarende ophold i USA. Kontakt os, hvis du tidligere har studeret eller boet i USA og tror, at det vil påvirke dine muligheder for et Fulbright-legat.
 • Legatet gives indenfor alle fagområder.
 • Legatet gives ikke til medfølgende familie.

Legatportion
DKK 200.000,00 plus mindre, obligatorisk amerikansk ulykkes- og sygeforsikring

Ansøgningsfrist
Onsdag d. 6. marts 2019 kl. 12:00. 

Svar på ansøgning
Maj/juni

Ansøgningsskema
Der søges online her.

Har du spørgsmål til ansøgningsprocessen kan du kontakte os på mail: info@fulbright.dk eller telefon: 33 18 10 00.

Forsikring
For at få tildelt et legat skal legatmodtagere have tilstrækkelig forsikringsdækning. Den amerikanske forsikring, som tegnes for alle Fulbrightere, er kun en mindre, obligatorisk ulykkes- og sygeforsikring og legatmodtageren skal derfor tegne en dansk tillægsforsikring, som også dækker bl.a. ansvarsforsikring og hjemtransport. Hvis legatmodtageren tegner en forsikring via det amerikanske universitet, som dækker på lige fod med en dansk forsikring (inkl. bl.a. ansvarsforsikring og hjemtransport), kan denne også accepteres.

Generelt for alle Fulbright-legater
Der følger altid et J-1 Exchange Visitor Visa med et Fulbright-legat. Legaterne består af midler fra den danske og amerikanske stat og alle Fulbright-legatmodtagere vil derfor skulle overstå en “Two-Year Home-Country Physical Presence Requirement”, når deres legatperiode er ovre. Det er således IKKE muligt at opnå bestemte typer visa til arbejde og immigration, før den to-årige periode er overstået. Man vil dog sagtens kunne rejse tilbage til USA på konference-og turistrejser, ligesom visse andre studieophold også kan foretages. Ligeledes vil man kunne søge visum til ansættelse i de internationale mellemstatslige organisationer (FN, Verdensbanken o.lign.) placeret i USA.

Ansøgere som læser en hel uddannelse i USA bør være opmærksom på de tidsrammer, som et J-1 visum, og Fulbright-programmets regler, sætter. Det betyder, at det ikke altid er muligt at opnå yderligere studie- eller forskningstid i USA efter endt grad UDEN, at den 2 årige “ Two-Year Home-Country Physical Presence Requirement” regel er opfyldt. Især overgangen fra Ph.d.-studier til postdoc-programmer kan være problematisk. Det er enhver legatmodtagers pligt i meget god tid at undersøge dette, inden visumforlængelsen skal være foretaget.

Læs mere om visum til USA og “Two-Year Home-Country Physical Presence Requirement” her.

For yderligere oplysninger, kontakt os venligst på info@fulbright.dk.

NB: Fulbright Kommissionen forbeholder sig ret til eventuelle løbende rettelser.

Fulbright Scholar-in-Residence Program

Fulbright Scholar-in-Residence-programmet henvender sig til danske forskere og undervisere, som er interesserede i at hjælpe colleges og universiteter i USA med at internationalisere afdelinger, studieplaner mv. Der vil også være en del interaktivitet med nærmiljøet omkring universitetet.

S-I-R gæsteprofessorer bliver tilknyttet en amerikansk uddannelsesinstitution (community college eller universitet) og skal undervise på undergraduate niveau indenfor sit fagområde. Programmet henvender sig primært til uddannelsesinstitutioner for studerende fra minoritetsgrupper i USA, community colleges, små liberal arts colleges mv.

En S-I-R kan være tilknyttet uddannelsesinstitutionen i et semester eller et helt akademisk år. Legatet gives til alle fagområder, men der skal være et internationalt perspektiv i de kurser, ansøgeren vil undervise i.

Du kan læse mere om Fulbright Scholar-in-Residence-programmet her.

Legatportion
Afhænger af uddannelsesinstitution i USA, men der vil være et allowance beløb til op til to medfølgende familiemedlemmer og flybilletter (retur). Uddannelsesinstitutionen i USA opfordres desuden til at betale et løntilskud til gæsteprofessoren.

Ansøgning
Uddannelsesinstitutioner i USA indsender en ansøgning til Council for International Exchange of Scholars (CIES) med navn på den gæsteprofessor, de gerne vil have tilknyttet som S-I-R.

