Print

Fulbright Kommissionens legater

Skal du til USA for at studere, forske eller undervise, og er du i tvivl om, hvordan du skal finansiere dit ophold? Så se her, om du kan søge legater hos os!

Fulbright Kommissionen uddeler hvert år legater til danske og amerikanske studerende, forskere og undervisere, der søger akademiske udfordringer i USA eller Danmark. Vi tilbyder mange forskellige typer af legater og administrerer også legater til USA for andre danske fonde.

Ens for alle vores legater er, at de uddeles til nogle af de dygtigste danskere, der ønsker at studere, forske eller undervise i USA. Du kan sagtens søge vores legater, før du som studerende har fået svar på optagelse fra det amerikanske universitet, eller som forsker har fået en fast aftale med universitetet.

 • For at kunne udbetale et legat til studerende skal vi se et optagelsesbrev fra det amerikanske universitet.
 • For at kunne udbetale et legat til forskere skal vi se korrespondance med det amerikanske universitet, der opridser aftalen.
 • For studerende gælder det desuden, at studierne skal være på graduate-niveau (kandidat eller Ph.d.) og studierne i USA må ikke være påbegyndt.
 • Hvis du skal til USA på et udvekslingsophold via dit danske universitet, skal du betale tuition (undervisningsafgift) i USA for at kunne søge vores legater. Dette kan dog afvige for Ph.d.-studerende. Du kan kontakte os, hvis du er i tvivl.
 • Vi giver ikke legater til bachelorstudier i USA.
 • Vi giver ikke legater til studieophold med optagelse udenfor det amerikanske universitets almindelige afdelinger (dvs. ikke school of professional studies, school of continuing education, extension service, lifelong learning institute, MOOCS mv.).

 

Har du spørgsmål til legatsøgning eller til bachelorstudier i USA, er du altid velkommen til at kontakte vores vejledere.

Hvis du modtager et legat fra Fulbright, vil du, udover al vores vejledning, modtage en invitation til vores pre-departure møde i juni, hvor vi forbereder dig på dit studieophold i USA. Du får praktiske og gode råd inden afrejse og du vil få mulighed for at møde og netværke med legatmodtagere i samme situation som dig.

Vi har én ansøgningsrunde om året for det kommende akademiske år:

 • Første onsdag i marts: den store legatrunde for Fulbright Kommissionen.

 

Et udvalg af de mange legatansøgninger, vi modtog til studier og forskning i USA i 2015-16.

Et udvalg af de mange legatansøgninger, vi modtog til studier og forskning i USA i 2015-16.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studerende

Master/Kandidat

Fulbright Kommissionen tilbyder en lang række legater til kandidatstudier i USA. Klik på hvert enkelt legat nedenfor for at læse nærmere om vores ansøgningskrav.

Fulbright Master

Fulbright Kommissionen udbyder et antal legater til studerende, der skal læse på graduate-niveau i USA. For at komme i betragtning til et Fulbright-legat skal du kunne opfylde følgende:

 • Du skal have mindst en bachelorgrad eller tilsvarende studietid bag dig inden for det fag, du ønsker at studere.
 • Du kan søge legaterne til en fuld Master’s Degree eller til ”non-degree” studier. Det er ikke et krav, at non-degree studierne i USA meritoverføres til en dansk uddannelse.
 • Legaterne gives til ophold i USA på max ét akademisk år (8-10 mdr.) eller mindst ét semester (4-6 mdr.). Der kan søges til uddannelser i USA, der er længere end et år, men der gives kun støtte til første år af uddannelsen.
 • Legaterne gives til ophold i USA på minimum 4 måneder i det akademiske år man har søgt til. Der gives ikke dispensation til ophold af kortere varighed.
 • Du må ikke have påbegyndt studierne i USA, når du ansøger.
 • Du kan godt søge om et Fulbright-legat, før du har fået svar på optagelse fra det amerikanske universitet. For at kunne udbetale legatet, skal vi dog se et endeligt optagelsesbrev. Hvis du allerede har fået svar på optagelse, skal du vedlægge et optagelsesbrev i din ansøgning.
 • Du skal være dansk statsborger. Fulbright-legaterne kan ikke søges, hvis du har dobbelt dansk-amerikansk statsborgerskab.
 • Du kan ikke søge Fulbright-legaterne, hvis du har et amerikansk ”Green Card”.
 • Du kan ikke få et Fulbright-legat, hvis du tidligere har haft et længerevarende ophold i USA. Kontakt os, hvis du tidligere har studeret eller boet i USA og tror, at det vil påvirke dine muligheder for et Fulbright-legat.
 • Du skal optages via almindelig graduate admission, dvs. via det amerikanske universitets almindelige afdelinger (ikke School of professional studies, school of continuing education, extension service, lifelong learning institute, MOOCS mv.).
 • Der gives ikke til udvekslingsaftaler via dansk universitet, hvor tuition bortfalder.

 

Legatportioner
DKK 85.000 plus mindre, obligatorisk amerikansk ulykkes- og sygeforsikring til ophold af et akademisk års varighed
DKK 50.000 plus mindre, obligatorisk amerikansk ulykkes- og sygeforsikring til ophold af et semesters varighed

Ansøgningsfrist
Første onsdag i marts kl. 12.00. Legaterne kan kun søges til studier i det efterfølgende akademiske år.

Ansøgningsskema

Ja: Skema og vejledning til udfyldelse kan downloades i december 2017.

Svar på ansøgning

Maj/juni

Forsikring
For at vi kan udbetale et legat skal legatmodtagere have tilstrækkelig forsikringsdækning. Den amerikanske forsikring, som tegnes for alle Fulbrightere, er kun en mindre, obligatorisk ulykkes- og sygeforsikring og legatmodtageren skal derfor tegne en dansk tillægsforsikring, som også dækker bl.a. ansvarsforsikring og hjemtransport. Hvis legatmodtageren tegner en forsikring via det amerikanske universitet, som dækker på lige fod med en dansk forsikring (inkl. bl.a. ansvarsforsikring og hjemtransport), kan denne også accepteres.

Generelt for alle Fulbright-legater
Der følger altid et J-1 Exchange Visitor Visa med et Fulbright-legat. Legaterne består af midler fra den danske og amerikanske stat og alle Fulbright-legatmodtagere vil derfor skulle overstå en “Two-Year Home-Country Physical Presence Requirement”, når deres legatperiode er ovre. Det er således IKKE muligt at opnå bestemte typer visa til arbejde og immigration, før den to-årige periode er overstået. Man vil dog sagtens kunne rejse tilbage til USA på konference-og turistrejser, ligesom visse andre studieophold også kan foretages. Ligeledes vil man kunne søge visum til ansættelse i de internationale mellemstatslige organisationer (FN, Verdensbanken o.lign.) placeret i USA.

Ansøgere som læser en hel uddannelse i USA bør være opmærksom på de tidsrammer, som et J-1 visum og Fulbright-programmets regler sætter. Det betyder, at det ikke altid er muligt at opnå yderligere studie- eller forskningstid i USA efter endt grad UDEN, at den 2 årige “ Two-Year Home-Country Physical Presence Requirement” regel er opfyldt. Især overgangen fra Ph.d.-studier til postdoc-programmer kan være problematisk. Det er enhver legatmodtagers pligt i meget god tid at undersøge dette, inden visumforlængelsen skal være foretaget.

Læs mere om visum til USA og “Two-Year Home-Country Physical Presence Requirement” her.

NB: Fulbright Kommissionen forbeholder sig ret til eventuelle løbende rettelser.

Fulbright Joint Grants

Fulbright Kommissionen uddeler et antal legater til bestemte amerikanske universiteter i forårets ansøgningsrunde. Dette er de såkaldte Joint Grants, som er opstået i samarbejde med velrenommerede universiteter i USA. Legaterne består af DKK 85.000 fra Fulbright Kommissionen samt en hel eller delvis nedsættelse af undervisningsafgiften (tuition) fra det amerikanske universitet. Altså et rigtig godt tilbud til en dansk studerende.

Ansøgere skal sideløbende med legatansøgningen selv sørge for at søge ind på det universitet, de søger et Joint Grant til. Der stilles store krav til ansøgers kvalifikationer, da vi skal være sikre på, at legatmodtagerne kan blive optaget ved det pågældende universitet.

