fbpx
Print

University of Colorado, Boulder

Af Beate Sløk-Andersen, Fulbright 2017-2018

Som del af min ph.d.-uddannelse var jeg i foråret 2018 på et fire måneders forskningsophold ved University of Colorado (UC), Boulder. Dette var især motiveret af et ønske om at arbejde sammen med en specifik professor ved universitets College of Media, Communication and Information, hvorfor jeg sørgede for at blive tilknyttet dette college under mit ophold.

Opholdet har været en kæmpe gave for både min forskning og for mig personligt. For min afhandling har opholdet betydet et internationalt perspektiv og nye bidrag til videreudviklingen af mit projekt, mens det for mit fremtidige arbejde har betydet en masse nye ideer og samarbejdspartnere. På det personlige plan har jeg fået venner for livet blandt de imødekommende ’graduate students’, jeg især endte med at tilbringe min tid sammen med.

Det første skridt hen imod realiseringen af dette forskningsophold, tog jeg allerede før jeg påbegyndte min ph.d. For at styrke min ph.d.-ansøgning havde jeg nemlig allerede undersøgt, hvor jeg gerne ville på forskningsophold, og havde skrevet dette ind i min ansøgning. Men der var stadig lang vej igen, og her har jeg været meget taknemmelig for den omfattende hjælp, jeg har fået fra både det danske Fulbright kontor og deres samarbejdspartnere i USA. Jeg vil nærmest gå så langt som at sige, at den administrative assistance er lige så meget værd som den økonomiske støtte, der kommer med et legat fra Fulbright Kommissionen.

Både før og efter ankomst er der en masse papirer, der skal udfyldes og underskrives – og det er ærligt talt svært at finde rundt i. Her er det rart at have en amerikansk kontakt, man kan gå til med alle spørgsmål. Efter hjemkomst er der tillige hjælp at hente, når der skal indleveres amerikansk selvangivelse for det skatteår, du har været afsted i.

Hvor du ender henne på et forskningsophold kan være afhængigt af mange forskellige faktorer; nogle vælger ud fra hvor prestigefyldt eller veletableret en forsker eller et universitet er, andre ud fra hvor deres vejledere har kontakter eller hvor der er et forskningsmiljø, der arbejder med præcis det emne eller den metode de selv arbejder ud fra.

For mig var det afgørende at komme et sted hen, hvor min vært gerne ville mig; altså, et sted hvor der var en forsker (og gerne flere), der ville være interesserede i at inkludere mig i arrangementer, diskutere, give feedback og udveksle ideer. Min beslutning om at tage på forskningsophold på UC blev derfor først endeligt truffet efter, at jeg igennem mit netværk havde fået førstehåndsviden om den forsker, der skulle blive min vært.

Derudover sørgede jeg for at undersøge, hvilke forskningsprojekter de øvrige fastansatte og ’graduate students’ på instituttet var i gang med, for derved at kunne vurderer, om der fagligt var et overlap i vores forskningsinteresser.

På grund af intern miskommunikation på CU endte jeg med at komme afsted et semester senere end forventet, hvilket på den positive side gav mere tid til at forberede opholdet. På den negative side var jeg imidlertid så sent i min ph.d.-proces, at jeg mest af alt havde behov for at skrive fokuseret på min afhandling, som skulle afleveres allerede fire måneder efter hjemkomst. Realiteten blev en blanding af uforstyrret arbejdstid på lang afstand af venner og familie og nye input og ideer, hvoraf nogle er blevet implementeret i min afhandling og andre bliver gemt til et efterfølgende postdoc-projekt.

Efter ankomst på universitetet gik den første tid med at få styr på administrative forhold og bolig, men derefter kunne jeg bruge resten af mit ophold på at fokusere på min afhandling. Dette arbejde blev kun afbrudt af deltagelse i møder og præsentationer, hvor igangværende forskning løbende blev præsenteret –en tradition, som mange danske institutter kunne lære noget af. Derudover har jeg under opholdet sørget for at tage initiativ til individuelle møder med forskere, som på den ene eller anden måde kunne være relevante at tale med. En var f.eks. redaktør på et tidsskrift, jeg overvejede at publicere i, mens en anden arbejdede med en analytisk tilgang, jeg selv var ved at læse mig ind på.

Efter de fire måneder i Boulder tog jeg hjem med bagagen fuld af inspiration, nye venskaber og masser af siders tekst til min afhandling. Der er ingen tvivl om, at dette forskningsophold kommer til at påvirke mine samarbejder og mit arbejde i mange år fremover.