Forsikring
For at få tildelt et legat skal legatmodtagere have tilstrækkelig forsikringsdækning. Den amerikanske forsikring, som tegnes for alle Fulbrightere, er kun en mindre, obligatorisk ulykkes- og sygeforsikring og legatmodtageren skal derfor tegne en dansk tillægsforsikring, som også dækker bl.a. ansvarsforsikring og hjemtransport. Hvis legatmodtageren tegner en forsikring via det amerikanske universitet, som dækker på lige fod med en dansk forsikring (inkl. bl.a. ansvarsforsikring og hjemtransport), kan denne også accepteres.

Generelt for alle Fulbright-legater
Der følger altid et J-1 Exchange Visitor Visa med et Fulbright-legat. Legaterne består af midler fra den danske og amerikanske stat og alle Fulbright-legatmodtagere vil derfor skulle overstå en “Two-Year Home-Country Physical Presence Requirement”, når deres legatperiode er ovre. Det er således IKKE muligt at opnå bestemte typer visa til arbejde og immigration, før den to-årige periode er overstået. Man vil dog kunne rejse tilbage til USA på konference-og turistrejser, ligesom visse andre studieophold også kan foretages. Ligeledes vil man kunne søge visum til ansættelse i de internationale mellemstatslige organisationer (FN, Verdensbanken o.lign.) placeret i USA.

Ansøgere som læser en hel uddannelse i USA bør være opmærksom på de tidsrammer, som et J-1 visum, og Fulbright-programmets regler, sætter. Det betyder, at det ikke altid er muligt at opnå yderligere studie- eller forskningstid i USA efter endt grad UDEN, at den 2 årige “ Two-Year Home-Country Physical Presence Requirement” regel er opfyldt. Især overgangen fra Ph.d.-studier til postdoc-programmer kan være problematisk. Det er enhver legatmodtagers pligt i meget god tid at undersøge dette, inden visumforlængelsen skal være foretaget.

Læs mere om visum til USA og “Two-Year Home-Country Physical Presence Requirement” her.

Kristoffer Stauning Truelsen, underviser på Niels Brock EUD, var i AY 2014-15 Fulbright Scholar-in-Residence ved Richland Community College i Dallas, Texas. Vi har fået denne beretning fra Kristoffer:

Kristoffer Stauning Truelsen S-I-R

Siden august 2014 har jeg arbejdet i Dallas, Texas som Scholar-in-Residence under Fulbright.
Mit primære arbejdsområde er Macroøkonomi på Richland Community College. På College laver jeg desuden foredrag om internationale problemstillinger hos de forskellige faculty samt arrangerer fremtidigt udvekslingsprogram ifht. Niels Brock i Danmark. I community regi arbejder jeg som loan excutive for Richardson Chamber of Commerce. I denne organisation skaber vi europæisk interesse for området Richardsons mere end 600 tech-virksomheder. Mit ophold i Dallas er berammet til maj 2015.

Har du spørgsmål til dette program eller er du interesseret i at blive Fulbright Scholar-in-Residence gæsteprofessor, bedes du kontakte os på info@fulbright.dk.

NB: Fulbright Kommissionen forbeholder sig ret til eventuelle løbende rettelser.

Fulbright Schuman Program

Fulbright Schuman-programmet henvender sig til studerende og forskere indenfor EU eller US-EU forhold, som skal studere, forske eller undervise ved et universitet i USA på graduate eller postdoc-niveau.  For at komme i betragtning til et Fulbright-legat skal du kunne opfylde følgende:

 • Du skal være Ph.d.-studerende, færdiguddannet med bachelorgrad og min. 2 års relevant erhvervserfaring eller færdiguddannet med Ph.d.-grad.
 • Dit studie-, forsknings- eller undervisningsprojekt i USA skal være relevant for mindst to medlemslande i EU.
 • Du skal selv arrangere dit ophold ved et amerikansk universitet eller forskningsinstitut.
 • Opholdet i USA skal være på minimum 3 måneder og max et akademisk år.
 • Du må ikke have påbegyndt studierne i USA, når du ansøger.
 • Du skal være dansk statsborger. Fulbright-legaterne kan ikke søges, hvis du har dobbelt dansk-amerikansk statsborgerskab.
 • Du kan ikke søge Fulbright-legaterne, hvis du har et amerikansk ”Green Card”.
 • Du kan ikke få et Fulbright-legat, hvis du tidligere har haft et længerevarende ophold i USA. Kontakt os hvis du tidligere har studeret eller boet i USA og tror, at det vil påvirke dine muligheder for et Fulbright-legat.