For at komme i betragtning til et Fulbright Joint Grant skal du kunne opfylde følgende:

 • Joint Grants-legaterne er kun til de nævnte skoler på universiteterne nedenfor.
 • Du skal have mindst en bachelorgrad eller tilsvarende studietid bag dig inden for det fag, du ønsker at studere.
 • Studieopholdet i USA skal være på ét akademisk år. Der kan søges til uddannelser i USA, der er længere end et år, men der gives kun støtte til første år af uddannelsen.
 • Du må ikke have påbegyndt studierne i USA, når du ansøger.
 • Du kan godt søge om et Fulbright-legat, før du har fået svar på optagelse fra det amerikanske universitet. For at kunne udbetale legatet skal vi dog se et endeligt optagelsesbrev. Hvis du allerede har fået svar på optagelse, skal du vedlægge et optagelsesbrev i din ansøgning.
 • Du skal være dansk statsborger. Fulbright-legaterne kan ikke søges, hvis du har dobbelt dansk-amerikansk statsborgerskab.
 • Du kan ikke søge Fulbright-legaterne, hvis du har et amerikansk ”Green Card”.
 • Du kan ikke få et Fulbright-legat, hvis du tidligere har haft et længerevarende ophold i USA. Kontakt os hvis du tidligere har studeret eller boet i USA og tror, at det vil påvirke dine muligheder for et Fulbright-legat.

 

Legatportioner
DKK 85.000 plus mindre, obligatorisk amerikansk ulykkes- og sygeforsikring og hel eller delvis nedsættelse af undervisningsafgiften fra det pågældende amerikanske universitet

Ansøgningsfrist
Første onsdag i marts kl. 12.00. Legaterne kan kun søges til studier i det efterfølgende akademiske år.

Ansøgningsskema

Ja: Skema og vejledning til udfyldelse kan downloades i december 2017.

Svar på ansøgning

Maj/juni

Her kan du læse nærmere om de enkelte Fulbright Joint Grants:

Columbia University, Graduate School of Arts And Sciences

Et legat til en Master-studerende eller Ph.d.-studerende til et års studier ved Graduate School of Arts and Sciences ved Columbia University i New York City. NB: aftalen inkluderer ikke optagelse på School of Journalism

Legatet til en Master-studerende består af en nedsættelse af undervisningsafgiften (tuition reduction) på DKK 85.000 fra Columbia University og DKK 85.000 fra Fulbright Kommissionen. Legatmodtageren skal selv finansiere de resterende udgifter.

Legatet til en Ph.d.-studerende består af et frafald af undervisningsafgiften (tuition waiver) fra Columbia University og DKK 85.000 fra Fulbright Kommissionen (bliver man optaget på en hel Ph.d.-uddannelse på Columbia University, GSAS, er resten af uddannelsen fuldt betalt af Columbia).

Ansøger skal på forhånd have undersøgt, om Graduate School of Arts and Sciences, Columbia University udbyder fag indenfor relevant fagområde.

www.columbia.edu

New York University, Graduate School of Arts and Science

Et legat til en kandidat- eller Ph.d.-studerende til studier ved Graduate School of Arts and Science, New York University. NB: gives ikke til Stern School of Business, Cinema Studies, Performance Studies, Environmental Health Science, Basic Medical Science and Biomaterials Science.

Legatet kan kun søges af studerende, der ønsker at tage en komplet Master- eller Ph.d.-grad ved New York University, GSAS. Legatet består af et frafald af undervisningsafgiften (tuition waiver) fra New York University, GSAS for det første akademiske år og DKK 85.000 fra Fulbright Kommissionen. Studietid udover det første år skal legatmodtageren selv finansiere (bliver man optaget på en hel Ph.d.-uddannelse på NYU, GSAS er resten af uddannelsen fuldt betalt af NYU).

Ansøger skal på forhånd have undersøgt, om Graduate School of Arts and Science, New York University udbyder fag indenfor relevant fagområde.

www.nyu.edu

The University of Chicago, Division of the Physical Sciences

Et legat til en kandidatstuderende til et års studier ved Division of the Physical Sciences (naturvidenskabelige fakultet), The University of Chicago.

Legatet består af en nedsættelse af undervisningsafgiften (tuition reduction) fra Division of the Physical Sciences, The University of Chicago, på ca. USD 22.000. Udgifterne til tuition kommer dermed ned på USD 19.000 for et akademisk år. Derudover følger et legat på DKK 85.000 fra Fulbright Kommissionen. Hvis man arbejder som Teaching Assistant (TA) eller Research Assistant (RA) i et quarter, får man yderligere DKK 50.000 fra The University of Chicago.

Kvalificerede studerende, som gerne vil fortsætte deres studier på The University of Chicago efter legatets ene år, vil evt. kunne optages på et fuldt betalt Ph.d.-program, såfremt man er kvalificeret.

Ansøger skal på forhånd have undersøgt, om Division of Physical Sciences, The University of Chicago udbyder fag indenfor relevant fagområde.

www.uchicago.edu

University of Pittsburgh, Graduate School of Public and International Affairs

Et legat til en kandidat eller Ph.d.-studerende inden for internationale forhold med henblik på et års studier ved Graduate School of Public and International Affairs, University of Pittsburgh. Legatet kan også søges af studerende, der vil tage en hel grad.

NB: Grundet Pittsburghs holdning til den 3-årige danske bachelorgrad, skal den studerende på afrejse-tidspunktet have afsluttet det, der svarer til 240 ECTS point af sin uddannelse.

Legatet består af en nedsættelse af undervisningsafgiften (tuition reduction) på ca. USD 6.250 fra University of Pittsburgh, Graduate School of Public and International Affairs det første akademiske år. Udgifterne til tuition kommer dermed ned på ca. $20.000. Derudover følger et legat på 85.000 kr. fra Fulbright Kommissionen. Studietid udover det første år skal legatmodtageren selv finansiere.

Ansøger skal på forhånd have undersøgt, om Graduate School of Public and International Affairs, University of Pittsburgh udbyder relevante fag.

www.pitt.edu

OBS: Fulbright Kommissionen tager forbehold for universiteter og legatstørrelser. 

Forsikring
For at få tildelt et legat skal legatmodtagere have tilstrækkelig forsikringsdækning. Den amerikanske forsikring, som tegnes for alle Fulbrightere, er kun en mindre, obligatorisk ulykkes- og sygeforsikring og legatmodtageren skal derfor tegne en dansk tillægsforsikring, som også dækker bl.a. ansvarsforsikring og hjemtransport. Hvis legatmodtageren tegner en forsikring via det amerikanske universitet, som dækker på lige fod med en dansk forsikring (inkl. bl.a. ansvarsforsikring og hjemtransport), kan denne også accepteres.

Generelt for alle Fulbright-legater
Der følger altid et J-1 Exchange Visitor Visa med et Fulbright-legat. Legaterne består af midler fra den danske og amerikanske stat og alle Fulbright-legatmodtagere vil derfor skulle overstå en “Two-Year Home-Country Physical Presence Requirement”, når deres legatperiode er ovre. Det er således IKKE muligt at opnå bestemte typer visa til arbejde og immigration, før den to-årige periode er overstået. Man vil dog sagtens kunne rejse tilbage til USA på konference-og turistrejser, ligesom visse andre studieophold også kan foretages. Ligeledes vil man kunne søge visum til ansættelse i de internationale mellemstatslige organisationer (FN, Verdensbanken o.lign.) placeret i USA.

Ansøgere som læser en hel uddannelse i USA bør være opmærksom på de tidsrammer, som et J-1 visum, og Fulbright-programmets regler, sætter. Det betyder, at det ikke altid er muligt at opnå yderligere studie- eller forskningstid i USA efter endt grad UDEN, at den 2 årige “ Two-Year Home-Country Physical Presence Requirement” regel er opfyldt. Især overgangen fra Ph.d.-studier til postdoc-programmer kan være problematisk. Det er enhver legatmodtagers pligt i meget god tid at undersøge dette, inden visumforlængelsen skal være foretaget.

Læs mere om visum til USA og “Two-Year Home-Country Physical Presence Requirement” her.

Fulbright legater til studerende ved Kulturministeriets skoler

Studerende på institutioner, der hører under Kulturministeriet (se her), kan søge et Fulbright-legat til studier på graduate-niveau i USA på et semester eller et akademisk år. For at komme i betragtning til et Fulbright-legat skal du kunne opfylde følgende:

 • Du skal have mindst en bachelorgrad eller tilsvarende studietid bag dig inden for det fag, du ønsker at studere.
 • Du kan søge legaterne til en fuld Master’s Degree eller til ”non-degree” studier. Det er ikke et krav, at non-degree studierne i USA meritoverføres til en dansk uddannelse.
 • Legaterne gives til ophold i USA på max ét akademisk år (8-10 mdr.) eller mindst ét semester (4-6 mdr.). Der kan søges til uddannelser i USA, der er længere end et år, men der gives kun støtte til første år af uddannelsen.
 • Legaterne gives til ophold i USA på minimum 4 måneder i det akademiske år man har søgt til. Der gives ikke dispensation til ophold af kortere varighed.
 • Du må ikke have påbegyndt studierne i USA, når du ansøger.
 • Du kan godt søge om et Fulbright-legat, før du har fået svar på optagelse fra det amerikanske universitet. For at kunne udbetale legatet, skal vi dog se et endeligt optagelsesbrev. Hvis du allerede har fået svar på optagelse, skal du vedlægge et optagelsesbrev i din ansøgning.
 • Du skal være dansk statsborger. Fulbright-legaterne kan ikke søges, hvis du har dobbelt dansk-amerikansk statsborgerskab.
 • Du kan ikke søge Fulbright-legaterne, hvis du har et amerikansk ”Green Card”.
 • Du kan ikke få et Fulbright-legat, hvis du tidligere har haft et længerevarende ophold i USA. Kontakt os, hvis du tidligere har studeret eller boet i USA og tror, at det vil påvirke dine muligheder for et Fulbright-legat.
 • Du skal optages via almindelig graduate admission, dvs. via det amerikanske universitets almindelige afdelinger (ikke school of professional studies, school of continuing education, extension service, lifelong learning institute, MOOCS mv.).
 • Der gives ikke til udvekslingsaftaler via dansk universitet, hvor tuition bortfalder.

 

Legatportioner
DKK 85.000 plus mindre, obligatorisk amerikansk ulykkes- og sygeforsikring til ophold af et akademisk års varighed
DKK 50.000 plus mindre, obligatorisk amerikansk ulykkes- og sygeforsikring til ophold af et semesters varighed

Ansøgningsfrist
Første onsdag i marts kl. 12.00. Legaterne kan kun søges til studier i det efterfølgende akademiske år.

Ansøgningsskema

Ja: Skema og vejledning til udfyldelse kan downloades i december 2017.

Svar på ansøgning

Maj/juni

Forsikring
For at få tildelt et legat skal legatmodtagere have tilstrækkelig forsikringsdækning. Den amerikanske forsikring, som tegnes for alle Fulbrightere, er kun en mindre, obligatorisk ulykkes- og sygeforsikring og legatmodtageren skal derfor tegne en dansk tillægsforsikring, som også dækker bl.a. ansvarsforsikring og hjemtransport. Hvis legatmodtageren tegner en forsikring via det amerikanske universitet, som dækker på lige fod med en dansk forsikring (inkl. bl.a. ansvarsforsikring og hjemtransport), kan denne også accepteres.

Generelt for alle Fulbright-legater
Der følger altid et J-1 Exchange Visitor Visa med et Fulbright-legat. Legaterne består af midler fra den danske og amerikanske stat og alle Fulbright-legatmodtagere vil derfor skulle overstå en “Two-Year Home-Country Physical Presence Requirement”, når deres legatperiode er ovre. Det er således IKKE muligt at opnå bestemte typer visa til arbejde og immigration, før den to-årige periode er overstået. Man vil dog sagtens kunne rejse tilbage til USA på konference-og turistrejser, ligesom visse andre studieophold også kan foretages. Ligeledes vil man kunne søge visum til ansættelse i de internationale mellemstatslige organisationer (FN, Verdensbanken o.lign.) placeret i USA.

Ansøgere som læser en hel uddannelse i USA bør være opmærksom på de tidsrammer, som et J-1 visum, og Fulbright-programmets regler, sætter. Det betyder, at det ikke altid er muligt at opnå yderligere studie- eller forskningstid i USA efter endt grad UDEN, at den 2 årige “ Two-Year Home-Country Physical Presence Requirement” regel er opfyldt. Især overgangen fra Ph.d.-studier til postdoc-programmer kan være problematisk. Det er enhver legatmodtagers pligt i meget god tid at undersøge dette, inden visumforlængelsen skal være foretaget.

Læs mere om visum til USA og “Two-Year Home-Country Physical Presence Requirement” her.

NB: Fulbright Kommissionen forbeholder sig ret til eventuelle løbende rettelser.

Fulbright legat til studerende på Arkitektskolen Aarhus

Fulbright Kommissionen udbyder et legat til en studerende fra Arkitektskolen Aarhus, der skal læse på graduate-niveau i USA. For at komme i betragtning til dette Fulbright-legat skal du kunne opfylde følgende:

 • Du skal have mindst en bachelorgrad eller tilsvarende studietid bag dig inden for det fag, du ønsker at studere.
 • Du kan søge legaterne til en fuld Master’s Degree eller til ”non-degree” studier. Det er ikke et krav, at non-degree studierne i USA meritoverføres til en dansk uddannelse.
 • Legaterne gives til ophold i USA på ét akademisk år (8-10 mdr.). Der kan søges til uddannelser i USA, der er længere end et år, men der gives kun støtte til første år af uddannelsen. Der gives ikke dispensation til ophold af kortere varighed.
 • Du må ikke have påbegyndt studierne i USA, når du ansøger.
 • Du kan godt søge om et Fulbright-legat, før du har fået svar på optagelse fra det amerikanske universitet. For at kunne udbetale legatet, skal vi dog se et endeligt optagelsesbrev. Hvis du allerede har fået svar på optagelse, skal du vedlægge et optagelsesbrev i din ansøgning.
 • Du skal være dansk statsborger. Fulbright-legaterne kan ikke søges, hvis du har dobbelt dansk-amerikansk statsborgerskab.
 • Du kan ikke søge Fulbright-legaterne, hvis du har et amerikansk ”Green Card”.
 • Du kan ikke få et Fulbright-legat, hvis du tidligere har haft et længerevarende ophold i USA. Kontakt os, hvis du tidligere har studeret eller boet i USA og tror, at det vil påvirke dine muligheder for et Fulbright-legat.
 • Du skal optages via almindelig graduate admission, dvs. via det amerikanske universitets almindelige afdelinger (ikke School of professional studies, school of continuing education, extension service, lifelong learning institute, MOOCS mv.).
 • Der gives ikke til udvekslingsaftaler via dansk universitet, hvor tuition bortfalder.

 

Legatportioner
DKK 85.000 plus mindre, obligatorisk amerikansk ulykkes- og sygeforsikring til ophold af et akademisk års varighed
DKK 50.000 plus mindre, obligatorisk amerikansk ulykkes- og sygeforsikring til ophold af et semesters varighed

Ansøgningsfrist
Første onsdag i marts kl. 12.00. Legaterne kan kun søges til studier i det efterfølgende akademiske år.

Ansøgningsskema

Ja: Skema og vejledning til udfyldelse kan downloades i december 2017.

Svar på ansøgning

Maj/juni

Forsikring
For at vi kan udbetale et legat skal legatmodtagere have tilstrækkelig forsikringsdækning. Den amerikanske forsikring, som tegnes for alle Fulbrightere, er kun en mindre, obligatorisk ulykkes- og sygeforsikring og legatmodtageren skal derfor tegne en dansk tillægsforsikring, som også dækker bl.a. ansvarsforsikring og hjemtransport. Hvis legatmodtageren tegner en forsikring via det amerikanske universitet, som dækker på lige fod med en dansk forsikring (inkl. bl.a. ansvarsforsikring og hjemtransport), kan denne også accepteres.

Generelt for alle Fulbright-legater
Der følger altid et J-1 Exchange Visitor Visa med et Fulbright-legat. Legaterne består af midler fra den danske og amerikanske stat og alle Fulbright-legatmodtagere vil derfor skulle overstå en “Two-Year Home-Country Physical Presence Requirement”, når deres legatperiode er ovre. Det er således IKKE muligt at opnå bestemte typer visa til arbejde og immigration, før den to-årige periode er overstået. Man vil dog sagtens kunne rejse tilbage til USA på konference-og turistrejser, ligesom visse andre studieophold også kan foretages. Ligeledes vil man kunne søge visum til ansættelse i de internationale mellemstatslige organisationer (FN, Verdensbanken o.lign.) placeret i USA.

Ansøgere som læser en hel uddannelse i USA bør være opmærksom på de tidsrammer, som et J-1 visum og Fulbright-programmets regler sætter. Det betyder, at det ikke altid er muligt at opnå yderligere studie- eller forskningstid i USA efter endt grad UDEN, at den 2 årige “ Two-Year Home-Country Physical Presence Requirement” regel er opfyldt. Især overgangen fra Ph.d.-studier til postdoc-programmer kan være problematisk. Det er enhver legatmodtagers pligt i meget god tid at undersøge dette, inden visumforlængelsen skal være foretaget.

Læs mere om visum til USA og “Two-Year Home-Country Physical Presence Requirement” her.

NB: Fulbright Kommissionen forbeholder sig ret til eventuelle løbende rettelser.

 

Ph.d.

Fulbright Kommissionen tilbyder en lang række legater til Ph.d.-studier i USA. Klik på hvert enkelt legat nedenfor for at læse nærmere om vores ansøgningskrav.

Fulbright Ph.d.