Bemærk: Fulbright Schuman-programmet administreres af Fulbright Kommissionen i Belgien og Luxembourg. Se deres hjemmeside for yderligere information om ansøgningskrav.

Legatportion
EUR 3.000,00 for ansøgere med Ph.d.-grad eller færdiguddannede plus mindre, obligatorisk amerikansk ulykkes- og sygeforsikring til ophold af et akademisk års varighed
EUR 2.000,00 for Ph.d.-studerende plus mindre, obligatorisk amerikansk ulykkes- og sygeforsikring til ophold af et akademisk års varighed

Ansøgningsfrist
1. december til efterfølgende akademiske år. Går man videre fra første runde, indkaldes man til interview via Skype.

Ansøgningsskema
Ja. Der ansøges online her (15. september-30. november).

Forsikring
For at få tildelt et legat skal legatmodtagere have tilstrækkelig forsikringsdækning. Den amerikanske forsikring, som tegnes for alle Fulbrightere, er kun en mindre, obligatorisk ulykkes- og sygeforsikring og legatmodtageren skal derfor tegne en dansk tillægsforsikring, som også dækker bl.a. ansvarsforsikring og hjemtransport. Hvis legatmodtageren tegner en forsikring via det amerikanske universitet, som dækker på lige fod med en dansk forsikring (inkl. bl.a. ansvarsforsikring og hjemtransport), kan denne også accepteres.

Generelt for alle Fulbright-legater
Der følger altid et J-1 Exchange Visitor Visa med et Fulbright-legat. Legaterne består af midler fra den danske og amerikanske stat og alle Fulbright-legatmodtagere vil derfor skulle overstå en “Two-Year Home-Country Physical Presence Requirement”, når deres legatperiode er ovre. Det er således IKKE muligt at opnå bestemte typer visa til arbejde og immigration, før den to-årige periode er overstået. Man vil dog sagtens kunne rejse tilbage til USA på konference-og turistrejser, ligesom visse andre studieophold også kan foretages. Ligeledes vil man kunne søge visum til ansættelse i de internationale mellemstatslige organisationer (FN, Verdensbanken o.lign.) placeret i USA.

Ansøgere som læser en hel uddannelse i USA bør være opmærksom på de tidsrammer, som et J-1 visum, og Fulbright-programmets regler, sætter. Det betyder, at det ikke altid er muligt at opnå yderligere studie- eller forskningstid i USA efter endt grad UDEN, at den 2 årige “ Two-Year Home-Country Physical Presence Requirement” regel er opfyldt. Især overgangen fra Ph.d.-studier til postdoc-programmer kan være problematisk. Det er enhver legatmodtagers pligt i meget god tid at undersøge dette, inden visumforlængelsen skal være foretaget.

Læs mere om visum til USA og “Two-Year Home-Country Physical Presence Requirement” her.

Programmet administreres af Fulbright Kommissionen i Belgien og Luxembourg, men hvis man vil søge et af disse legater, skal den danske Fulbright Kommission informeres. Kontakt os venligst på info@fulbright.dk.

NB: Fulbright Kommissionen forbeholder sig ret til eventuelle løbende rettelser

Her har vi samlet en hurtig oversigt over hvad, man som forsker eller universitet/institution kan søge vores legater til:

Hvem kan søge:
Fulbright
Alder Ingen begrænsninger
Lande Danskere til USA
Amerikanere til Danmark
Nationalitet Dansk statsborgerskab til USA
Amerikansk til DK (Ansøgere med dobbelt dansk-amerikansk statsborgerskab kan IKKE søge Fulbright)
Type Legat til studier/forskning
Legater til Master
Ph.D.
Scholars
Akademisk område Alle – dog med undtagelse af studier, der er første grad i medicin, veterinær medicin og tandlægestudier
Kunstnere
Designere
Musikere
Ja
Længde af ophold Varierer afhængig af legattype (2-12 måneder)
Hvem kan ikke søge:
Fulbright
Påbegyndte ophold Studerende og forskere der allerede har påbegyndt deres ophold i USA
Immigrant visum Ansøgere der rejser til USA på immigrantvisum
Andre typer ophold Ansøgere der tager til USA på kongresrejser, sprogrejser, sommerskole, grupperejser
Udgifter til familie Ansøgere der ønsker udgifter dækket i forbindelse med ledsagende familiemedlemmer
Praktikophold Ansøgere, der skal på trainee- og praktikophold