Fulbright Kommissionen udbyder et antal legater til Ph.d.-studier i USA. Legaterne kan både søges af nuværende Ph.d.-studerende, der skal til USA som led i deres danske uddannelse eller af ansøgerne, som søger ind på en hel Ph.d.-uddannelse i USA. For at komme i betragtning til et Fulbright-legat skal du kunne opfylde følgende:

 • Du skal have mindst en bachelorgrad eller tilsvarende studietid bag dig inden for det fag, du ønsker at studere.
 • Du kan søge legaterne til en fuld Ph.D. Degree eller til ”non-degree” studier som led i din danske Ph.d.-uddannelse.
 • Legaterne gives til ophold i USA på max ét akademisk år (8-10 mdr.) eller mindst ét semester (4-6 mdr.). Der kan søges til uddannelser i USA, der er længere end et år, men der gives kun støtte til første år af uddannelsen.
 • Legaterne gives til ophold i USA på minimum 4 måneder i det akademiske år man har søgt til. Der gives ikke dispensation til ophold af kortere varighed.
 • Du må ikke have påbegyndt studierne i USA, når du ansøger.
 • Du kan godt søge om et Fulbright-legat, før du har fået svar på optagelse fra det amerikanske universitet. For at kunne udbetale legatet, skal vi dog se et endeligt optagelsesbrev. Hvis du allerede har fået svar på optagelse, skal du vedlægge et optagelsesbrev i din ansøgning.
 • Hvis du skal til USA som del af din danske Ph.d.-uddannelse, skal vi se korrespondance med det amerikanske universitet, der opridser aftalen.
 • Du skal være dansk statsborger. Fulbright-legaterne kan ikke søges, hvis du har dobbelt dansk-amerikansk statsborgerskab.
 • Du kan ikke søge Fulbright-legaterne, hvis du har et amerikansk ”Green Card”.
 • Du kan ikke få et Fulbright-legat, hvis du tidligere har haft et længerevarende ophold i USA. Kontakt os, hvis du tidligere har studeret eller boet i USA og tror, at det vil påvirke dine muligheder for et Fulbright-legat.
 • Hvis du søger ind på en hel Ph.d.-uddannelse i USA, skal du optages via almindelig graduate admission, dvs. via det amerikanske universitets almindelige afdelinger (ikke school of professional studies, school of continuing education, extension service, lifelong learning institute, MOOCS mv.).
 • Der gives ikke til udvekslingsaftaler via dansk universitet, hvor tuition bortfalder. OBS: Dette kan dog afvige for Ph.d.-studerende. Du kan kontakte os, hvis du er i tvivl.

 

Legatportioner
DKK 85.000 plus mindre, obligatorisk amerikansk ulykkes- og sygeforsikring til ophold af et akademisk års varighed
DKK 50.000 plus mindre, obligatorisk amerikansk ulykkes- og sygeforsikring til ophold af et semesters varighed

Ansøgningsfrist
Første onsdag i marts kl. 12.00. Legaterne kan kun søges til studier i det efterfølgende akademiske år.

Ansøgningsskema

Ja: Skema og vejledning til udfyldelse kan downloades i december 2017.

Svar på ansøgning

Maj/juni

Forsikring
For at få tildelt et legat skal legatmodtagere have tilstrækkelig forsikringsdækning. Den amerikanske forsikring, som tegnes for alle Fulbrightere, er kun en mindre, obligatorisk ulykkes- og sygeforsikring og legatmodtageren skal derfor tegne en dansk tillægsforsikring, som også dækker bl.a. ansvarsforsikring og hjemtransport. Hvis legatmodtageren tegner en forsikring via det amerikanske universitet, som dækker på lige fod med en dansk forsikring (inkl. bl.a. ansvarsforsikring og hjemtransport), kan denne også accepteres.

Generelt for alle Fulbright-legater
Der følger altid et J-1 Exchange Visitor Visa med et Fulbright-legat. Legaterne består af midler fra den danske og amerikanske stat og alle Fulbright-legatmodtagere vil derfor skulle overstå en “Two-Year Home-Country Physical Presence Requirement”, når deres legatperiode er ovre. Det er således IKKE muligt at opnå bestemte typer visa til arbejde og immigration, før den to-årige periode er overstået. Man vil dog sagtens kunne rejse tilbage til USA på konference-og turistrejser, ligesom visse andre studieophold også kan foretages. Ligeledes vil man kunne søge visum til ansættelse i de internationale mellemstatslige organisationer (FN, Verdensbanken o.lign.) placeret i USA.

Ansøgere som læser en hel uddannelse i USA bør være opmærksom på de tidsrammer, som et J-1 visum, og Fulbright-programmets regler, sætter. Det betyder, at det ikke altid er muligt at opnå yderligere studie- eller forskningstid i USA efter endt grad UDEN, at den 2 årige “Two-Year Home-Country Physical Presence Requirement” regel er opfyldt. Især overgangen fra Ph.d.-studier til postdoc-programmer kan være problematisk. Det er enhver legatmodtagers pligt i meget god tid at undersøge dette, inden visumforlængelsen skal være foretaget.

Læs mere om visum til USA og “Two-Year Home-Country Physical Presence Requirement” her.

NB: Fulbright Kommissionen forbeholder sig ret til eventuelle løbende rettelser.

Fulbright Joint Grants

Fulbright Kommissionen uddeler et antal legater til bestemte amerikanske universiteter i forårets ansøgningsrunde. Dette er de såkaldte Joint Grants, som er opstået i samarbejde med velrenommerede universiteter i USA. Legaterne består af DKK 85.000 fra Fulbright Kommissionen samt en hel eller delvis nedsættelse af undervisningsafgiften (tuition) fra det amerikanske universitet. Altså et rigtig godt tilbud til en dansk studerende.

Ansøgere skal sideløbende med legatansøgningen selv sørge for at søge ind på det universitet, de søger et Joint Grant til. Der stilles store krav til ansøgers kvalifikationer, da vi skal være sikre på, at legatmodtagerne kan blive optaget ved det pågældende universitet.

For at komme i betragtning til et Fulbright Joint Grant skal du kunne opfylde følgende:

 • Joint Grants-legaterne er kun til de nævnte skoler på universiteterne nedenfor.
 • Du skal have mindst en bachelorgrad eller tilsvarende studietid bag dig inden for det fag, du ønsker at studere.
 • Studieopholdet i USA skal være på ét akademisk år. Der kan søges til uddannelser i USA, der er længere end et år, men der gives kun støtte til første år af uddannelsen.
 • Du må ikke have påbegyndt studierne i USA, når du ansøger.
 • Du kan godt søge om et Fulbright-legat, før du har fået svar på optagelse fra det amerikanske universitet. For at kunne udbetale legatet, skal vi dog se et endeligt optagelsesbrev. Hvis du allerede har fået svar på optagelse, skal du vedlægge et optagelsesbrev i din ansøgning.
 • Hvis du skal til USA som del af din danske Ph.d.-uddannelse, skal vi se korrespondance med det amerikanske universitet, der opridser aftalen.
 • Du skal være dansk statsborger. Fulbright-legaterne kan ikke søges, hvis du har dobbelt dansk-amerikansk statsborgerskab.
 • Du kan ikke søge Fulbright-legaterne, hvis du har et amerikansk ”Green Card”.
 • Du kan ikke få et Fulbright-legat, hvis du tidligere har haft et længerevarende ophold i USA. Kontakt os hvis du tidligere har studeret eller boet i USA og tror, at det vil påvirke dine muligheder for et Fulbright-legat.

 

Legatportioner
DKK 85.000 plus mindre, obligatorisk amerikansk ulykkes- og sygeforsikring og hel eller delvis nedsættelse af undervisningsafgiften fra det pågældende amerikanske universitet

Ansøgningsfrist
Første onsdag i marts kl. 12.00. Legaterne kan kun søges til studier i det efterfølgende akademiske år.

Ansøgningsskema

Ja: Skema og vejledning til udfyldelse kan downloades i december 2017.

Svar på ansøgning

Maj/juni

Her kan du læse nærmere om de enkelte Fulbright Joint Grants:

Columbia University, Graduate School of Arts And Sciences

Et legat til en Master-studerende eller Ph.d.-studerende til et års studier ved Graduate School of Arts and Sciences ved Columbia University i New York City. NB: aftalen inkluderer ikke optagelse på School of Journalism

Legatet til en Master-studerende består af en nedsættelse af undervisningsafgiften (tuition reduction) på DKK 85.000 fra Columbia University og DKK 85.000 fra Fulbright Kommissionen. Legatmodtageren skal selv finansiere de resterende udgifter.

Legatet til en Ph.d.-studerende består af et frafald af undervisningsafgiften (tuition waiver) fra Columbia University og DKK 85.000 fra Fulbright Kommissionen (bliver man optaget på en hel Ph.d.-uddannelse på Columbia University, GSAS, er resten af uddannelsen fuldt betalt af Columbia).

Ansøger skal på forhånd have undersøgt, om Graduate School of Arts and Sciences, Columbia University udbyder fag indenfor relevant fagområde.

www.columbia.edu

New York University, Graduate School of Arts and Science

Et legat til en kandidat- eller Ph.d.-studerende til studier ved Graduate School of Arts and Science, New York University. NB: gives ikke til Stern School of Business, Cinema Studies, Performance Studies, Environmental Health Science, Basic Medical Science and Biomaterials Science.

Legatet kan kun søges af studerende, der ønsker at tage en komplet Master- eller Ph.d.-grad ved New York University, GSAS. Legatet består af et frafald af undervisningsafgiften (tuition waiver) fra New York University, GSAS for det første akademiske år og DKK 85.000 fra Fulbright Kommissionen. Studietid udover det første år skal legatmodtageren selv finansiere (bliver man optaget på en hel Ph.d.-uddannelse på NYU, GSAS er resten af uddannelsen fuldt betalt af NYU).

Ansøger skal på forhånd have undersøgt, om Graduate School of Arts and Science, New York University udbyder fag indenfor relevant fagområde.

www.nyu.edu

University of Pittsburgh, Graduate School of Public and International Affairs

Et legat til en kandidat eller Ph.d.-studerende inden for internationale forhold med henblik på et års studier ved Graduate School of Public and International Affairs, University of Pittsburgh. Legatet kan også søges af studerende, der vil tage en hel grad.

NB: Grundet Pittsburghs holdning til den 3-årige danske bachelorgrad, skal den studerende på afrejse-tidspunktet have afsluttet det, der svarer til 240 ECTS point af sin uddannelse.

Legatet består af en nedsættelse af undervisningsafgiften (tuition reduction) på ca. USD 6.250 fra University of Pittsburgh, Graduate School of Public and International Affairs det første akademiske år. Udgifterne til tuition kommer dermed ned på ca. $20.000. Derudover følger et legat på 85.000 kr. fra Fulbright Kommissionen. Studietid udover det første år skal legatmodtageren selv finansiere.

Ansøger skal på forhånd have undersøgt, om Graduate School of Public and International Affairs, University of Pittsburgh udbyder relevante fag.

www.pitt.edu

OBS: Fulbright Kommissionen tager forbehold for universiteter og legatstørrelser. 

Forsikring
For at få tildelt et legat skal legatmodtagere have tilstrækkelig forsikringsdækning. Den amerikanske forsikring, som tegnes for alle Fulbrightere, er kun en mindre, obligatorisk ulykkes- og sygeforsikring og legatmodtageren skal derfor tegne en dansk tillægsforsikring, som også dækker bl.a. ansvarsforsikring og hjemtransport. Hvis legatmodtageren tegner en forsikring via det amerikanske universitet, som dækker på lige fod med en dansk forsikring (inkl. bl.a. ansvarsforsikring og hjemtransport), kan denne også accepteres.

Generelt for alle Fulbright-legater
Der følger altid et J-1 Exchange Visitor Visa med et Fulbright-legat. Legaterne består af midler fra den danske og amerikanske stat og alle Fulbright-legatmodtagere vil derfor skulle overstå en “Two-Year Home-Country Physical Presence Requirement”, når deres legatperiode er ovre. Det er således IKKE muligt at opnå bestemte typer visa til arbejde og immigration, før den to-årige periode er overstået. Man vil dog sagtens kunne rejse tilbage til USA på konference-og turistrejser, ligesom visse andre studieophold også kan foretages. Ligeledes vil man kunne søge visum til ansættelse i de internationale mellemstatslige organisationer (FN, Verdensbanken o.lign.) placeret i USA.

Ansøgere som læser en hel uddannelse i USA bør være opmærksom på de tidsrammer, som et J-1 visum, og Fulbright-programmets regler, sætter. Det betyder, at det ikke altid er muligt at opnå yderligere studie- eller forskningstid i USA efter endt grad UDEN, at den 2 årige “ Two-Year Home-Country Physical Presence Requirement” regel er opfyldt. Især overgangen fra Ph.d.-studier til postdoc-programmer kan være problematisk. Det er enhver legatmodtagers pligt i meget god tid at undersøge dette, inden visumforlængelsen skal være foretaget.

Læs mere om visum til USA og “Two-Year Home-Country Physical Presence Requirement” her.

Fulbright legater til studerende ved Kulturministeriets skoler

Studerende på institutioner der hører under Kulturministeriet (se her) kan søge et Fulbright-legat til studier på graduate-niveau i USA på et semester eller et akademisk år. For at komme i betragtning til et Fulbright-legat skal du kunne opfylde følgende:

 • Du skal have mindst en bachelorgrad eller tilsvarende studietid bag dig inden for det fag, du ønsker at studere.
 • Du kan søge legaterne til en fuld Ph.D. Degree eller til ”non-degree” studier som led i din danske Ph.d.-uddannelse.
 • Legaterne gives til ophold i USA på max ét akademisk år (8-10 mdr.) eller mindst ét semester (4-6 mdr.). Der kan søges til uddannelser i USA, der er længere end et år, men der gives kun støtte til første år af uddannelsen.
 • Legaterne gives til ophold i USA på minimum 4 måneder i det akademiske år man har søgt til. Der gives ikke dispensation til ophold af kortere varighed.
 • Du må ikke have påbegyndt studierne i USA, når du ansøger.
 • Du kan godt søge om et Fulbright-legat, før du har fået svar på optagelse fra det amerikanske universitet. For at kunne udbetale legatet, skal vi dog se et endeligt optagelsesbrev. Hvis du allerede har fået svar på optagelse, skal du vedlægge et optagelsesbrev i din ansøgning.
 • Hvis du skal til USA som del af din danske Ph.d.-uddannelse, skal vi se korrespondance med det amerikanske universitet, der opridser aftalen.
 • Du skal være dansk statsborger. Fulbright-legaterne kan ikke søges, hvis du har dobbelt dansk-amerikansk statsborgerskab.
 • Du kan ikke søge Fulbright-legaterne, hvis du har et amerikansk ”Green Card”.
 • Du kan ikke få et Fulbright-legat, hvis du tidligere har haft et længerevarende ophold i USA. Kontakt os hvis du tidligere har studeret eller boet i USA og tror, at det vil påvirke dine muligheder for et Fulbright-legat.
 • Hvis du søger ind på en hel Ph.d.-uddannelse i USA, skal du optages via almindelig graduate admission, dvs. via det amerikanske universitets almindelige afdelinger (ikke school of professional studies, school of continuing education, extension service, lifelong learning institute, MOOCS mv.).
 • Der gives ikke til udvekslingsaftaler via dansk universitet, hvor tuition bortfalder. OBS: Dette kan dog afvige for Ph.d.-studerende. Du kan kontakte os, hvis du er i tvivl.

 

Legatportioner
DKK 85.000 plus mindre, obligatorisk amerikansk ulykkes- og sygeforsikring til ophold af et akademisk års varighed
DKK 50.000 plus mindre, obligatorisk amerikansk ulykkes- og sygeforsikring til ophold af et semesters varighed

Ansøgningsfrist
Første onsdag i marts kl. 12.00. Legaterne kan kun søges til studier i det efterfølgende akademiske år.

Ansøgningsskemaet

Ja: Skema og vejledning til udfyldelse kan downloades i december 2017.

Svar på ansøgning

Maj/juni

Forsikring
For at få tildelt et legat skal legatmodtagere have tilstrækkelig forsikringsdækning. Den amerikanske forsikring, som tegnes for alle Fulbrightere, er kun en mindre, obligatorisk ulykkes- og sygeforsikring og legatmodtageren skal derfor tegne en dansk tillægsforsikring, som også dækker bl.a. ansvarsforsikring og hjemtransport. Hvis legatmodtageren tegner en forsikring via det amerikanske universitet, som dækker på lige fod med en dansk forsikring (inkl. bl.a. ansvarsforsikring og hjemtransport), kan denne også accepteres.

Generelt for alle Fulbright-legater
Der følger altid et J-1 Exchange Visitor Visa med et Fulbright-legat. Legaterne består af midler fra den danske og amerikanske stat og alle Fulbright-legatmodtagere vil derfor skulle overstå en “Two-Year Home-Country Physical Presence Requirement”, når deres legatperiode er ovre. Det er således IKKE muligt at opnå bestemte typer visa til arbejde og immigration, før den to-årige periode er overstået. Man vil dog sagtens kunne rejse tilbage til USA på konference-og turistrejser, ligesom visse andre studieophold også kan foretages. Ligeledes vil man kunne søge visum til ansættelse i de internationale mellemstatslige organisationer (FN, Verdensbanken o.lign.) placeret i USA.

Ansøgere som læser en hel uddannelse i USA bør være opmærksom på de tidsrammer, som et J-1 visum, og Fulbright-programmets regler, sætter. Det betyder, at det ikke altid er muligt at opnå yderligere studie- eller forskningstid i USA efter endt grad UDEN, at den 2 årige “ Two-Year Home-Country Physical Presence Requirement” regel er opfyldt. Især overgangen fra Ph.d.-studier til postdoc-programmer kan være problematisk. Det er enhver legatmodtagers pligt i meget god tid at undersøge dette, inden visumforlængelsen skal være foretaget.

Læs mere om visum til USA og “Two-Year Home-Country Physical Presence Requirement” her.

NB: Fulbright Kommissionen forbeholder sig ret til eventuelle løbende rettelser.

Fulbright Schuman Program

Fulbright Schuman-programmet henvender sig til studerende og forskere indenfor EU eller US-EU forhold, som skal studere, forske eller undervise ved et universitet i USA på graduate eller postdoc-niveau.  For at komme i betragtning til et Fulbright-legat skal du kunne opfylde følgende:

 • Du skal være Ph.d.-studerende, færdiguddannet med bachelorgrad og min. 2 års relevant erhvervserfaring eller færdiguddannet med Ph.d.-grad.
 • Dit studie-, forsknings- eller undervisningsprojekt i USA skal være relevant for mindst to medlemslande i EU.
 • Du skal selv arrangere dit ophold ved et amerikansk universitet eller forskningsinstitut.
 • Opholdet i USA skal være på minimum 3 måneder og max et akademisk år.
 • Du må ikke have påbegyndt studierne i USA, når du ansøger.
 • Du skal være dansk statsborger. Fulbright-legaterne kan ikke søges, hvis du har dobbelt dansk-amerikansk statsborgerskab.
 • Du kan ikke søge Fulbright-legaterne, hvis du har et amerikansk ”Green Card”.
 • Du kan ikke få et Fulbright-legat, hvis du tidligere har haft et længerevarende ophold i USA. Kontakt os hvis du tidligere har studeret eller boet i USA og tror, at det vil påvirke dine muligheder for et Fulbright-legat.

 

Bemærk: Fulbright Schuman-programmet administreres af Fulbright Kommissionen i Belgien og Luxembourg. Se deres hjemmeside for yderligere information om ansøgningskrav.

Legatportion
EUR 3.000,00 for ansøgere med Ph.d.-grad eller færdiguddannede plus mindre, obligatorisk amerikansk ulykkes- og sygeforsikring til ophold af et akademisk års varighed
EUR 2.000,00 for Ph.d.-studerende plus mindre, obligatorisk amerikansk ulykkes- og sygeforsikring til ophold af et akademisk års varighed

Ansøgningsfrist
1. december til efterfølgende akademiske år. Går man videre fra første runde, indkaldes man til interview via Skype.

Ansøgningsskema
Ja.
Ph.d-studerende (kun åben 15. september-30. november)
Ansøgere med Ph.d. (kun åben 15. september-30. november)

Forsikring
For at få tildelt et legat skal legatmodtagere have tilstrækkelig forsikringsdækning. Den amerikanske forsikring, som tegnes for alle Fulbrightere, er kun en mindre, obligatorisk ulykkes- og sygeforsikring og legatmodtageren skal derfor tegne en dansk tillægsforsikring, som også dækker bl.a. ansvarsforsikring og hjemtransport. Hvis legatmodtageren tegner en forsikring via det amerikanske universitet, som dækker på lige fod med en dansk forsikring (inkl. bl.a. ansvarsforsikring og hjemtransport), kan denne også accepteres.

Generelt for alle Fulbright-legater
Der følger altid et J-1 Exchange Visitor Visa med et Fulbright-legat. Legaterne består af midler fra den danske og amerikanske stat og alle Fulbright-legatmodtagere vil derfor skulle overstå en “Two-Year Home-Country Physical Presence Requirement”, når deres legatperiode er ovre. Det er således IKKE muligt at opnå bestemte typer visa til arbejde og immigration, før den to-årige periode er overstået. Man vil dog sagtens kunne rejse tilbage til USA på konference-og turistrejser, ligesom visse andre studieophold også kan foretages. Ligeledes vil man kunne søge visum til ansættelse i de internationale mellemstatslige organisationer (FN, Verdensbanken o.lign.) placeret i USA.

Ansøgere som læser en hel uddannelse i USA bør være opmærksom på de tidsrammer, som et J-1 visum, og Fulbright-programmets regler, sætter. Det betyder, at det ikke altid er muligt at opnå yderligere studie- eller forskningstid i USA efter endt grad UDEN, at den 2 årige “ Two-Year Home-Country Physical Presence Requirement” regel er opfyldt. Især overgangen fra Ph.d.-studier til postdoc-programmer kan være problematisk. Det er enhver legatmodtagers pligt i meget god tid at undersøge dette, inden visumforlængelsen skal være foretaget.

Læs mere om visum til USA og “Two-Year Home-Country Physical Presence Requirement” her.

Programmet administreres af Fulbright Kommissionen i Belgien og Luxembourg, men hvis man vil søge et af disse legater, skal den danske Fulbright Kommission informeres. Kontakt os venligst på info@fulbright.dk.

NB: Fulbright Kommissionen forbeholder sig ret til eventuelle løbende rettelser

 

Her har vi samlet en hurtig oversigt over hvad, man som studerende kan søge vores legater til:

Hvem kan søge:
Fulbright
Alder Ingen begrænsninger
Lande Danskere til USA
Amerikanere til Danmark
Nationalitet Dansk statsborgerskab
Amerikansk til DK
Ansøgere med dobbelt dansk-amerikansk statsborgerskab kan IKKE søge Fulbright
Type Legat til studier eller forskning
Legater til Master
Ph.d.
Scholars
Akademisk område Alle – dog med undtagelse af studier, der er første grad i medicin, veterinær medicin og tandlægestudier
Kunstnere
Designere
Musikere
Ja
Længde af ophold Max 1 akademisk år (8-10 mdr.) og minimum 1 semester (4-6 mdr.).Til hele grader i USA gives der kun til 1. år af uddannelsen.
LL.M. og MBA Nej
Double Degree i USA og andet land Kun hvis 1. studieår foregår i USA.
Hvem kan ikke søge:
Fulbright
Påbegyndte ophold Studerende og forskere, der allerede har påbegyndt deres ophold i USA
Udvekslingsophold Ansøgere, der skal på udvekslingsophold via dansk universitet, hvor tuition bortfalder
Immigrantvisum Ansøgere, der rejser til USA på immigrantvisum
Andre typer ophold Ansøgere, der tager til USA på kongresrejser, sprogrejser, sommerskole, grupperejser
Udgifter til familie Ansøgere, der ønsker udgifter dækket i forbindelse med ledsagende familiemedlemmer
Praktikophold Ansøgere, der skal på trainee- eller praktikophold
Akademisk fagområde Ansøgere, der skal læse en LL.M eller MBA i USA
Double Degree i USA og andet land Ansøgere, som er studerende på en double degree-uddannelse, hvor 1. studieår ikke foregår i USA.

 

 

Forskere og Universiteter/Institutioner

Fulbright Kommissionen har forskellige typer af legater til danske og amerikanske forskere og institutioner. Klik på hvert enkelt legat nedenfor for at læse nærmere om vores ansøgningskrav.

Amerikanske forskere og undervisere

Fulbright Danish Distinguished Chair in American Studies

Dette legat er co-funded af Syddansk Universitet. Se www.cies.org/ eller kontakt os på advising@daf-fulb.dk.

Fulbright Green Energy and Technology

Dette legat er co-funded af Aalborg Universitet. Se www.cies.org/ eller kontakt os på advising@daf-fulb.dk.

Fulbright Semester Grant All Disciplines

Fulbright Kommissionen udbyder 2 legater til amerikanske scholars i det akademiske år 2017-18. Amerikanske scholars kan søge om at blive tilknyttet en dansk uddannelsesinstitution som gæsteprofessor i et semester (3-6 mdr.) Den danske uddannelsesinstitution skal tilbyde korte, mellemlange og lange videregående uddannelser.

Danske uddannelsesinstitutioner kan opfordre de ønskede amerikanske scholars til at søge. Ansøgningen fra den amerikanske scholar skal indeholde et stærkt Letter of Invitation fra den danske institution og dette vil have stor betydning i udvælgelsen.

Legatportion
DKK 200.000,00. Den danske institution skal ikke betale løn til den amerikanske gæsteprofessor, men være behjælpelig med praktiske forhold.

Ansøgningsskema
Ja, se www.cies.org/.

Ansøgningsfrist
1. august 2016. De danske institutioner vil modtage kvalificerede ansøgninger fra Fulbright Kommissionen i december 2016/januar 2017. Heraf udvælges en kandidat til det akademiske år 2017-2018 efter nærmere aftale med den danske institution.

For yderligere oplysninger, kontakt os venligst på advising@fulbright.dk.

NB: Kommissionens legater er altid afhængige af eksterne midler, hvorfor der må tages forbehold. Der kan forekomme rettelser af beløb og legater.

Danske forskere og undervisere

Fulbright Danish Visiting Scholar

Fulbright Kommissionen udbyder i det akademiske år 2017/2018 tre Danish Visiting Scholar-legater. For at komme i betragtning til legatet, skal du kunne opfylde følgende:

 • Du skal være ansat som postdoc, adjunkt, lektor eller professor ved en højere dansk uddannelsesinstitution.
 • Legatet gives til et selvarrangeret forsknings- og undervisningsophold ved et amerikansk universitet.
 • Opholdet skal være på et semester (3-6 mdr.) og skal ligge i efterårssemesteret eller forårssemesteret (der gives ikke til kortere/længere ophold, konferencerejser eller lignende).
 • Du skal vedlægge dokumentation for optagelse/tilknytning (fx Letter of Invitation) til universitetet i USA i din ansøgning.
 • Du må ikke have påbegyndt opholdet, når du søger legatet.
 • Du skal beherske engelsk på højt niveau.
 • Du skal være dansk statsborger. Legatet kan ikke søges, hvis du har dobbelt dansk-amerikansk statsborgerskab.
 • Du kan ikke søge legatet, hvis du har et amerikansk ”Green Card”.
 • Du kan ikke få et Fulbright-legat, hvis du tidligere har haft et længerevarende ophold i USA. Kontakt os, hvis du tidligere har studeret eller boet i USA og tror, at det vil påvirke dine muligheder for et Fulbright-legat.
 • Legatet gives indenfor alle fagområder.
 • Legatet gives ikke til medfølgende familie.

 

Legatportion
DKK 200.000,00 plus mindre, obligatorisk amerikansk ulykkes- og sygeforsikring

Ansøgningsfrist
Første onsdag i marts kl. 12:00

Svar på ansøgning
Maj/juni

Ansøgningsskema
Ja. Ansøgningsrunden åbner i december. Skriv til advising@fulbright.dk for at få tilsendt link til ansøgningsskemaet.

Forsikring
For at få tildelt et legat skal legatmodtagere have tilstrækkelig forsikringsdækning. Den amerikanske forsikring, som tegnes for alle Fulbrightere, er kun en mindre, obligatorisk ulykkes- og sygeforsikring og legatmodtageren skal derfor tegne en dansk tillægsforsikring, som også dækker bl.a. ansvarsforsikring og hjemtransport. Hvis legatmodtageren tegner en forsikring via det amerikanske universitet, som dækker på lige fod med en dansk forsikring (inkl. bl.a. ansvarsforsikring og hjemtransport), kan denne også accepteres.

Generelt for alle Fulbright-legater
Der følger altid et J-1 Exchange Visitor Visa med et Fulbright-legat. Legaterne består af midler fra den danske og amerikanske stat og alle Fulbright-legatmodtagere vil derfor skulle overstå en “Two-Year Home-Country Physical Presence Requirement”, når deres legatperiode er ovre. Det er således IKKE muligt at opnå bestemte typer visa til arbejde og immigration, før den to-årige periode er overstået. Man vil dog sagtens kunne rejse tilbage til USA på konference-og turistrejser, ligesom visse andre studieophold også kan foretages. Ligeledes vil man kunne søge visum til ansættelse i de internationale mellemstatslige organisationer (FN, Verdensbanken o.lign.) placeret i USA.

Ansøgere som læser en hel uddannelse i USA bør være opmærksom på de tidsrammer, som et J-1 visum, og Fulbright-programmets regler, sætter. Det betyder, at det ikke altid er muligt at opnå yderligere studie- eller forskningstid i USA efter endt grad UDEN, at den 2 årige “ Two-Year Home-Country Physical Presence Requirement” regel er opfyldt. Især overgangen fra Ph.d.-studier til postdoc-programmer kan være problematisk. Det er enhver legatmodtagers pligt i meget god tid at undersøge dette, inden visumforlængelsen skal være foretaget.

Læs mere om visum til USA og “Two-Year Home-Country Physical Presence Requirement” her.

For yderligere oplysninger, kontakt os venligst på advising@fulbright.dk.

NB: Fulbright Kommissionen forbeholder sig ret til eventuelle løbende rettelser.

Fulbright Arctic Initiative

Information om Fulbright Arctic Initiative findes nu her.

 

Fulbright Scholar-in-Residence Program

Fulbright Scholar-in-Residence-programmet henvender sig til danske forskere og undervisere, som er interesserede i at hjælpe colleges og universiteter i USA med at internationalisere afdelinger, studieplaner mv. Der vil også være en del interaktivitet med nærmiljøet omkring universitetet.

S-I-R gæsteprofessorer bliver tilknyttet en amerikansk uddannelsesinstitution (community college eller universitet) og skal undervise på undergraduate niveau indenfor sit fagområde. Programmet henvender sig primært til uddannelsesinstitutioner for studerende fra minoritetsgrupper i USA, community colleges, små liberal arts colleges mv.

En S-I-R kan være tilknyttet uddannelsesinstitutionen i et semester eller et helt akademisk år. Legatet gives til alle fagområder, men der skal være et internationalt perspektiv i de kurser, ansøgeren vil undervise i.

Du kan læse mere om Fulbright Scholar-in-Residence-programmet her.

Legatportion
Afhænger af uddannelsesinstitution i USA, men der vil være et allowance beløb til op til to medfølgende familiemedlemmer og flybilletter (retur). Uddannelsesinstitutionen i USA opfordres desuden til at betale et løntilskud til gæsteprofessoren.

Ansøgning
Uddannelsesinstitutioner i USA indsender en ansøgning til Council for International Exchange of Scholars (CIES) med navn på den gæsteprofessor, de gerne vil have tilknyttet som S-I-R.

Forsikring
For at få tildelt et legat skal legatmodtagere have tilstrækkelig forsikringsdækning. Den amerikanske forsikring, som tegnes for alle Fulbrightere, er kun en mindre, obligatorisk ulykkes- og sygeforsikring og legatmodtageren skal derfor tegne en dansk tillægsforsikring, som også dækker bl.a. ansvarsforsikring og hjemtransport. Hvis legatmodtageren tegner en forsikring via det amerikanske universitet, som dækker på lige fod med en dansk forsikring (inkl. bl.a. ansvarsforsikring og hjemtransport), kan denne også accepteres.

Generelt for alle Fulbright-legater
Der følger altid et J-1 Exchange Visitor Visa med et Fulbright-legat. Legaterne består af midler fra den danske og amerikanske stat og alle Fulbright-legatmodtagere vil derfor skulle overstå en “Two-Year Home-Country Physical Presence Requirement”, når deres legatperiode er ovre. Det er således IKKE muligt at opnå bestemte typer visa til arbejde og immigration, før den to-årige periode er overstået. Man vil dog kunne rejse tilbage til USA på konference-og turistrejser, ligesom visse andre studieophold også kan foretages. Ligeledes vil man kunne søge visum til ansættelse i de internationale mellemstatslige organisationer (FN, Verdensbanken o.lign.) placeret i USA.

Ansøgere som læser en hel uddannelse i USA bør være opmærksom på de tidsrammer, som et J-1 visum, og Fulbright-programmets regler, sætter. Det betyder, at det ikke altid er muligt at opnå yderligere studie- eller forskningstid i USA efter endt grad UDEN, at den 2 årige “ Two-Year Home-Country Physical Presence Requirement” regel er opfyldt. Især overgangen fra Ph.d.-studier til postdoc-programmer kan være problematisk. Det er enhver legatmodtagers pligt i meget god tid at undersøge dette, inden visumforlængelsen skal være foretaget.

Læs mere om visum til USA og “Two-Year Home-Country Physical Presence Requirement” her.

 

Kristoffer Stauning Truelsen, underviser på Niels Brock EUD, er i AY 2014-15 Fulbright Scholar-in-Residence ved Richland Community College i Dallas, Texas. Vi har fået denne beretning fra Kristoffer:

Kristoffer Stauning Truelsen S-I-R

Siden august 2014 har jeg arbejdet i Dallas, Texas som Scholar-in-Residence under Fulbright.
Mit primære arbejdsområde er Macroøkonomi på Richland Community College. På College laver jeg desuden foredrag om internationale problemstillinger hos de forskellige faculty samt arrangerer fremtidigt udvekslingsprogram ifht. Niels Brock i Danmark. I community regi arbejder jeg som loan excutive for Richardson Chamber of Commerce. I denne organisation skaber vi europæisk interesse for området Richardsons mere end 600 tech-virksomheder. Mit ophold i Dallas er berammet til maj 2015.

 

Har du spørgsmål til dette program eller er du interesseret i at blive Fulbright Scholar-in-Residence gæsteprofessor, bedes du kontakte os på advising@fulbright.dk.

NB: Fulbright Kommissionen forbeholder sig ret til eventuelle løbende rettelser.

Danske institutioner/amerikanske forskere

Fulbright Specialist Program

The Fulbright Specialist Program (FSP), part of the larger Fulbright Program, was established in 2001 by the U.S. Department of State, Bureau of Educational and Cultural Affairs (ECA). The program is a field-driven initiative in which foreign host institutions conceptualize and design projects of interest within an eligible discipline that represent a priority for their respective organizations. These projects are then paired with a highly qualified U.S. academic or professional, who shares their expertise and assists with strengthening linkages between U.S. and foreign host institutions. Participating foreign host institutions benefit by:

 • Gaining global perspectives from experienced U.S. academics and professionals;
 • Executing projects that require a rapid response or flexible timeline through short-term, year-round exchanges; and
 • Building sustained relationships with individuals and institutions in the U.S.

 

Read more about eligibility, requirements and the application for Fulbright Specialist projects

Eligibility Requirements for Host Institutions
Institutions that may be eligible to request a Fulbright Specialist include, but are not limited to:

 • Institutions of Higher Education;
 • Government Institutions (ministries or agencies, courts, parliamentary or congressional bodies);
 • Cultural Institutions (conservatories, museums, etc.);
 • Non-Governmental Organizations including issue-centered institutions and think tanks; and
 • Medical Institutions (public health organizations, teaching hospitals, etc.).

 

Eligible Disciplines
Projects designed by prospective host institutions should focus on one of the below eligible disciplines:

 • Agriculture
 • American Studies
 • Anthropology
 • Archeology
 • Biology Education
 • Business Administration
 • Chemistry Education
 • Communications and Journalism
 • Computer Science and Information Technology
 • Economics
 • Education
 • Engineering Education
 • Environmental Science
 • Law
 • Library Science
 • Math Education
 • Peace and Conflict Resolution Studies
 • Physics Education
 • Political Science
 • Public Administration
 • Public/Global Health
 • Social Work
 • Sociology
 • Urban Planning

 

Fulbright Specialist Program Activities
The Fulbright Specialist Program encourages host institutions to tailor projects to their own needs. However, all projects should have an education or training focus. Due to the short-term nature of the exchange, projects should have concrete objectives that can be achieved over the course of the Specialist’s visit. Past Specialists have supported host institutions by conducting activities such as:

 • Delivering a seminar or workshop
 • Consulting on faculty or workforce development
 • Developing academic or training curricula and materials
 • Lecturing at the graduate or undergraduate level
 • Conducting needs assessments or evaluations for a program or institution

 

Note: Personal research projects, including clinical medical research or projects involving patient contact, are not eligible for funding under the Fulbright Specialist Program.

Program Parameters

 • All exchanges must range from 14 to 42 days in length, including weekends, holidays and travel days.
 • Projects are restricted to one country, and all project activities must take place in the country requesting the project.
 • Each project is limited to only one Fulbright Specialist grantee.

 

Multi-Visit (Serial Projects)

 • If a host institution would benefit by having the Fulbright Specialist visit the host institution more than once, host institutions may apply for their project to be Multi-Visit. Please note that the majority of approved projects are not Multi-Visit, and host institutions will need to provide a strong justification for why this approach would strengthen project outcomes. Please find below some general program parameters for Multi-Visit projects. o Multi-Visit projects cannot include more than a total of three trips.
 • All trips must be completed within a one-year period by the same Fulbright Specialist. The one-year period is calculated by adding 12 months from the initial start date of the first visit through the end date of the final visit.
 • Each visit must be a minimum of 14 days, and the total number of days across all visits cannot exceed six weeks (42 days).
 • However, please note that since the Danish-American Fulbright Commission has a total of five Fulbright Specialist allocation per year, one-visit projects are preferred in Denmark.

 

Identifying Fulbright Specialists
Host institutions are required to identify U.S. academics or professionals to serve as their project’s Fulbright Specialist prior to submitting their project proposal. Please note that for the identified candidate the following conditions must be met:

 • The individual must be approved by the Danish-American Fulbright Commission
 • The individual must be approved to join the Fulbright Specialist Roster; and
 • The J. William Fulbright Foreign Scholarship Board must approve that individual to be matched with the host institution’s specific project.

 

Program Funding and Cost Share
The U.S. Department of State typically covers roundtrip, economy class international airfare, enrollment in a limited health benefits program, and a daily honorarium for participating Fulbright Specialists. In general, host institutions should be prepared to provide the Specialist with lodging, meals, and in-country transportation, either through monetary or in-kind contributions, throughout their full stay in country. The stipend for in-country transportation should allow the Specialist to travel to and from their lodging and project activity site as well as allow the Specialist to conduct local activities such as grocery shopping or visiting a local market, pharmacy, etc.

Application Process for Host Institutions
First step for the prospective host institutions is to contact the Danish-American Fulbright Commission on e-mail: info@fulbright.dk.

Then the prospective host institutions must submit a project proposal via World Learning’s online portal here. The online portal accepts project proposals on a rolling basis throughout the year.

After a project proposal is received, it will be reviewed by the Danish-American Fulbright Commission. Only project proposals that are completed in their entirety will be reviewed. Please note that Danish-American Fulbright Commission typically receives more project proposals from prospective host institutions than it is able to support with limited funding. Therefore, not all proposals submitted will be approved. (Up to five per year.)

If your project proposal is approved by Danish-American Fulbright Commission it must then be approved by multiple offices within the U.S. Department of State, Bureau of Educational and Cultural Affairs.

Contact Information
Prospective host institutions should direct all questions to Danish-American Fulbright Commission on e-mail: info@fulbright.dk.

Individuals Interested in Serving as a Fulbright Specialists
Individuals interested in serving as a Fulbright Specialist must meet all eligibility requirements including:

 • Be a U.S. citizen; and
 • Have significant experience in one of the eligible disciplines, as demonstrated by professional, academic, or artistic achievements.

 

For a complete list of eligibility requirements and information on how to apply to join the Fulbright Specialist Roster, please visit the Fulbright Specialist website.

U.S. academics and professionals interested in applying to join the Fulbright Specialist Roster, should direct all questions to World Learning on e-mail: fulbrightspecialist@worldlearning.org.

Number of projects
The Danish-American Fulbright Commission is able to approve up to five propopals from October 2016-September 2017.

Find a list over former Fulbright Specialists here.

Fulbright Inter-Country Travel Grants

Hvert år er ca. 200 amerikanske Fulbright gæsteprofessorer tilknyttet et universitet i Europa. Danske højere uddannelsesinstitutioner kan søge om at få en af disse amerikanske Fulbright gæsteprofessorer til at besøge dem i max 1 uge til fx at holde foredrag, deltage aktivt i seminarer og workshops mv. Fulbright Kommissionen i Danmark betaler den amerikanske Fulbright Scholars rejseomkostninger til Danmark fra værtslandet i Europa, dvs. flybillet (retur, økonomiklasse) og eventuelle transportudgifter i Danmark. Den danske institution forventes at betale alle andre omkostninger.

Her er en liste over alle Fulbright gæsteprofessorer i Europa i indeværende akademiske år.

Legatportion
Afhænger af rejseomkostningerne

Ansøgningsfrist
Løbende

Ansøgningsskema
Ja, Application Form IC Travel Grants

For yderligere information, kontakt os på info@fulbright.dk.

Efter endt ophold skal følgende udfyldes og sendes til Fulbright Kommissionen:

 

Her har vi samlet en hurtig oversigt over hvad, man som forsker eller universitet/institution kan søge vores legater til:

Hvem kan søge:
Fulbright
Alder Ingen begrænsninger
Lande Danskere til USA
Amerikanere til Danmark
Nationalitet Dansk statsborgerskab til USA
Amerikansk til DK (Ansøgere med dobbelt dansk-amerikansk statsborgerskab kan IKKE søge Fulbright)
Type Legat til studier/forskning
Legater til Master
Ph.D.
Scholars
Akademisk område Alle – dog med undtagelse af studier, der er første grad i medicin, veterinær medicin og tandlægestudier
Kunstnere
Designere
Musikere
Ja
Længde af ophold Varierer afhængig af legattype (2-12 måneder)
Hvem kan ikke søge:
Fulbright
Påbegyndte ophold Studerende og forskere der allerede har påbegyndt deres ophold i USA
Immigrant visum Ansøgere der rejser til USA på immigrantvisum
Andre typer ophold Ansøgere der tager til USA på kongresrejser, sprogrejser, sommerskole, grupperejser
Udgifter til familie Ansøgere der ønsker udgifter dækket i forbindelse med ledsagende familiemedlemmer
Praktikophold Ansøgere, der skal på trainee- og praktikophold